Zkušební licence

Účel a dostupnost zkušební licence

  • Zkušební licence je zdarma a je platná 2 měsíce.
  • Zkušební licence je určena školám, aby si mohly vyzkoušet kompletní funkcionalitu systémů Umíme a posoudit, zda je pro jejich účely systém vhodný.
  • Zkušební licence je omezena na 200 žáků. Žádná jiná omezení zkušební licence nemá.

Jak aktivovat zkušební licenci?

  • Postupujete podle návodu pro aktivaci učitele.
  • V rámci aktivace učitelského módu vybíráte svoji školu.
  • Pokud vaše škola doposud systém nevyužívala, zkušební licence se automaticky aktivuje.

Aktuální situace: uzavření škol

V aktuální situaci zachováváme stejný režim licencí, jaký byl platný dříve – domníváme se, že je vůči školám otevřený a spravedlivý. Konkrétně to znamená:

  • Školy, které systém doposud nevyužívaly, si mohou aktivovat zkušební licenci a systém si vyzkoušet (v plné míře).
  • Školy, které již dříve systém využívaly, si nyní nemohou znova systém „zkoušet“. Systém se sice stále rozšiřuje, pro základní rozhodnutí o tom, zda je systém pro účely školy vhodný, by však již škola měla mít dostatek informací.
  • Výjimku tvoří případy, kdy škola měla v minulosti aktivovanou zkušební licenci, ale prakticky ji téměř vůbec nevyužila (např. aktivoval ji jen jeden učitel a nikdo jiný na škole o tom ani nevěděl). V takovém případě je možné požádat o výjimku.
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat