Správa třídy

Úprava údajů třídy

Pro změnu hesla třídy, názvu třídy, ročníku a nastavení statistik:

 1. Otevřete záložku „Učitel“ a vyberte možnost „Správa tříd“.
 2. V části „Moje třídy“ klikněte na tlačítko „Upravit“.
 3. Proveďte požadovanou změnu v části „Úprava údajů“.
 4. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Upravit třídu“ .

Odebrání žáků, smazání třídy pro uvolnění kapacity školní licence

Během školního roku dochází ke změnám ve třídách (fluktuace žáků, odchod deváťáků na střední školy), přičemž nastává potřeba odebrat odchozí žáky (příp. celé třídy) pro uvolnění kapacity školní licence pro příchozí žáky.

Odebrání žáka můžete také využít pro uvolnění kapacity licence v případě nepoužívaných účtů žáků třídy (např. žák zapomene své heslo, musí si vytvořit nový účet, přičemž zabírá 2 místa licence).

Při odebrání žáka či smazání třídy nedochází k mazání účtů žáků. Pouze se přeruší vztah žáků ke škole a studenti tak typicky přijdou o přístup k licenci (pokud třeba nejsou členy více tříd).

Postup pro odebrání žáků ze třídy:

 1. Přejděte na úpravu dané třídy: Učitel → Správa tříd → výběr třídy → Upravit.
 2. Ve výpisu najděte část „Správa studentů třídy“.
 3. Odeberte ze seznamu žáka tlačítkem „Odebrat“, potvrďte odebrání.

Pokyny pro smazání třídy:

 1. Přejděte na úpravu dané třídy: Učitel → Správa tříd → výběr třídy → Upravit.
 2. Přejděte do části „Výjimečné akce“.
 3. Smažte třídu kliknutím na tlačítko „Smazat třídu“, potvrďte smazání.

Sdílení třídy s kolegy

Pro sdílení třídy kolegům (např. při suplování, pro přehled o znalostech žáků v jiných předmětech nebo při skupinové výuce):

 1. Přejděte na úpravu dané třídy: Učitel → Správa tříd → výběr třídy → Upravit.
 2. Přejděte do části „Zpřístupnit třídu kolegům“.
 3. Zpřístupněte vybraným kolegům ze seznamu danou třídu.
 4. Potvrďte kliknutím na tlačítko „Nastavit přístup kolegům“.
 5. Sdílenou třídu kolega najde v přehledu tříd.
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat