Domácí úlohyDomácí úloha v systémech Umíme obnáší:

 1. seznam cvičení,
 2. termín odevzdání,
 3. komentář.

Typické využití odpovídá názvu, tedy úkol na samostatné zpracování doma. Tento nástroj však lze využít i jinými způsoby, například:

 1. rozcvička na začátku hodiny,
 2. samostatná práce v hodině,
 3. test v podobě kombinace více cvičení.

Oproti nástěnce umožňuje učiteli zadat termín vypracování a následnou kontrolu splnění. Pro úspěšné splnění domácí úlohy musí žák získat dosáhnout štítu alespoň 3. úrovně („zelený“). V případě cvičení, která obsahují samostatné větší úlohy (např. čtení s porozuměním, programování), učitel určuje, kolik úloh mají žáci vyřešit.

Při zadání domácí úlohy postupujte následovně:

 1. V menu konkrétního systému (např. Umíme matiku) vyberte: Učitel → Domácí úlohy.
 2. Vyberte třídu a cvičení.
 3. Vyplňte hlavičku úlohy a vyberte látku.
 4. Potvrďte tlačítkem „Založit domácí úlohu“.
 5. Po vyplnění můžete zvolit, zda bude domácí úloha hodnocena zvlášť nebo se žákům budou započítávat již získané štíty a zda chcete odeslat žákům o nové úloze e-mail.

Typy domácích úloh a hodnocení

Pro detailnější rozpis věnujte pozornost samostatné stránce cvičení a jejich hodnocení.

 • Procvičování se štíty (např. Doplňovačka, Počítání, Pexeso, Rozřazovačka) – u těchto úloh se za „splněno“ považuje dosažení zeleného štítu (3).
 • Procvičování s modrými krystaly (úlohy „na zvládnutí vyřešení“, např. Programování v Pythonu, Sokoban) – zde můžete zadat, kolik úloh z dané sady mají žáci vyřešit. Nemůžete zadávat konkrétní úlohy (sady jsou však připraveny tak, aby obsahovaly úlohy podobného typu a obtížnosti).
 • Procvičování se žlutými krystaly (úlohy „na kvalitu řešení“, např. Čtení s porozuměním, Mluvené diktáty) – zde opět zadáváte, kolik úloh z dané sady mají žáci vyřešit. Za vyřešení se považuje splnění zadání na 3 krystaly (bez chyb). Zde je důležité mít na paměti, že získání 3 krystalů často není snadné a že žáci se o to nemohou během jednoho dne pokoušet opakovaně (z důvodu zabránění podvádění – řešení úlohy opakovaným průchodem bez přemýšlení).
 • Hry na levely a hry pro více hráčů jako domácí úlohu zadat nelze.

Domácí úlohu a výsledky najdete následovně:

 1. V menu vyberte: Učitel → Domácí úlohy.
 2. Vyberte třídu, které jste zadali domácí úlohu.
 3. Klikněte na tlačítko „Podrobnosti“.

Žáci najdou domácí úlohy následovně:

 1. Klikněte na záložku „Třída“.
 2. Vyberte možnost „Domácí úlohy“.
 3. Klikněte na tlačítko s vybranou obtížností.

Žáci najdou domácí úlohy také na třídní stránce tímto postupem:

 1. Klikněte na záložku „Třída“.
 2. Vyberte možnost „Moje třída“.
 3. Klikněte na tlačítko domácí úlohy s vybranou obtížností.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence