Míra zvládnutí, štíty a znázornění postupu – časté dotazy

Co je to „míra zvládnutí“?

Míra zvládnutí ukazuje, jak dobře téma zvládáte. Kombinuje snahu (počet odpovědí) a úspěšnost. Dává větší váhu nedávným pokusům, takže i pokud vám to na začátku nejde, vždy máte možnost dostat se až na maximální míru zvládnutí.

Co značí barevné štíty?

Štít vyjadřuje nejvyšší dosaženou míru zvládnutí na stupnici od 0 do 4. V průběhu řešení úlohy se míra zvládnutí zobrazuje pomocí postupně se vyplňujícího obdélníku, který je doprovozen slovním komentářem a „štítem“. Po ukončení řešení se v přehledových statistikách již zobrazují pouze štíty.

Proč jsou v systému dva typy zelených štítů?

Zelené štíty (vyjadřující míru zvládnutí 3 a 4) značí dobrý výkon. Štít 3 značí dostatečné zvládnutí tématu, používá se jako kritérium pro domácí úlohy. Štít 4 slouží jako výzva a značí mistrovské zvládnutí tématu.

Hvězdné štíty

  • Hvězdné štíty nejvíce přispívají udržení znalostí v dlouhodobé paměti.
  • Pokud svou znalost potvrdíte po 14 dnech od prvního zvládnutí, získáte hvězdný štít.
  • Pokud svou znalost potvrdíte po 30 dnech od druhého zvládnutí, získáte dvojitý hvězdný štít.

Míra zvládnutí se někdy posunuje rychleji a někdy pomaleji. Proč?

Rychlost posunu závisí na náročnosti zadání a na tom, zda je možné řešení uhádnout. Například: Pokud řešíte matematickou slovní úlohu s dlouhým zadáním, povyroste míra znalostí po správné odpovědi hodně. Pokud řešíte doplňovačku na vyjmenovaná slova, kde zadání je krátké a vybíráte jen ze dvou možností, roste míra znalostí jen pomalu.

Když odpovím špatně, tak míra zvládnutí klesne. Proč?

Cílem systému je, aby vysokou míru zvládnutí dosáhli jen ti, kdo tématu opravdu rozumí. Nemůže být tedy možné dosáhnout vysoké míry zvládnutí jen vytrvalým náhodným zkoušením. Pro dosažení vysoké míry zvládnutí musíte podávat vyrovnaný výkon.NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence