Úvod
Návštěvník

Kam se chcete přihlásit?

Umíme to umožňuje přihlásit se pomocí jednotného přístupového jména a hesla do všech systémů.

Umíme česky

Procvičování českého pravopisu a mluvnice

Roboti: vyjmenovaná slova Tetris: slovní druhy
Přihlásit se  »
Umíme anglicky

Slovíčka, gramatika a poslech na jednom místě

Diktát: present simple tense Diktát: past simple tense
Přihlásit se  »
Umíme matiku

Zábavné slovní úlohy, počítání i geometrie

Střílečka: dělení jednociferné Střílečka: malá násobilka
Přihlásit se  »
Umíme fakta

Rozsáhlé slepé mapy a poznávání naší i exotické přírody

Slepé mapy: ČR - města Slepé mapy: Svět pohoří
Přihlásit se  »
Umíme programovat

Programování s roboty, python nebo kreslení želví grafiky

Barevné sudoku: trénink Binární křížovka: trénink
Přihlásit se  »