Přehled typů cvičení v Umíme

nabízí mnoho způsobů procvičování. Zde uvádíme jejich základní přehled a typické způsoby využití.

Základní formy procvičování

Základní formy procvičování se velmi jednoduše ovládají: výběr z několika možností nebo psaní krátké textové odpovědi. Odpověď v těchto případech trvá jen pár sekund, ihned po odpovědi se zobrazí zpětná vazba o správnosti. Tato cvičení jsou dobře použitelná i na mobilních telefonech. Pro hodnocení postupu se u nich používají štíty (viz způsoby hodnocení v Umíme).

Základní forma interakce u těchto cvičení není nijak překvapivá a je podobná formátům přítomným např. v běžných pracovních listech. Použití v je však zaměřené na procvičování, nikoliv testování, a využívá výhody počítačového zpracování – to se projevuje v řadě důležitých detailů, např. bezprostřední zpětná vazba, zobrazení vysvětlení, znázornění postupu k cíli či dostatečně rozsáhlý počet zadání umožňující postupné zvládnutí tématu i pro žáky se slabou vstupní znalostí tématu.

Cvičení zaměřená na dočasnou podporu

Jeden z důležitých pedagogických principů je dočasná podpora. Tento princip je využíván napříč , některá cvičení jsou na něj ale speciálně zaměřená.

Krok po kroku

Cvičení Krok po kroku nabízí řešené příklady, ve kterých žák pouze odpovídá na dílčí kontrolní otázky. Typické využití je například u rovnic. Krok po kroku je vhodné jako úvod do tématu – postup řešení rovnice je rozkrokován, žák se soustředí na přemýšlení pouze o dílčích krocích. Jakmile toto zvládne, může se pustit do samostatného kompletního řešení rovnic (např. formou cvičení s psanou odpovědí).

Přesouvání

V tomto cvičení se doplňují chybějící kostičky do diagramu. Zadání u této úlohy nabízí pozvolné odstupňování obtížnosti: lehká zadání nabízí jen málo možností a jsou návodně zpracována (např. za využití ilustračních obrázků), složitější zadání už nutí řešitele více o problému přemýšlet.

Práce s textem a zvukem

Další skupina cvičení se zaměřuje na práci s textem a zvukem. Tyto formy cvičení mají relativně jednoduchý způsob interakce, který je však šitý na míru daným potřebám. Například v diktátech se přepisují zvukové nahrávky po jednotlivých větách, po každé větě následuje automatická kontrola včetně interaktivních nápověd k opravě chyb. Další cvičení slouží k tréninku hledání chyb v textu (korektor, vtipy) či pro trénink stavby vět. Mezi nejpoužívanější cvičení z této kategorie pak patří čtení s porozuměním. Cvičení na práci s textem a zvukem se využívají především pro výuku jazyků (čeština, angličtina, němčina), mají ale uplatnění i v přírodovědných oborech.

Řešení problémů

Další cvičení umožňují interaktivní řešení problémů, kde řešitel sestavuje řešení sérií kroků a řešení se automaticky vyhodnocuje. Tato cvičení jsou často inovativní a vymyšlená speciálně pro . Týkají se především informatiky – tam jde o logické úlohy na procvičení myšlení a programátorské úlohy zaměřené na blokové programování a programování v Pythonu. Dále se tento typ úloh vyskytuje na matematice, kde slouží k netradičnímu procvičení aritmetiky a geometrie. Tato cvičení využívají hodnocení modrými krystaly (viz způsoby hodnocení v Umíme).

Hry na čas a pro více hráčů

Závěrečná skupina cvičení slouží pro zpestření a pro posílení plynulého zvládnutí učiva. Jde o hry na čas a pro více hráčů. V jiných cvičení není řešitel pod časovým tlakem, může si odpověď vždy důkladně promyslet a za pomalejší postup není nijak trestán.

Ve hrách je tlak na rychlou odpověď. To sice může být stresující, ale má to i pedagogický smysl. Mnoho základních znalostí a dovedností je užitečné mít zautomatizované. Procvičování na rychlost tomu pomáhá.

Hry mají vesměs jednoduché ovládání, používají stejné či podobné příklady jako základní procvičování, hlavní rozdíl je právě v časovém tlaku a soutěživosti. K dispozici jsou hry pro jednoho hráče hodnocené poháry (viz způsoby hodnocení v Umíme) a také hry pro více hráčů.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence