Nástěnka

Nástěnka je skvělým nástrojem pro rychlé a efektivní sdílení úlohy přímo v hodině nebo při přípravě na další hodinu. Vyberte vhodné téma a typ cvičení a sdílejte jej vybrané třídě na nástěnku. Vybrané cvičení vydrží na nástěnce 7 dní, poté automaticky zmizí. U nástěnky učitel nemá dlouhodobý přehled o tom, kdo z žáků úlohy splnil. Pokud potřebujete tuto funkcionalitu, využijte domácí úlohy.

Pro sdílení cvičení na třídní nástěnku:

  1. Otevřete si příslušné cvičení (jako kdybyste jej chtěli řešit jako řešitel).
  2. Klikněte na ikonku „Nasdílet žákům“ (vpravo nahoře v hlavičce cvičení).
  3. Vyberte ze seznamu třídu, které chcete úlohu nasdílet.

Po úspěšném sdílení budete v novém okně přesměrování do vybrané třídy, kde uvidíte cvičení na Třídní nástěnce.

Pokyny pro žáky, jak najít a spustit sdílená cvičení na třídní nástěnce:

  1. Klikněte v daném systému na záložku „Třída“.
  2. Klikněte na možnost „Moje třída“.
  3. Klikněte na tlačítko s vybranou obtížností.
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat