Statistiky a časté chyby

V rámci hodin může učitel pracovat s velmi užitečnou funkcí statistik, díky které má přehled o dosažených znalostech žáků. Učitel tak může diferencovat výuku – věnovat větší pozornost žákům, kteří dosud probíranému učivu dostatečně neporozuměli a rychlejším žákům naopak umožňovat rozšiřovat a prohlubovat své znalosti.

Statistiky lze prakticky kombinovat ve výuce např. s třídní nástěnkou, na které je žákům zadána práce, kterou učitel ve statistikách průběžně kontroluje a má tak aktuální přehled o práci žáků.

Do statistik se dostanete následovně:

  1. V menu vyberte: Učitel → Statistiky.
  2. Vyberte třídu a cvičení, ke kterým chcete zobrazit statistiky.
  3. Časté chyby učiteli umožňují vidět, jaká cvičení dělají žákům největší potíže a mohou se pak zaměřit na vysvětlení problematického učiva.

Pro zobrazení častých chyb postupujte následovně:

  1. V menu vyberte: Učitel → Časté chyby.
  2. Vyberte třídu, cvičení, a časové období, ke kterým chcete zobrazit časté chyby.
  3. Klikněte na tlačítko „Prohlédnout“.