Statistiky a časté chyby

V rámci hodin může učitel pracovat s velmi užitečnou funkcí statistik, díky které má přehled o dosažených znalostech žáků. Učitel tak může diferencovat výuku – věnovat větší pozornost žákům, kteří dosud probíranému učivu dostatečně neporozuměli a rychlejším žákům naopak umožňovat rozšiřovat a prohlubovat své znalosti.

Statistiky lze prakticky kombinovat ve výuce např. s třídní nástěnkou, na které je žákům zadána práce, kterou učitel ve statistikách průběžně kontroluje a má tak aktuální přehled o práci žáků.

Do statistik se dostanete následovně:

  1. V menu vyberte: Učitel → Statistiky.
  2. Vyberte třídu a cvičení, ke kterým chcete zobrazit statistiky.
  3. Časté chyby učiteli umožňují vidět, jaká cvičení dělají žákům největší potíže. Díky tomu se následně může zaměřit na vysvětlení problematického učiva.

Pro zobrazení častých chyb postupujte následovně:

  1. V menu vyberte: Učitel → Časté chyby.
  2. Vyberte třídu, cvičení, a časové období, ke kterým chcete zobrazit časté chyby.
  3. Klikněte na tlačítko „Prohlédnout“.
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat