Cvičení a jejich hodnocení

Systémy Umíme obsahují několik typů cvičení, u každého z nich se postup hodnotí jiným způsobem.

Procvičování se štíty

Základní způsob procvičování v Umíme jsou cvičení „na štíty“, např. Pexeso, Rozhodovačka, Vpisování, Rozřazovačka. V těchto cvičeních řešitel řeší sérii zadání, v průběhu řešení nahoře na stránce narůstá „indikátor postupu“.

Postupně tak získává řešitel štít stupně 1 až 4. Pokud úlohu znovu vypracuje s časovým odstupem, může získat hvězdný štít. Štíty se zobrazují v přehledech a statistikách a slouží mj. i k hodnocení domácích úloh. Více o štítech na samostatné stránce.

Procvičování se samostatnými úlohami

Tam, kde jsou jednotlivá zadání rozsáhlejší, přistupují řešitelé k úlohám jednotlivě. Jde typicky o programátorské úlohy, logické úlohy na Umíme matiku, u jazyků pak například čtení a poslech s porozuměním. Rozlišujeme dva druhy úloh:

  • „Na hvězdičky“– Úlohy, které lze splnit různě kvalitně (např. čtení s porozuměním či mluvený diktát). Zde je výkon řešitele hodnocen hvězdičkami:

    • 3 hvězdičky = perfektní řešení,
    • 2 hvězdičky = s chybou, ale celkem dobré,
    • 1 hvězdička = odpovězena celá úloha, ale s hodně chybami.

    Úlohy tohoto typu nelze opakovat dvakrát ve stejný den, aby se zabránilo podvádění při získávání hvězdiček.

  • „Na vyřešení“– Úlohy, které nelze splnit špatně, mohou být pouze „zatím nevyřešené“ (typicky logické či programátorské úlohy). Zde se splnění značí pouze zelenou barvou. Úlohy lze řešit opakovaně, ale na statistikách postupu se to nijak neprojeví.

Hry na levely

Kromě cvičení najdete v systémech také hry pro jednoho hráče: Střílečku, Tetris a Roboty. Tyto hry obsahují složku časového stresu a vyžadují tak rychlé reakce. Krom zpestření základního procvičování tak nabízí i trénink plynulosti a slouží k zautomatizování základních znalostí, což je užitečné. Nicméně procvičování na čas nevyhovuje každému a není dobré do něj žáky nutit.

Podobně jako v běžných počítačových hrách, postupuje zde hráč sérií levelů, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje (těžší zadání, kratší časový limit na splnění). Hráč je hodnocen maximálním levelem, do kterého se dostal.

Hry pro více hráčů

Systémy nabízí také hry pro více hráčů: Závody, Územíčka, Týmovku, Tipovačku, RoboArénu a Odkrývačku. Hodí se typicky do hodiny, umožňují více hráčům řešit současně stejné téma a soutěžit spolu.

V průběhu hry a po jejím ukončení vidí hráči výsledkovou listinu. Výsledky těchto her se nijak dlouhodobě nezaznamenávají, krátkodobá soutěž je zde typicky dostatečnou motivací.