Způsoby využití Umíme ve škole

lze využít mnoha různými způsoby.

Práce v průběhu školního vyučování

lze zakomponovat přímo do školního vyučování – typicky v počítačové učebně či na školních tabletech, velká část dostupných cvičení je ale použitelná i na mobilních telefonech.

 • rychlé opakování na začátku hodiny (např. formou cvičení rozhodovačka)
  • téma, na které výuka navazuje (např. zlomky než začneme rovnice se zlomky)
  • téma z minulé hodiny
 • opakování probraného tématu – praktické procvičení probraných témat (např. na konci vyučovací hodiny)
 • řešení úloh v může tvořit i těžiště hodiny – to přichází v úvahu nejčastěji u informatiky, ale u vybraných témat může mít smysl i v dalších předmětech, v těchto případech může mít smysl využít i skupinové řešení
 • zpestření výuky netradičními aktivitami, např. využitím her pro více hráčů
 • bonusové úkoly pro žáky, kteří rychle stíhají základní učivo probírané v hodině

Použití v průběhu hodiny prakticky usnadňuje nástěnka, která vyučujícím umožňuje připravit pro žáky přehledný rozcestník toho, čemu se mají danou hodinu věnovat.

Domácí úkoly

Další využití spočívá v samostatné práci žáků mimo školu. Systém nabízí podporu pro zadávání a vyhodnocování domácích úkolů. Učitel do úkolu připraví výběr sad k procvičování a zvolí termín, žáci pak úkol v systému vidí a jsou na něj upozorňováni (např. na úvodní stránce). Učitel přehledně vidí, kdo úkol splnil a zda splnění proběhlo v určeném termínu.

Typické využití domácích úkolů:

Samostatná příprava žáků

Časté využití spočívá také v samostatném, dobrovolném využití žáky. Ti mohou procvičovat v systému cokoliv i bez toho, aby jim to učitel nějakým způsobem musel zpřístupňovat. Mezi samostatné způsoby využití patří:

 • příprava na písemku
 • připomenutí si zapomenutého učiva
 • samostatné učení při nepřítomnosti ve škole (např. nemoc)
 • ujasnění a lepší pochopení probíraných témat

V těchto případech žáci ví, jaká témata potřebují a sami si je v systému najdou (např. pomocí textového vyhledávání). I pro tato použití lze však samozřejmě využít podporu pro domácí úkoly a dát studentům vědět, že jde jen o dobrovolné doporučené procvičení. Domácí úkoly lze také zadávat individuálně jednotlivým studentům, což se může hodit např. pro samostatné učení při delší absenci nebo po ní.

U zvídavých studentů systém aktivně podporuje rozšiřování obzorů a učení se novým věcem, např. prostřednictvím personalizovaných doporučení, která navazují na dřívější aktivitu.

Příprava na přijímací zkoušky

Hlavní smysl je podpora průběžného učení, lze jej však využít i pro cílenou přípravu na přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia. Pro toto využití má systém speciální podporu, která nabízí výběr cvičení nejvíce relevantních k náplni zkoušek a usnadňuje žákům sledování jejich postupu napříč těmito tématy.

Žáci se specifickými poruchami učení

momentálně neobsahuje cvičení, která by byla cílena speciálně na žáky se specifickými poruchami (např. přímo pro dyslektiky). se nicméně cíleně zaměřuje na dostatečnou podporu i pro méně úspěšné žáky – krom poruch učení mohou být příčinou pomalého postupu slabší vstupní znalosti z dřívějšího vzdělávání či sociální zázemí, které nemotivuje k učení. Při návrhu systému je kladen důraz na princip dočasné podpory a na dostatečné množství snadných úloh, které dávají žákům možnost zažít úspěch.

Konkrétní tipy, co lze využít s žáky s poruchou učení:

 • Mnoho témat má k dispozici procvičování v různých stupních obtížnosti, je vhodné začínat od lehkých úrovní.
 • Používat nejprve formy procvičování s dočasnou podporou či výběrem možností – krok po kroku, přesouvání, rozhodovačky, pexeso. Až později dávat žákům samostatné řešení problémů či úlohy s psanou odpovědí.
 • Při hledání vhodných zadání používat filtrování podle ročníku, pokud žáci mají problém s postupem, použít úlohy určené pro nižší ročník (alespoň pro začátek).
 • Využívat individuální domácí úkoly.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence