Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Čeština

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Pexeso • střední

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • těžké

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • střední

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • lehké

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • střední

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • těžké

Matematika

Povrch krychle a kvádru

Vpisování • lehké

Velikost vektoru

Vpisování • těžké

Velikost vektoru

Vpisování • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • lehké

Délka úsečky v rovině

Krok po kroku • lehké

Délka úsečky v rovině

Přesouvání • střední

Délka úsečky v rovině

Vpisování • střední

Délka úsečky v rovině

Vpisování • lehké

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • střední

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • lehké

Přímky

Přesouvání • střední

Vzájemná poloha přímky a bodu…

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 10

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 9

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 8

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 7

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 6

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 5

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 4

Přesouvání • lehké

Velikost vektoru v rovině

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 3

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 2

Přesouvání • lehké

Souřadnice vektoru

Přesouvání • střední

Vektory: skalární součin

Vpisování • těžké

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • lehké

Souřadnice bodů v rovině

Pexeso • lehké

Vzdálenost bodů v rovině

Přesouvání • střední

Souřadnice vektoru

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • střední

Souřadnice vektoru

Vpisování • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha vektorů

Vpisování • těžké

Vzájemná poloha vektorů

Vpisování • střední

Angličtina

Project 1 (2 D): Geography

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): Geography

Otázky • lehké

Project 1 (2 D): City life

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): City life

Otázky • lehké

Project 1 (2 D): Days…

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): Days…

Otázky • lehké

Project 1 (2 C): Work

Překladatel • lehké

Project 1 (2 C): Work

Otázky • lehké

Project 1 (2 B): Family

Překladatel • lehké

Project 1 (2 B): Family

Otázky • lehké

Project 1 (2 A): Countries…

Překladatel • lehké

Project 1 (2 A): Countries…

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Your project

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Your project

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Names

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Names

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Spelling

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Spelling

Otázky • lehké

Project 1 (1 C): Numbers

Překladatel • lehké

Project 1 (1 C): Numbers

Otázky • lehké

Project 1 (1 C): Using…

Překladatel • lehké

Project 1 (1 C): Using…

Otázky • lehké

Project 1 (1 AB)…

Překladatel • lehké

Project 1 (1 AB)…

Otázky • lehké

Hmyz a další bezobratlí

Pexeso • těžké

Hmyz a další bezobratlí

Překladatel • těžké

Hmyz a další bezobratlí

Otázky • těžké

Sports

Čtení s porozuměním

Exotic Animals

Čtení s porozuměním

Informatika

Stejné grafy

Pexeso • lehké

Klasifikace obrázků

Pexeso • lehké

Izomorfní grafy

Pexeso • lehké

Informace, velikost dat

Vpisování • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • lehké

Řetězce: těžší

Programování v Pythonu

Entitně-vztahové modely

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a vztahy

Rozhodovačka • střední

Informace, velikost dat

Rozhodovačka • lehké

Sloupcové grafy

Pexeso • lehké

Koláčové grafy

Pexeso • lehké

Teorie grafů: základní pojmy

Pexeso • střední

Rozklad tvarů

Pexeso • lehké

Rozklad obrázků (s…

Pexeso • střední

Informace, velikost dat

Pexeso • střední

Rozklad obrázků

Pexeso • lehké

Osobní údaje

Rozhodovačka • střední

Šifry s nápadem

Pexeso • lehké

Chování na internetu

Rozhodovačka • lehké

Emodži přísloví

Pexeso • lehké

Kódování informací textem i…

Pexeso • lehké

Emodži a Unicode symboly

Pexeso • lehké

Počítačové sítě: mix

Pexeso • střední

Typy souborů

Pexeso • střední

Software: typy aplikací…

Pexeso • střední

CSS: hlavní vlastnosti…

Pexeso • střední

Interpunkce a speciální znaky

Pexeso • střední

Typy písma

Pexeso • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • střední

Šifrování v praxi

Rozhodovačka • střední

Grafy a abstrakce

Krok po kroku • střední

Logické spojky a pravdivostní…

Pexeso • střední

Společná vlastnost: znaky…

Pexeso • střední

Vektorová grafika

Přesouvání • lehké

Proměnné: základní principy

Pexeso • střední

Posloupnosti kouzel

Pexeso • lehké

Význam příkazů

Pexeso • lehké

Opakovací kouzla

Pexeso • střední

Opakování

Pexeso • střední

Software: mix

Rozhodovačka • těžké

Nevhodné vizualizace a jejich…

Rozhodovačka • střední

Viry, spam a sociální…

Krok po kroku • střední

Hesla a autentizace

Krok po kroku • střední

Vláček: opakované rozhodování

Rozhodovačka • střední

Biologie

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Němčina

Přístroje a zařízení

Překladatel • lehké

Přístroje a zařízení

Překladatel • střední

Přístroje a zařízení

Překladatel • těžké

Přístroje a zařízení

Pexeso • lehké

Přístroje a zařízení

Pexeso • střední

Přístroje a zařízení

Pexeso • těžké

Životní události, rodina

Překladatel • lehké

Životní události, rodina

Překladatel • střední

Životní události, rodina

Překladatel • těžké

Životní události, rodina

Pexeso • lehké

Životní události, rodina

Pexeso • střední

Životní události, rodina

Pexeso • těžké

Svátky

Překladatel • lehké

Svátky

Pexeso • lehké

Svátky

Pexeso • střední

Svátky

Pexeso • těžké

Podzim

Překladatel • střední

Podzim

Pexeso • střední

Léto

Překladatel • střední

Léto

Pexeso • střední

Skloňování příd. jm. po…

Rozhodovačka • střední

Perfektum: slovesa s odluč…

Vpisování • střední

Skloňování příd. jm. po množ…

Vpisování • lehké

Skloňování příd. jm. po čl…

Rozhodovačka • těžké

Části těla

Slova ve větách • těžké

Části těla

Slova ve větách • lehké

Cestování: fráze

Slova ve větách • lehké

Skloňování příd. jm. po čl…

Vpisování • těžké

Skloňování příd. jm. po čl…

Vpisování • lehké

Prohlídka města

Slova ve větách • střední

Skloňování příd. jm. po množ…

Rozhodovačka • střední

Léto

Slova ve větách • střední

Skloňování příd. jm. po čl…

Vpisování • těžké

Číslovky řadové a násobné

Slova ve větách • lehké

Číslovky základní

Slova ve větách • lehké

Zeměpis

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Chemie

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Dějepis

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Fyzika

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence