Smluvní podmínky Umíme.
Platné od 19. 5. 2023
5. 3. 2024: Přibyla sekce: Podněty, připomínky a stížnosti
Starší verze

Podmínky používání Umíme

Děkujeme, že používáte Umíme. Jsme rádi, že s námi procvičujete učivo.

Užíváním našich služeb Umíme umístěných na internetových stránkách umimeto.org, umimecesky.cz, umimematiku.cz, umimefakta.cz, umimeinformatiku.cz, umimeanglicky.cz, umimenemecky.cz (dále jen Umíme), vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Využívání služeb

Při používání našich služeb se musíte řídit všemi zásadami, které jsou v rámci jednotlivých služeb Umíme k dispozici. Poskytovatelem služeb Umíme je společnost Umíme to, s.r.o., IČO 09181920, se sídlem Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, která je poskytovatelem Umíme.

Poskytovatel je majitelem autorských práv k Umíme, tj. především ke všem textům, cvičením a příkladům užitým v Umíme, které podléhají ochraně autorského práva.

V souvislosti s používáním služeb Vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání vybraných oznámení můžete zrušit.

Naše služby je zakázáno zneužívat

Nesmíte kopírovat náš obsah bez našeho svolení.
Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Žádnou část našich služeb nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat. Nesmíte systém Umíme, ani jeho jakoukoliv část, využívat pro tvorbu obdobných systémů, bez ohledu na to, zda by takový systém podléhal ochraně autorského práva, nebo ne.

Je zakázáno podvádět.
Podvádění při používání systému Umíme je zakázáno. Není například povolené opisovat správná řešení od jiných uživatelů, sdílet správné řešení s dalšími osobami, upravovat kód stránek či jiným podvodným způsobem interagovat se službami Umíme za účelem vyřešení úloh.

Podvádění může vést ke zrušení účtu.
Umíme si vyhrazuje právo potrestat podvádění odebráním všech výsledků dotyčného uživatele případně zrušením jeho účtu. Rovněž můžeme podvádění nahlásit učiteli či řediteli dotčené třídy nebo školy.

Váš účet Umíme

K použití některých služeb budete potřebovat účet Umíme. Můžete si vytvořit vlastní účet Umíme, nebo Vám může být účet přidělen administrátorem, například učitelem ve vzdělávací instituci.

Účet Umíme může být používán pouze jednou osobou. Sdílení jednoho účtu více osobami je zakázáno. Učitelský mód může používat pouze skutečný učitel vybrané školy. Strojové zakládání účtů Umíme je zakázáno. Rovněž je zakázána interakce s Umíme na bázi automatizovaných nástrojů.

Aby byla zaručena bezpečnost Vašeho účtu Umíme, své heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na Vašem účtu nebo prostřednictvím Vašeho účtu Umíme nesete plnou odpovědnost.

Užívání našich služeb bez registrace je omezeno na základní funkce a je limitováno maximálním počtem odpovědí za den. Bezplatná verze účtu Umíme je omezena na základní funkce s maximálním počtem odpovědí při procvičování za jeden den.

Verze účtu s plnou funkcionalitou a neomezenými možnostmi procvičování je zpoplatněna dle aktuálně platného ceníku.

Bezplatnou zkušební verzi učitelského módu Umíme můžete využívat po omezenou dobu (pokud nebudete poskytovatelem informováni jinak, po dobu 60 dní), po uplynutí této doby již nemůžete neomezené funkce systému Umíme využívat.

Ochrana osobních údajů a autorských práv

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v rámci Umíme popisují, jak při používání služeb zacházíme s Vašimi osobními údaji a jak chráníme Vaše soukromí.

Vaše stopa a výsledky v našich službách

Svou aktivitou v našich službách vytváříte stopu odpovídající Vaší interakci se systémem. Jedná se především o samotné odpovědi v rámci Umíme a získané štíty a jiné odměny.

Abychom Vám mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro Vás, například personalizované doporučování a vylepšená cvičení, jsou Vaše data analyzována našimi automatizovanými systémy. Anonymizovaná, souhrnná data rovněž používáme k vědeckému výzkumu a úpravám samotného obsahu Umíme.

Změny služeb a jejich ukončení

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat nové funkce systémů, nová cvičení a nový obsah. Také můžeme vybrané části systémů pozastavit či ukončit celou službu.

Používání našich služeb můžete kdykoli ukončit a požádat o likvidaci Vašeho účtu.

Odpovědnost za naše služby

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat.

V souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit Vaše potřeby se k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost systémů Umíme za jakýkoliv nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili (nebo na opětovné poskytování služeb, pokud se pro tuto možnost rozhodneme).

Ve všech případech platí, že systémy Umíme neponesou odpovědnost za žádné ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

Podněty, připomínky a stížnosti

Umíme se neustále snaží zlepšovat a zkvalitňovat nabízený obsah a služby. Proto vítáme veškeré konstruktivní připomínky či stížnosti (souhrnně podněty), které uživatelé zašlou. Pro podávání podnětů slouží tlačítko "Napište nám", které je stále k dispozici v horní části všech stránek systému Umíme vpravo na boku. Při podávání podnětů je vhodné popsat věcně o co se jedná, také je vhodné uvést kontaktní email, aby bylo možné v komunikaci pokračovat a podnět vyjasnit.

Pokud podnět obsahuje urážlivý, vulgární či hanlivý text, nebo je zjevně nevhodný, může se Umíme cíleně rozhodnout takový podnět neřešit. V případě opakovaného zasílání nevhodných podnětů může být účet daného uživatele zrušen bez náhrady.

Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb.

Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi Vámi a systémy Umíme. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoliv práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence