Štíty: co znamenají a jak fungují

Základní procvičování v systémech Umíme je „na štíty“. Zde se můžete dozvědět, co štíty přesně znamenají a jak fungují.

Význam štítů

Řešitel téma řešil, ale zatím neprokázal dostatečnou znalost.
Řešitel prokázal znalost tématu, štít úrovně 3 se v Umíme považuje za „splněno“ (např. pro hodnocení Domácích úloh).
„Bonusová“ úroveň, řešitel prokázal důkladnou znalost tématu.

Řešitel prokázal opakované zvládnutí tématu, štíty s hvězdičkami slouží k motivaci pro důkladné upevnění znalostí.

Indikátor postupu – základní principy

V průběhu řešení se ukazuje indikátor postupu – míra zvládnutí. Ta ukazuje, jak dobře téma zvládáte. Chování tohoto indikátoru se řídí následujícími principy:

  • Zohledňuje správnost odpovědí.
  • Zohledňuje kvalitu odpovědi (např. překlep nehodnotí tak přísně).
  • Zohledňuje žákovu snahu (počet odpovědí).
  • Podporuje poučení se z chyb, neboť dává větší váhu nedávným pokusům, takže i pokud to žákovi na začátku nejde, má možnost dostat se na maximální štít.
  • Penalizuje náhodné tipování bez přemýšlení, aby nebylo možné dostat se na úroveň splněno pouze vytrvalým klikáním.

Indikátor postupu – detaily

Rychlost posunu závisí na náročnosti zadání a na tom, zda je možné řešení uhádnout. Příklady:

  • Pokud řešíte matematickou slovní úlohu s dlouhým zadáním, povyroste míra znalostí po správné odpovědi hodně.
  • Pokud řešíte doplňovačku na vyjmenovaná slova, kde zadání je krátké a vybíráte jen ze dvou možností, roste míra znalostí jen pomalu.

Při špatné odpovědi míra postupu klesne. Proč? Cílem systému je, aby vysokou míru zvládnutí dosáhli jen ti, kdo tématu opravdu rozumí. Nemůže být tedy možné dosáhnout vysoké míry zvládnutí jen vytrvalým náhodným zkoušením. Pro dosažení vysoké míry zvládnutí musíte podávat vyrovnaný výkon.

Přesné nastavení algoritmu, který určuje získávání štítů, je kombinace vědy a magie. Pokud vás zajímá věda za těmito algoritmy, můžete se podívat na naše publikace. Pokud vás zajímá magie, přihlaste se k Radkovi na doktorát.

Hvězdné štíty

Aby si žáci látku zapamatovali, je třeba ji opakovaně procvičit. K tomu slouží hvězdné štity, které žák získá opakovaným dosažením vysokého štítu v daném tématu:

Máte štít:Zopakujete téma po více jak:Získáte:
10 dnech
20 dnech
40 dnech
80 dnech

Součet štítů

Na stránce Moje aktivita uvidí žák číslo, které vyjadřuje součet všech štítů. Hodnota štítu se pro tento součet počítá jako: číslo na štítu + počet hvězdiček + (úroveň obtížnosti-1). Tato hodnota přibližně vyjadřuje, jak náročné bylo štít získat.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence