Domácí úkolyZákladní principy

Domácí úkol v obnáší:

 • seznam cvičení
 • termín odevzdání
 • komentář

Domácí úkoly se typicky využívají pro zadání samostatné práce na doma. Pro zadání práce přímo v hodině slouží nástroj nástěnka. Oproti nástěnce umožňuje DÚ učiteli zadat termín vypracování a následnou kontrolu splnění. Pro úspěšné splnění domácí úlohy musí žák získat dosáhnout štítu alespoň 3. úrovně („zelený“). V případě cvičení, která obsahují samostatné větší úlohy (např. čtení s porozuměním, programování), učitel určuje, kolik úloh mají žáci vyřešit.

Vytvoření domácího úkolu

 1. V menu konkrétního předmětu (např. Umíme matiku) vyberte: Učitel → Domácí úkoly.
 2. Úlohu můžete zadat buď podle tématu, nebo podle formy procvičování.
 3. Vyplňte hlavičku úlohy a vyberte konkrétní cvičení.
 4. Potvrďte tlačítkem „Založit domácí úlohu“.

Při vytváření úlohy můžete zvolit, zda bude domácí úloha hodnocena zvlášť nebo se žákům budou započítávat již získané štíty a zda chcete odeslat žákům o nové úloze e-mail.

Typy domácích úloh a hodnocení

Pro detailnější rozpis věnujte pozornost samostatné stránce o způsobech hodnocení v Umíme.

 • Procvičování se štíty (např. rozhodovačka, psaná odpověď, pexeso) – u těchto úloh se za „splněno“ považuje dosažení zeleného štítu (3).
 • Procvičování s modrými krystaly (úlohy „na zvládnutí vyřešení“, např. želví grafika, mřížkovaná) – zde můžete zadat, kolik úloh z dané sady mají žáci vyřešit. Nemůžete zadávat konkrétní úlohy (sady jsou však připraveny tak, aby obsahovaly úlohy podobného typu a obtížnosti).
 • Procvičování se žlutými krystaly (úlohy „na kvalitu řešení“, např. čtení s porozuměním, mluvené diktáty) – zde opět zadáváte, kolik úloh z dané sady mají žáci vyřešit. Za vyřešení se považuje splnění zadání na 3 krystaly (bez chyb). Zde je důležité mít na paměti, že získání 3 krystalů často není snadné a že žáci se o to nemohou během jednoho dne pokoušet opakovaně (z důvodu zabránění podvádění – řešení úlohy opakovaným průchodem bez přemýšlení).
 • Hry na levely a hry pro více hráčů jako domácí úlohu zadat nelze.

Vyhodnocení domácího úkolu

 1. V menu vyberte: Učitel → Domácí úkoly.
 2. Vyberte třídu, které jste zadali domácí úlohu.
 3. Klikněte na tlačítko „Podrobnosti“.

Domácí úkoly z pohledu žáků

Žáci najdou domácí úlohy následovně:

 1. Klikněte na záložku „Třída“.
 2. Vyberte možnost „Domácí úkoly“.
 3. Vyberte úkol.

Žákům se také informace o aktuálních úkolech také ukazují na dalších místech v systému (např. na úvodní stránce či jako doporučení po dokončení procvičování).

Zpět na rozcestník návodů pro učitele

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence