Domácí úkolyZákladní principy

Domácí úkol v obnáší:

 • seznam cvičení
 • termín odevzdání
 • komentář

Domácí úkoly se typicky využívají pro zadání samostatné práce na doma. Pro zadání práce přímo v hodině slouží nástroj nástěnka. Oproti nástěnce umožňuje DÚ učiteli zadat termín vypracování a následnou kontrolu splnění. Pro úspěšné splnění domácí úlohy musí žák dosáhnout štítu alespoň 3. úrovně („zelený“). V případě cvičení, která obsahují samostatné větší úlohy (např. čtení s porozuměním, programování), učitel určuje, kolik úloh mají žáci vyřešit.

Vytvoření domácího úkolu

 1. V menu konkrétního předmětu (např. Umíme matiku) vyberte: Učitel → Domácí úkoly.
 2. Úlohu můžete zadat buď podle tématu, nebo podle formy procvičování.
 3. Vyplňte hlavičku úlohy a vyberte konkrétní cvičení.
 4. Potvrďte tlačítkem „Založit domácí úlohu“.

Při vytváření úlohy můžete zvolit, zda bude domácí úloha hodnocena zvlášť nebo se žákům budou započítávat již získané štíty a zda chcete odeslat žákům o nové úloze e-mail.

Typy domácích úloh a hodnocení

Pro detailnější rozpis věnujte pozornost samostatné stránce o způsobech hodnocení v Umíme.

 • Procvičování se štíty (např. rozhodovačka, psaná odpověď, pexeso) – u těchto úloh se za „splněno“ považuje dosažení zeleného štítu (3).
 • Procvičování s modrými krystaly (úlohy „na zvládnutí vyřešení“, např. želví grafika, mřížkovaná) – zde můžete zadat, kolik úloh z dané sady mají žáci vyřešit. Nemůžete zadávat konkrétní úlohy (sady jsou však připraveny tak, aby obsahovaly úlohy podobného typu a obtížnosti).
 • Procvičování se žlutými krystaly (úlohy „na kvalitu řešení“, např. čtení s porozuměním, mluvené diktáty) – zde opět zadáváte, kolik úloh z dané sady mají žáci vyřešit. Za vyřešení se považuje splnění zadání na 3 krystaly (bez chyb). Zde je důležité mít na paměti, že získání 3 krystalů často není snadné a že žáci se o to nemohou během jednoho dne pokoušet opakovaně (z důvodu zabránění podvádění – řešení úlohy opakovaným průchodem bez přemýšlení).
 • Hry na levely a hry pro více hráčů jako domácí úlohu zadat nelze.

Vyhodnocení domácího úkolu

 1. V menu vyberte: Učitel → Domácí úkoly.
 2. Vyberte třídu, které jste zadali domácí úlohu.
 3. Klikněte na tlačítko „Podrobnosti“.

Domácí úkoly z pohledu žáků

Žáci najdou domácí úlohy následovně:

 1. Klikněte na záložku „Třída“.
 2. Vyberte možnost „Domácí úkoly“.
 3. Vyberte úkol.

Žákům se informace o aktuálních úkolech také ukazují na dalších místech v systému (např. na úvodní stránce či jako doporučení po dokončení procvičování).

Zpět na rozcestník návodů pro učitele

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence