Způsoby hodnocení v Umíme

V Umíme je dostupná celá řada různých typů cvičení (Přehled typů cvičení). Ty využívají různé způsoby hodnocení.

Štíty: řešení série kratších zadání

Základní způsob procvičování v Umíme jsou cvičení „na štíty“, např. pexeso, rozhodovačka, vpisování, rozřazovačka. V těchto cvičeních řešitel řeší sérii zadání, v průběhu řešení nahoře na stránce narůstá „indikátor postupu“. Postupně tak získává řešitel štít stupně 1 až 4.

Řešitel téma řešil, ale zatím neprokázal dostatečnou znalost.
Řešitel prokázal znalost tématu, štít úrovně 3 se v Umíme považuje za „splněno“ (např. pro hodnocení domácích úkolů).
„Bonusová“ úroveň, řešitel prokázal důkladnou znalost tématu.
Jak funguje indikátor postupu?

V průběhu řešení se ukazuje indikátor postupu – míra zvládnutí. Ta ukazuje, jak dobře téma zvládáte. Chování tohoto indikátoru se řídí následujícími principy:

  • Zohledňuje správnost odpovědí.
  • Zohledňuje kvalitu odpovědi (např. překlep nehodnotí tak přísně).
  • Zohledňuje žákovu snahu (počet odpovědí).
  • Podporuje poučení se z chyb, neboť dává větší váhu nedávným pokusům, takže i pokud to žákovi na začátku nejde, má možnost dostat se na maximální štít.
  • Penalizuje náhodné tipování bez přemýšlení, aby nebylo možné dostat se na úroveň splněno pouze vytrvalým klikáním.

Rychlost posunu závisí na náročnosti zadání a na tom, zda je možné řešení uhádnout. Příklady: Pokud řešíte matematickou slovní úlohu s dlouhým zadáním, povyroste míra znalostí po správné odpovědi hodně. Pokud řešíte doplňovačku na vyjmenovaná slova, kde zadání je krátké a vybíráte jen ze dvou možností, roste míra znalostí jen pomalu.

Proč indikátor postupu klesá při chybě?

Při špatné odpovědi míra postupu klesne. Cílem systému je, aby vysokou míru zvládnutí dosáhli jen ti, kdo tématu opravdu rozumí. Kdyby nedocházelo k poklesu, bylo by možné dosáhnout vysoké míry zvládnutí jen vytrvalým náhodným zkoušením, což by pro mnohé řešitele bylo odrazující od řešení přes poctivou snahu. Pro dosažení vysoké míry zvládnutí je tedy nezbytné podávat vyrovnaný výkon.

Pokud úlohu znovu vypracuje s časovým odstupem, může získat hvězdný štít. Hvězdné štíty slouží jako motivace k opakování s prodlevami (viz Pedagogická východiska) a přispívají udržení znalostí v dlouhodobé paměti. Hvězdných štítů je několik, pro získání více hvězdiček se postupně zvyšují časové rozestupy od posledního zvládnutí.

Kdy přesně lze získat hvězdný štít?
hvězdný štít minimální časový odstup od předchozího zvládnutí
10 dní
20 dní
40 dní
80 dní

Když uplyne dostatečná prodleva, systém indikuje možnost získat další hvězdičku:

Krystaly: řešení samostatných úloh

Tam, kde jsou jednotlivá zadání rozsáhlejší, přistupují řešitelé k úlohám jednotlivě. Jde typicky o programátorské úlohy, logické úlohy na Umíme matiku, u jazyků pak například čtení a poslech s porozuměním. Tyto úlohy jsou hodnoceny „krystaly“, přičemž rozlišujeme dva druhy.

Žluté krystaly

Tímto způsobem jsou hodnoceny úlohy, které lze splnit různě kvalitně (např. čtení s porozuměním či mluvený diktát). Počet krystalů odpovídá hodnocení kvality odpovědi. Úlohy tohoto typu nelze opakovat dvakrát ve stejný den, aby se zabránilo podvádění při získávání krystalů.

perfektní řešení
s chybou, ale celkem dobré
odpovězena celá úloha, ale s hodně chybami

Modré krystaly

Tímto způsobem jsou hodnoceny úlohy, které z principu nelze splnit špatně, mohou být pouze „zatím nevyřešené“ (typicky logické či programátorské úlohy). Splněné úlohy jsou označeny modrými krystaly, jejich počet (1–4) je úměrný náročnosti úloh. Úlohy lze řešit opakovaně, ale na statistikách postupu se to nijak neprojeví. U úloh, které se uživatel pokoušel řešit, ale nevyřešil zcela, se ukazují krystaly modře zbarvené do poloviny.

Poháry: hry na levely

Kromě cvičení najdete v systémech také hry pro jednoho hráče: střílečku, tetris a roboty. Tyto hry obsahují složku časového stresu, a vyžadují tak rychlé reakce. Krom zpestření základního procvičování tak nabízí i trénink plynulosti a slouží k zautomatizování základních znalostí, což je užitečné. Nicméně procvičování na čas nevyhovuje každému a není dobré do něj žáky nutit.

Podobně jako v běžných počítačových hrách, postupuje zde hráč sérií levelů, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje (těžší zadání, kratší časový limit na splnění). Hráč je hodnocen pohárem podle maximálního levelu, do kterého se dostal.

Hry pro více hráčů

Systémy nabízí také hry pro více hráčů: závody, územíčka, týmovku, tipovačku, odkrývačku a RoboArénu. Hodí se typicky do hodiny, umožňují více hráčům řešit současně stejné téma a soutěžit spolu.

V průběhu hry a po jejím ukončení vidí hráči výsledkovou listinu. Výsledky těchto her se nijak dlouhodobě nezaznamenávají, krátkodobá soutěž je zde typicky dostatečnou motivací.

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence