Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Čeština

Idiomy, ustálená spojení

Rozhodovačka • těžké

Přirovnání

Rozhodovačka • těžké

Přirovnání

Rozhodovačka • střední

Jídlo a vaření

Rozhodovačka • těžké

Oblečení

Rozhodovačka • těžké

Oblečení: slovní popis

Otázky • střední

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka • těžké

Sport

Rozhodovačka • těžké

Idiomy, ustálená spojení

Vpisování • těžké

Idiomy, ustálená spojení

Vpisování • střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky • lehké

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky • těžké

Charakteristiky osob

Rozhodovačka • těžké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Rozhodovačka • lehké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky • těžké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky • lehké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Rozhodovačka • těžké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Rozhodovačka • lehké

Synonyma: slovesa

Rozhodovačka • těžké

Synonyma: slovesa

Rozhodovačka • lehké

Synonyma: podstatná jména

Rozhodovačka • těžké

Synonyma: podstatná jména

Rozhodovačka • lehké

Česká literatura do 18. století

Rozhodovačka • střední

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • těžké

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • těžké

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Pexeso • střední

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Pexeso • střední

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Pexeso • střední

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Pexeso • střední

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Pexeso • střední

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Pexeso • střední

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Otázky • střední

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Otázky • střední

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Otázky • střední

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Otázky • střední

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Otázky • střední

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Otázky • střední

Česká literatura 19. století

Rozhodovačka • lehké

Matematika

Mocniny deseti a 0,1

Vpisování • střední

Mocniny deseti a 0,1

Rozhodovačka • střední

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Vpisování • střední

Druhé mocniny a odmocniny malých čísel

Vpisování • lehké

Druhé mocniny a odmocniny malých čísel

Rozhodovačka • lehké

Mocniny

Vpisování • lehké

Úměrnosti a trojčlenka: aplikace

Krok po kroku • střední

Trojčlenka

Krok po kroku • střední

Směrnicový tvar rovnice přímky

Rozhodovačka • střední

Povrch válce

Vpisování • těžké

Povrch válce

Vpisování • lehké

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku • těžké

Odchylka dvou přímek

Krok po kroku • těžké

Odmocniny

Rozhodovačka • lehké

Zlomky a procenta

Rozhodovačka • lehké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka • lehké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka • střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka • lehké

Počítání se zápornými čísly

Pexeso • těžké

Jednotky délky

Vpisování • těžké

Odmocniny

Vpisování • lehké

Kuželosečky: mix

Vpisování • střední

Kuželosečky: mix

Rozhodovačka • střední

Přímky: mix

Vpisování • těžké

Operace s vektory: mix

Rozhodovačka • těžké

Vektory: mix

Vpisování • střední

Vektory: mix

Vpisování • těžké

Úsečky: mix

Vpisování • lehké

Úsečky: mix

Vpisování • střední

Body: mix

Vpisování • lehké

Body: mix

Vpisování • střední

Porovnávání čísel do 1 000 000

Vpisování • lehké

Porovnávání čísel do 1 000 000

Vpisování • střední

Přímky: pojmy

Rozhodovačka • střední

Řady poskládaných útvarů

Čtení s porozuměním

Angličtina

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • těžké

Exotická zvířata

Poslech slovíček • střední

Exotická zvířata

Poslech slovíček • těžké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • lehké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • střední

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • těžké

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • střední

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • lehké

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • střední

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • lehké

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • střední

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • těžké

Adjectives: superlative

Rozhodovačka • lehké

Adjectives: superlative

Rozhodovačka • střední

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • lehké

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • střední

Definite article

Rozhodovačka • lehké

Prepositions of time: mix

Rozhodovačka • lehké

Prepositions of time: mix

Rozhodovačka • střední

Prepositions of time: advanced

Rozhodovačka • střední

Open cloze: quantifiers

Vpisování • střední

Open cloze: prepositions of time

Vpisování • střední

Open cloze: To have, to be

Vpisování • lehké

Open cloze

Vpisování • těžké

Open cloze

Vpisování • střední

Open cloze

Vpisování • lehké

Informatika

Operační systémy

Diktáty • střední

Procesor a architektura

Diktáty • střední

Viry, spam a sociální inženýrství

Diktáty • střední

Chování na internetu

Diktáty • střední

Historie počítačů

Diktáty • střední

Doplňování řad: čísla

Přesouvání • těžké

Doplňování řad: symboly

Přesouvání • střední

Proměnné: základní princip

Diktáty • střední

Postupná přeměna

Přesouvání • střední

Vzory pozpátku

Vpisování • střední

Vzory v posloupnostech

Vpisování • těžké

Vzory v posloupnostech

Vpisování • střední

Použití proměnných

Diktáty • střední

Pojmenování proměnných

Diktáty • střední

Histogramy

Rozhodovačka • lehké

Histogramy

Rozhodovačka • střední

Histogramy

Rozhodovačka • těžké

Grafy a abstrakce

Diktáty • střední

Sloupcové grafy

Diktáty • střední

Historie umělé inteligence

Diktáty • střední

Komprese dat

Diktáty • střední

Pojmenování proměnných

Rozhodovačka • lehké

Pojmenování proměnných

Rozhodovačka • střední

Pojmenování proměnných

Rozhodovačka • těžké

Paměť

Diktáty • střední

Opakované rozhodování II

Kód kostky

Použití proměnných

Rozhodovačka • střední

Výrazy s proměnnými

Rozhodovačka • lehké

Výrazy s proměnnými

Rozhodovačka • střední

Výrazy s proměnnými

Rozhodovačka • těžké

Plošné grafy

Rozhodovačka • lehké

Plošné grafy

Rozhodovačka • střední

Plošné grafy

Rozhodovačka • těžké

Přiřazovací příkaz

Rozhodovačka • lehké

Přiřazovací příkaz

Rozhodovačka • střední

Přiřazovací příkaz

Rozhodovačka • těžké

Typy proměnných

Rozhodovačka • lehké

Typy proměnných

Rozhodovačka • střední

Typy proměnných

Rozhodovačka • těžké

Vnořené bloky

Rozhodovačka • střední

Vnořené bloky

Rozhodovačka • těžké

Vstup a výstup

Rozhodovačka • lehké

Vstup a výstup

Rozhodovačka • střední

Dopravní značky

Pexeso • střední

Dopravní značky

Rozhodovačka • lehké

Dopravní značky

Rozhodovačka • střední

Metody strojového učení: mix

Rozhodovačka • lehké

Metody strojového učení: mix

Rozhodovačka • střední

Metody strojového učení: mix

Rozhodovačka • těžké

Metody umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • lehké

Metody umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • střední

Metody umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • těžké

Aplikace umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • střední

Vymezení umělé inteligence

Rozhodovačka • těžké

Neuronové sítě

Rozhodovačka • lehké

Neuronové sítě

Rozhodovačka • střední

Neuronové sítě

Rozhodovačka • těžké

Optimalizace

Rozhodovačka • lehké

Optimalizace

Rozhodovačka • střední

Optimalizace

Rozhodovačka • těžké

Biologie

Formulovat žádost

Krok po kroku • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • lehké

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Rozhodovačka • střední

Střídavé napětí a proud

Rozhodovačka • střední

Vznik Československa

Diktáty • těžké

První státy na českém území

Diktáty • lehké

První státy v Evropě

Diktáty • lehké

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • lehké

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznat manipulaci

Krok po kroku • střední

Bádání a výzkum v biologii

Rozhodovačka • střední

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • lehké

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Rozhodovačka • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • těžké

Dějiny každodennosti

Otázky • střední

Dějiny každodennosti

Otázky • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • těžké

PN přechod

Rozhodovačka • střední

PN přechod

Rozhodovačka • těžké

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • střední

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • těžké

Zvuk: základy

Rozhodovačka • střední

Volby a volební právo

Pexeso • střední

Volby a volební právo

Otázky • střední

Volby a volební právo

Čtení s porozuměním

Obecné principy demokracie

Pexeso • střední

Obecné principy demokracie

Otázky • střední

Obecné principy demokracie

Rozhodovačka • střední

Národní obrození

Rozhodovačka • střední

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Rozhodovačka • střední

Východní Evropa a vpády Osmanů

Rozhodovačka • střední

Kinematika: základní pojmy

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • lehké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • střední

NATO

Pexeso • střední

OSN

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Otázky • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Rozhodovačka • střední

Tepelné stroje

Rozhodovačka • lehké

Tepelné stroje

Rozhodovačka • střední

NATO

Otázky • střední

NATO

Rozhodovačka • střední

Soli

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • těžké

Jeskyně ČR

Slepé mapy • střední

Krasové oblasti

Slepé mapy • střední

Vesmír: mix

Otázky • střední

Vesmír: mix

Otázky • těžké

Vesmír: mix

Překladatel • střední

Vesmír: mix

Překladatel • těžké

Vesmír: mix

Pexeso • střední

Vesmír: mix

Pexeso • těžké

Dějiny Mosambiku

Diktáty • těžké

Dějiny Angoly

Diktáty • těžké

Dějiny Zimbabwe

Diktáty • těžké

Dějiny Rwandy

Diktáty • těžké

Československo po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

OSN

Otázky • střední

OSN

Rozhodovačka • střední

Státní symboly

Rozhodovačka • střední

Čeští panovníci

Řazení • střední

Krasové oblasti

Překladatel • střední

Krasové oblasti

Překladatel • těžké

Krasové oblasti

Pexeso • střední

Krasové oblasti

Pexeso • těžké

Krasové oblasti

Otázky • střední

Krasové oblasti

Otázky • těžké

Krasové oblasti

Rozhodovačka • střední

Krasové oblasti

Diktáty • střední

Krasové oblasti

Slova ve větách • střední

Příměsi v polovodiči

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • těžké

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • střední

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • těžké

Polokovy

Rozhodovačka • střední

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují potřeby

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují emoce

Rozhodovačka • lehké

Němčina

Se způsobovým slovesem – préteritum

Stavba vět • těžké

Škola a studium

Pexeso • lehké

Škola a studium

Překladatel • lehké

Škola a studium

Otázky • lehké

Škola a studium

Hláskování • lehké

Denní rutina

Pexeso • lehké

Denní rutina

Překladatel • lehké

Denní rutina

Otázky • lehké

Vlastnosti a pocity

Otázky • lehké

Vlastnosti a pocity

Pexeso • lehké

Ptáci

Otázky • střední

Ptáci

Překladatel • střední

Ptáci

Pexeso • střední

Ptáci

Poslech slovíček • střední

Ptáci

Hláskování • střední

Spojky als a wenn

Rozhodovačka • střední

Silná slovesa – přítomný čas

Rozhodovačka • těžké

V hotelu

Krok po kroku • lehké

Cestování: mix

Krok po kroku • lehké

Velikonoční mix se 3. a 4. pádem

Přesouvání • lehké

Škola

Krok po kroku • lehké

U lékaře, v nemocnici a lékárně

Krok po kroku • lehké

Vazby sloves s předložkami

Vpisování • těžké

Předložkové vazby příd. jmen

Vpisování • střední

Poschovávej velikonoční vajíčka (4. pád)

Přesouvání • lehké

Nakupování

Krok po kroku • lehké

Spojky als a wie

Rozhodovačka • střední

Číslovky 0–⁠⁠⁠⁠⁠20

Vpisování • lehké

Číslovky 21–⁠⁠⁠⁠⁠100

Vpisování • lehké

Číslovky nad 100

Vpisování • lehké

Zeměpis

Formulovat žádost

Krok po kroku • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • lehké

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Rozhodovačka • střední

Střídavé napětí a proud

Rozhodovačka • střední

Vznik Československa

Diktáty • těžké

První státy na českém území

Diktáty • lehké

První státy v Evropě

Diktáty • lehké

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • lehké

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznat manipulaci

Krok po kroku • střední

Bádání a výzkum v biologii

Rozhodovačka • střední

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • lehké

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Rozhodovačka • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • těžké

Dějiny každodennosti

Otázky • střední

Dějiny každodennosti

Otázky • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • těžké

PN přechod

Rozhodovačka • střední

PN přechod

Rozhodovačka • těžké

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • střední

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • těžké

Zvuk: základy

Rozhodovačka • střední

Volby a volební právo

Pexeso • střední

Volby a volební právo

Otázky • střední

Volby a volební právo

Čtení s porozuměním

Obecné principy demokracie

Pexeso • střední

Obecné principy demokracie

Otázky • střední

Obecné principy demokracie

Rozhodovačka • střední

Národní obrození

Rozhodovačka • střední

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Rozhodovačka • střední

Východní Evropa a vpády Osmanů

Rozhodovačka • střední

Kinematika: základní pojmy

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • lehké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • střední

NATO

Pexeso • střední

OSN

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Otázky • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Rozhodovačka • střední

Tepelné stroje

Rozhodovačka • lehké

Tepelné stroje

Rozhodovačka • střední

NATO

Otázky • střední

NATO

Rozhodovačka • střední

Soli

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • těžké

Jeskyně ČR

Slepé mapy • střední

Krasové oblasti

Slepé mapy • střední

Vesmír: mix

Otázky • střední

Vesmír: mix

Otázky • těžké

Vesmír: mix

Překladatel • střední

Vesmír: mix

Překladatel • těžké

Vesmír: mix

Pexeso • střední

Vesmír: mix

Pexeso • těžké

Dějiny Mosambiku

Diktáty • těžké

Dějiny Angoly

Diktáty • těžké

Dějiny Zimbabwe

Diktáty • těžké

Dějiny Rwandy

Diktáty • těžké

Československo po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

OSN

Otázky • střední

OSN

Rozhodovačka • střední

Státní symboly

Rozhodovačka • střední

Čeští panovníci

Řazení • střední

Krasové oblasti

Překladatel • střední

Krasové oblasti

Překladatel • těžké

Krasové oblasti

Pexeso • střední

Krasové oblasti

Pexeso • těžké

Krasové oblasti

Otázky • střední

Krasové oblasti

Otázky • těžké

Krasové oblasti

Rozhodovačka • střední

Krasové oblasti

Diktáty • střední

Krasové oblasti

Slova ve větách • střední

Příměsi v polovodiči

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • těžké

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • střední

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • těžké

Polokovy

Rozhodovačka • střední

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují potřeby

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují emoce

Rozhodovačka • lehké

Chemie

Formulovat žádost

Krok po kroku • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • lehké

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Rozhodovačka • střední

Střídavé napětí a proud

Rozhodovačka • střední

Vznik Československa

Diktáty • těžké

První státy na českém území

Diktáty • lehké

První státy v Evropě

Diktáty • lehké

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • lehké

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznat manipulaci

Krok po kroku • střední

Bádání a výzkum v biologii

Rozhodovačka • střední

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • lehké

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Rozhodovačka • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • těžké

Dějiny každodennosti

Otázky • střední

Dějiny každodennosti

Otázky • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • těžké

PN přechod

Rozhodovačka • střední

PN přechod

Rozhodovačka • těžké

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • střední

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • těžké

Zvuk: základy

Rozhodovačka • střední

Volby a volební právo

Pexeso • střední

Volby a volební právo

Otázky • střední

Volby a volební právo

Čtení s porozuměním

Obecné principy demokracie

Pexeso • střední

Obecné principy demokracie

Otázky • střední

Obecné principy demokracie

Rozhodovačka • střední

Národní obrození

Rozhodovačka • střední

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Rozhodovačka • střední

Východní Evropa a vpády Osmanů

Rozhodovačka • střední

Kinematika: základní pojmy

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • lehké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • střední

NATO

Pexeso • střední

OSN

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Otázky • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Rozhodovačka • střední

Tepelné stroje

Rozhodovačka • lehké

Tepelné stroje

Rozhodovačka • střední

NATO

Otázky • střední

NATO

Rozhodovačka • střední

Soli

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • těžké

Jeskyně ČR

Slepé mapy • střední

Krasové oblasti

Slepé mapy • střední

Vesmír: mix

Otázky • střední

Vesmír: mix

Otázky • těžké

Vesmír: mix

Překladatel • střední

Vesmír: mix

Překladatel • těžké

Vesmír: mix

Pexeso • střední

Vesmír: mix

Pexeso • těžké

Dějiny Mosambiku

Diktáty • těžké

Dějiny Angoly

Diktáty • těžké

Dějiny Zimbabwe

Diktáty • těžké

Dějiny Rwandy

Diktáty • těžké

Československo po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

OSN

Otázky • střední

OSN

Rozhodovačka • střední

Státní symboly

Rozhodovačka • střední

Čeští panovníci

Řazení • střední

Krasové oblasti

Překladatel • střední

Krasové oblasti

Překladatel • těžké

Krasové oblasti

Pexeso • střední

Krasové oblasti

Pexeso • těžké

Krasové oblasti

Otázky • střední

Krasové oblasti

Otázky • těžké

Krasové oblasti

Rozhodovačka • střední

Krasové oblasti

Diktáty • střední

Krasové oblasti

Slova ve větách • střední

Příměsi v polovodiči

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • těžké

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • střední

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • těžké

Polokovy

Rozhodovačka • střední

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují potřeby

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují emoce

Rozhodovačka • lehké

Dějepis

Formulovat žádost

Krok po kroku • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • lehké

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Rozhodovačka • střední

Střídavé napětí a proud

Rozhodovačka • střední

Vznik Československa

Diktáty • těžké

První státy na českém území

Diktáty • lehké

První státy v Evropě

Diktáty • lehké

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • lehké

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznat manipulaci

Krok po kroku • střední

Bádání a výzkum v biologii

Rozhodovačka • střední

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • lehké

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Rozhodovačka • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • těžké

Dějiny každodennosti

Otázky • střední

Dějiny každodennosti

Otázky • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • těžké

PN přechod

Rozhodovačka • střední

PN přechod

Rozhodovačka • těžké

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • střední

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • těžké

Zvuk: základy

Rozhodovačka • střední

Volby a volební právo

Pexeso • střední

Volby a volební právo

Otázky • střední

Volby a volební právo

Čtení s porozuměním

Obecné principy demokracie

Pexeso • střední

Obecné principy demokracie

Otázky • střední

Obecné principy demokracie

Rozhodovačka • střední

Národní obrození

Rozhodovačka • střední

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Rozhodovačka • střední

Východní Evropa a vpády Osmanů

Rozhodovačka • střední

Kinematika: základní pojmy

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • lehké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • střední

NATO

Pexeso • střední

OSN

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Otázky • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Rozhodovačka • střední

Tepelné stroje

Rozhodovačka • lehké

Tepelné stroje

Rozhodovačka • střední

NATO

Otázky • střední

NATO

Rozhodovačka • střední

Soli

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • těžké

Jeskyně ČR

Slepé mapy • střední

Krasové oblasti

Slepé mapy • střední

Vesmír: mix

Otázky • střední

Vesmír: mix

Otázky • těžké

Vesmír: mix

Překladatel • střední

Vesmír: mix

Překladatel • těžké

Vesmír: mix

Pexeso • střední

Vesmír: mix

Pexeso • těžké

Dějiny Mosambiku

Diktáty • těžké

Dějiny Angoly

Diktáty • těžké

Dějiny Zimbabwe

Diktáty • těžké

Dějiny Rwandy

Diktáty • těžké

Československo po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

OSN

Otázky • střední

OSN

Rozhodovačka • střední

Státní symboly

Rozhodovačka • střední

Čeští panovníci

Řazení • střední

Krasové oblasti

Překladatel • střední

Krasové oblasti

Překladatel • těžké

Krasové oblasti

Pexeso • střední

Krasové oblasti

Pexeso • těžké

Krasové oblasti

Otázky • střední

Krasové oblasti

Otázky • těžké

Krasové oblasti

Rozhodovačka • střední

Krasové oblasti

Diktáty • střední

Krasové oblasti

Slova ve větách • střední

Příměsi v polovodiči

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • těžké

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • střední

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • těžké

Polokovy

Rozhodovačka • střední

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují potřeby

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují emoce

Rozhodovačka • lehké

Fyzika

Formulovat žádost

Krok po kroku • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • lehké

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Rozhodovačka • střední

Střídavé napětí a proud

Rozhodovačka • střední

Vznik Československa

Diktáty • těžké

První státy na českém území

Diktáty • lehké

První státy v Evropě

Diktáty • lehké

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • lehké

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznat manipulaci

Krok po kroku • střední

Bádání a výzkum v biologii

Rozhodovačka • střední

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • lehké

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Rozhodovačka • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • těžké

Dějiny každodennosti

Otázky • střední

Dějiny každodennosti

Otázky • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • těžké

PN přechod

Rozhodovačka • střední

PN přechod

Rozhodovačka • těžké

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • střední

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • těžké

Zvuk: základy

Rozhodovačka • střední

Volby a volební právo

Pexeso • střední

Volby a volební právo

Otázky • střední

Volby a volební právo

Čtení s porozuměním

Obecné principy demokracie

Pexeso • střední

Obecné principy demokracie

Otázky • střední

Obecné principy demokracie

Rozhodovačka • střední

Národní obrození

Rozhodovačka • střední

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Rozhodovačka • střední

Východní Evropa a vpády Osmanů

Rozhodovačka • střední

Kinematika: základní pojmy

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • lehké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • střední

NATO

Pexeso • střední

OSN

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Otázky • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Rozhodovačka • střední

Tepelné stroje

Rozhodovačka • lehké

Tepelné stroje

Rozhodovačka • střední

NATO

Otázky • střední

NATO

Rozhodovačka • střední

Soli

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • těžké

Jeskyně ČR

Slepé mapy • střední

Krasové oblasti

Slepé mapy • střední

Vesmír: mix

Otázky • střední

Vesmír: mix

Otázky • těžké

Vesmír: mix

Překladatel • střední

Vesmír: mix

Překladatel • těžké

Vesmír: mix

Pexeso • střední

Vesmír: mix

Pexeso • těžké

Dějiny Mosambiku

Diktáty • těžké

Dějiny Angoly

Diktáty • těžké

Dějiny Zimbabwe

Diktáty • těžké

Dějiny Rwandy

Diktáty • těžké

Československo po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

OSN

Otázky • střední

OSN

Rozhodovačka • střední

Státní symboly

Rozhodovačka • střední

Čeští panovníci

Řazení • střední

Krasové oblasti

Překladatel • střední

Krasové oblasti

Překladatel • těžké

Krasové oblasti

Pexeso • střední

Krasové oblasti

Pexeso • těžké

Krasové oblasti

Otázky • střední

Krasové oblasti

Otázky • těžké

Krasové oblasti

Rozhodovačka • střední

Krasové oblasti

Diktáty • střední

Krasové oblasti

Slova ve větách • střední

Příměsi v polovodiči

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • těžké

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • střední

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • těžké

Polokovy

Rozhodovačka • střední

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují potřeby

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují emoce

Rozhodovačka • lehké

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence