Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Čeština

Idiomy, ustálená spojení

Rozhodovačka • těžké

Přirovnání

Rozhodovačka • těžké

Přirovnání

Rozhodovačka • střední

Jídlo a vaření

Rozhodovačka • těžké

Oblečení

Rozhodovačka • těžké

Oblečení: slovní popis

Otázky • střední

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka • těžké

Sport

Rozhodovačka • těžké

Idiomy, ustálená spojení

Vpisování • těžké

Idiomy, ustálená spojení

Vpisování • střední

Vlastnosti a popisy lidí

Otázky • lehké

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky • těžké

Charakteristiky osob

Rozhodovačka • těžké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Rozhodovačka • lehké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky • těžké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky • lehké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Rozhodovačka • těžké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Rozhodovačka • lehké

Synonyma: slovesa

Rozhodovačka • těžké

Synonyma: slovesa

Rozhodovačka • lehké

Synonyma: podstatná jména

Rozhodovačka • těžké

Synonyma: podstatná jména

Rozhodovačka • lehké

Česká literatura do 18. století

Rozhodovačka • střední

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • těžké

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • těžké

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Pexeso • střední

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Pexeso • střední

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Pexeso • střední

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Pexeso • střední

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Pexeso • střední

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Pexeso • střední

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Otázky • střední

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Otázky • střední

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Otázky • střední

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Otázky • střední

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Otázky • střední

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Otázky • střední

Česká literatura 19. století

Rozhodovačka • lehké

Čtení: dlouhá slova, malá písmena

Pexeso • střední

Čtení: dlouhá slova, velká písmena

Pexeso • střední

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Pexeso • lehké

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Pexeso • lehké

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Pexeso • lehké

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Pexeso • lehké

Čtení: souhláskový shluk, malá písmena

Otázky • lehké

Čtení: souhláskový shluk, velká písmena

Otázky • lehké

Čtení: dlouhá slova, malá písmena

Otázky • střední

Čtení: dlouhá slova, velká písmena

Otázky • střední

Čtení: trojslabičná slova, malá písmena

Otázky • lehké

Čtení: trojslabičná slova, velká písmena

Otázky • lehké

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Otázky • lehké

Čtení: třípísmenná slova, malá písmena

Otázky • lehké

Čtení: dvouslabičná slova, malá písmena

Pexeso • lehké

Čtení: třípísmenná slova, malá písmena

Pexeso • lehké

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Pexeso • lehké

Čtení: třípísmenná slova, velká písmena

Pexeso • lehké

Čtení: dvouslabičná slova, velká písmena

Otázky • lehké

Čtení: třípísmenná slova, velká písmena

Otázky • lehké

Popisy obrázků: princezny

Rozhodovačka • lehké

Přiřazení žánru k ukázce

Rozhodovačka • střední

Idiomy, ustálená spojení

Rozhodovačka • lehké

Otázky o obrázcích: domečky

Rozhodovačka • střední

Otázky o obrázcích: domečky

Rozhodovačka • lehké

Otázky o obrázcích: dopravní prostředky

Rozhodovačka • střední

Otázky o obrázcích: dopravní prostředky

Rozhodovačka • lehké

Otázky o obrázcích: lidé

Rozhodovačka • lehké

Otázky o obrázcích: domácí zvířata

Rozhodovačka • střední

Otázky o obrázcích: domácí zvířata

Rozhodovačka • lehké

Budovy a stavby: obrázky

Otázky • střední

Budovy a stavby: obrázky

Otázky • lehké

Vlastnosti a popisy předmětů: obrázky

Rozhodovačka • střední

Popis přírody: obrázky

Rozhodovačka • střední

Historické postavy

Pexeso • střední

Historické postavy

Pexeso • lehké

Historické postavy

Otázky • střední

Historické postavy

Otázky • lehké

Popisy obrazů: kočky

Rozhodovačka • střední

Přirovnání

Pexeso • lehké

Idiomy, ustálená spojení

Pexeso • lehké

Popis přírody: věty

Rozhodovačka • střední

Idiomy, ustálená spojení

Rozhodovačka • střední

Slovní spojení

Pexeso • těžké

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Rozhodovačka • střední

Město

Rozhodovačka • lehké

Cestování, turistika

Rozhodovačka • střední

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Rozřazovačka • lehké

Slova citově zabarvená

Rozřazovačka • lehké

Slova citově zabarvená

Otázky • lehké

Podstatná jména konkrétní a abstraktní

Otázky • lehké

Historické postavy

Rozhodovačka • střední

Bájné bytosti

Rozhodovačka • střední

Přídavná jména: popis světa, věda

Rozhodovačka • těžké

Synonyma: přídavná jména a příslovce

Rozhodovačka • střední

Synonyma: slovesa

Rozhodovačka • střední

Synonyma: podstatná jména

Rozhodovačka • střední

Ekonomika

Rozhodovačka • těžké

Jídlo a vaření

Rozhodovačka • střední

Oblečení

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a popisy předmětů: věty

Rozhodovačka • lehké

Povolání

Rozhodovačka • lehké

Povolání

Otázky • těžké

Vlastnosti a popisy lidí

Rozhodovačka • lehké

Charakteristiky osob

Rozhodovačka • lehké

Sport

Rozhodovačka • střední

VV příslovečná příčinná a účelová

Rozbory • střední

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • střední

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • střední

Paronyma: slovesa

Rozhodovačka • lehké

Paronyma: podstatná jména

Rozhodovačka • lehké

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • lehké

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • lehké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a popisy předmětů: věty

Rozhodovačka • střední

Paronyma: slovesa

Rozhodovačka • střední

Paronyma: podstatná jména

Rozhodovačka • střední

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Pexeso • střední

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Rozhodovačka • těžké

Přejatá slova: psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách

Rozhodovačka • střední

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • lehké

Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Rozhodovačka • střední

Přejatá slova: psaní i/y po obojetných souhláskách

Rozhodovačka • těžké

Matematika

Mocniny deseti a 0,1

Vpisování • střední

Mocniny deseti a 0,1

Rozhodovačka • střední

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Vpisování • střední

Druhé mocniny a odmocniny malých čísel

Vpisování • lehké

Druhé mocniny a odmocniny malých čísel

Rozhodovačka • lehké

Mocniny

Vpisování • lehké

Úměrnosti a trojčlenka: aplikace

Krok po kroku • střední

Trojčlenka

Krok po kroku • střední

Směrnicový tvar rovnice přímky

Rozhodovačka • střední

Povrch válce

Vpisování • těžké

Povrch válce

Vpisování • lehké

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku • těžké

Odchylka dvou přímek

Krok po kroku • těžké

Odmocniny

Rozhodovačka • lehké

Zlomky a procenta

Rozhodovačka • lehké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka • lehké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka • střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka • lehké

Počítání se zápornými čísly

Pexeso • těžké

Jednotky délky

Vpisování • těžké

Odmocniny

Vpisování • lehké

Kuželosečky: mix

Vpisování • střední

Kuželosečky: mix

Rozhodovačka • střední

Přímky: mix

Vpisování • těžké

Operace s vektory: mix

Rozhodovačka • těžké

Vektory: mix

Vpisování • střední

Vektory: mix

Vpisování • těžké

Úsečky: mix

Vpisování • lehké

Úsečky: mix

Vpisování • střední

Body: mix

Vpisování • lehké

Body: mix

Vpisování • střední

Porovnávání čísel do 1 000 000

Vpisování • lehké

Porovnávání čísel do 1 000 000

Vpisování • střední

Přímky: pojmy

Rozhodovačka • střední

Řady poskládaných útvarů

Čtení s porozuměním

Určení kuželosečky

Krok po kroku • střední

Hyperbola: obecná rovnice

Rozhodovačka • střední

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Vpisování • lehké

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Vpisování • střední

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Rozhodovačka • střední

Hyperbola: středová rovnice

Krok po kroku • střední

Zaokrouhlování velkých čísel

Rozhodovačka • střední

Parabola: rovnice

Přesouvání • střední

Parabola: vzájemná poloha přímky a paraboly

Krok po kroku • střední

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Rozhodovačka • lehké

Pokročilé rovnice: mix

Vpisování • lehké

Pokročilé rovnice: mix

Vpisování • střední

Pokročilé rovnice: mix

Vpisování • těžké

Hyperbola: středová rovnice

Přesouvání • střední

Hyperbola: středová rovnice

Vpisování • střední

Hyperbola: středová rovnice

Rozhodovačka • střední

Čísla a číslice

Rozhodovačka • lehké

Hyperbola: pojmy

Rozhodovačka • střední

Elipsa: vzájemná poloha přímky a elipsy

Krok po kroku • střední

Finanční produkty: pojmy

Rozhodovačka • lehké

Základní finanční pojmy

Rozhodovačka • střední

Parabola: tečna

Krok po kroku • střední

Parabola: tečna

Rozhodovačka • střední

Parabola

Vpisování • střední

Elipsa: vzájemná poloha přímky a elipsy

Rozhodovačka • střední

Elipsa: obecná rovnice

Krok po kroku • těžké

Elipsa: obecná rovnice

Krok po kroku • střední

Elipsa: obecná rovnice

Rozhodovačka • střední

Elipsa: středová rovnice

Přesouvání • střední

Elipsa: středová rovnice

Krok po kroku • střední

Hledání vrcholu paraboly: úprava na čtverec

Přesouvání • těžké

Elipsa: středová rovnice

Vpisování • střední

Elipsa: středová rovnice

Rozhodovačka • střední

Parabola: rovnice

Krok po kroku • střední

Kružnice: pojmy

Rozhodovačka • střední

Elipsa: pojmy

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • těžké

Parabola: rovnice

Rozhodovačka • střední

Zápis zadání pomocí rovnice

Rozhodovačka • lehké

Parabola: pojmy

Rozhodovačka • střední

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • střední

Porovnávání čísel do 100: neostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Porovnávání čísel do 100: ostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha bodu a roviny

Rozhodovačka • těžké

Obecná rovnice roviny

Rozhodovačka • těžké

Parametrické rovnice roviny

Rozhodovačka • těžké

Roviny: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • střední

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Vpisování • střední

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Vpisování • lehké

Kružnice: středová rovnice

Přesouvání • střední

Náklaďáky

Přesouvání • těžké

Porovnávání čísel do 100: neostré nerovnosti

Rozhodovačka • střední

Porovnávání čísel do 100: ostré nerovnosti

Rozhodovačka • střední

Vektory: souřadnice v prostoru

Rozhodovačka • střední

Kružnice: obecná rovnice

Rozhodovačka • střední

Kružnice: středová rovnice

Krok po kroku • střední

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Vpisování • těžké

Kružnice: středová rovnice

Vpisování • střední

Porovnávání čísel do 20

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vpisování • těžké

Střed úsečky v prostoru

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v prostoru

Vpisování • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Vpisování • těžké

Střed úsečky v prostoru

Rozhodovačka • střední

Parametrické rovnice přímky v rovině

Vpisování • těžké

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Krok po kroku • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Krok po kroku • střední

Vzájemná poloha přímek v rovině

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v rovině

Krok po kroku • střední

Střed úsečky v rovině

Krok po kroku • lehké

Povrch krychle a kvádru

Vpisování • lehké

Střed úsečky v rovině

Vpisování • lehké

Střed úsečky v rovině

Přesouvání • střední

Střed úsečky v rovině

Rozhodovačka • střední

Střed úsečky v rovině

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha úseček v prostoru

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha úseček v rovině

Pexeso • střední

Vzájemná poloha úseček v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha úseček v rovině

Rozhodovačka • lehké

Obecná rovnice přímky v rovině

Přesouvání • střední

Délka úsečky v prostoru

Přesouvání • střední

Délka úsečky v prostoru

Vpisování • střední

Velikost vektoru

Vpisování • těžké

Velikost vektoru

Vpisování • střední

Parametrické rovnice přímky v rovině

Krok po kroku • střední

Délka úsečky v prostoru

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • lehké

Délka úsečky v rovině

Krok po kroku • lehké

Délka úsečky v rovině

Přesouvání • střední

Délka úsečky

Pexeso • střední

Určení přímky

Rozhodovačka • střední

Obecná rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • těžké

Obecná rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • střední

Délka úsečky v rovině

Vpisování • střední

Délka úsečky v rovině

Vpisování • lehké

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • střední

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • lehké

Parametrické rovnice přímky v rovině

Přesouvání • střední

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha přímek v rovině

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha přímek v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 10

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 9

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 8

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 7

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 6

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 5

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 4

Přesouvání • lehké

Parametrické rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • těžké

Parametrické rovnice přímky v rovině

Rozhodovačka • střední

Velikost vektoru v rovině

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 3

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 2

Přesouvání • lehké

Souřadnice vektoru

Přesouvání • střední

Vektory: skalární součin

Vpisování • těžké

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • lehké

Souřadnice bodů v rovině

Pexeso • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Přesouvání • střední

Souřadnice vektoru

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • střední

Souřadnice vektoru

Vpisování • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha vektorů

Vpisování • těžké

Vzájemná poloha vektorů

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Vpisování • lehké

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Rozhodovačka • těžké

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Rozhodovačka • střední

Vektory: skalární součin

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice bodů v prostoru

Vpisování • střední

Vzájemná poloha vektorů

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha vektorů

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v prostoru

Přesouvání • střední

Velikost vektoru

Rozhodovačka • těžké

Velikost vektoru

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Rozhodovačka • lehké

Souřadnice bodů v prostoru

Rozhodovačka • střední

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice bodů v rovině

Vpisování • lehké

Souřadnice bodů v rovině

Přesouvání • střední

Angličtina

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • těžké

Exotická zvířata

Poslech slovíček • střední

Exotická zvířata

Poslech slovíček • těžké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • lehké

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • střední

Adverbs: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • těžké

Adverbs: superlative

Rozhodovačka • střední

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • lehké

Adverbs: comparative

Rozhodovačka • střední

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • lehké

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • střední

Adjectives: comparative and superlative mix

Rozhodovačka • těžké

Adjectives: superlative

Rozhodovačka • lehké

Adjectives: superlative

Rozhodovačka • střední

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • lehké

Adjectives: comparative

Rozhodovačka • střední

Definite article

Rozhodovačka • lehké

Prepositions of time: mix

Rozhodovačka • lehké

Prepositions of time: mix

Rozhodovačka • střední

Prepositions of time: advanced

Rozhodovačka • střední

Open cloze: quantifiers

Vpisování • střední

Open cloze: prepositions of time

Vpisování • střední

Open cloze: To have, to be

Vpisování • lehké

Open cloze

Vpisování • těžké

Open cloze

Vpisování • střední

Open cloze

Vpisování • lehké

Present perfect: simple vs. continuous

Rozhodovačka • lehké

Active vs passive

Rozhodovačka • střední

To do, to have, to be in past simple

Rozhodovačka • těžké

Onomatopoie

Hláskování • střední

Denní rutiny

Hláskování • těžké

Jazyk, gramatika, sloh

Hláskování • střední

Abstraktní slovesa

Hláskování • střední

Ptáci

Hláskování • střední

Exotická zvířata

Hláskování • těžké

Exotická zvířata

Hláskování • střední

Project 1 (2 D): Geography

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): Geography

Otázky • lehké

Project 1 (2 D): City life

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): City life

Otázky • lehké

Project 1 (2 D): Days and weeks

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): Days and weeks

Otázky • lehké

Project 1 (2 C): Work

Překladatel • lehké

Project 1 (2 C): Work

Otázky • lehké

Project 1 (2 B): Family

Překladatel • lehké

Project 1 (2 B): Family

Otázky • lehké

Project 1 (2 A): Countries and cities

Překladatel • lehké

Project 1 (2 A): Countries and cities

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Your project

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Your project

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Names

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Names

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Spelling

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Spelling

Otázky • lehké

Project 1 (1 C): Numbers

Překladatel • lehké

Project 1 (1 C): Numbers

Otázky • lehké

Project 1 (1 C): Using numbers

Překladatel • lehké

Project 1 (1 C): Using numbers

Otázky • lehké

Project 1 (1 AB): Introduction

Překladatel • lehké

Project 1 (1 AB): Introduction

Otázky • lehké

Hmyz a další bezobratlí

Pexeso • těžké

Hmyz a další bezobratlí

Hláskování • těžké

Hmyz a další bezobratlí

Překladatel • těžké

Hmyz a další bezobratlí

Otázky • těžké

Sports

Čtení s porozuměním

Exotic Animals

Čtení s porozuměním

Wh- question

Rozhodovačka • lehké

Past tense: questions

Rozhodovačka • těžké

To do, to have, to be in present simple

Rozhodovačka • těžké

Adjectives: comparative vs. superlative

Rozhodovačka • těžké

Talking about the present: Hobbies

Rozhodovačka • střední

Past tense: negatives

Stavba vět • střední

Past tense: questions

Stavba vět • střední

Informatika

Operační systémy

Diktáty • střední

Procesor a architektura

Diktáty • střední

Viry, spam a sociální inženýrství

Diktáty • střední

Chování na internetu

Diktáty • střední

Historie počítačů

Diktáty • střední

Doplňování řad: čísla

Přesouvání • těžké

Doplňování řad: symboly

Přesouvání • střední

Proměnné: základní princip

Diktáty • střední

Postupná přeměna

Přesouvání • střední

Vzory pozpátku

Vpisování • střední

Vzory v posloupnostech

Vpisování • těžké

Vzory v posloupnostech

Vpisování • střední

Použití proměnných

Diktáty • střední

Pojmenování proměnných

Diktáty • střední

Histogramy

Rozhodovačka • lehké

Histogramy

Rozhodovačka • střední

Histogramy

Rozhodovačka • těžké

Grafy a abstrakce

Diktáty • střední

Sloupcové grafy

Diktáty • střední

Historie umělé inteligence

Diktáty • střední

Komprese dat

Diktáty • střední

Pojmenování proměnných

Rozhodovačka • lehké

Pojmenování proměnných

Rozhodovačka • střední

Pojmenování proměnných

Rozhodovačka • těžké

Paměť

Diktáty • střední

Opakované rozhodování II

Kód kostky

Použití proměnných

Rozhodovačka • střední

Výrazy s proměnnými

Rozhodovačka • lehké

Výrazy s proměnnými

Rozhodovačka • střední

Výrazy s proměnnými

Rozhodovačka • těžké

Plošné grafy

Rozhodovačka • lehké

Plošné grafy

Rozhodovačka • střední

Plošné grafy

Rozhodovačka • těžké

Přiřazovací příkaz

Rozhodovačka • lehké

Přiřazovací příkaz

Rozhodovačka • střední

Přiřazovací příkaz

Rozhodovačka • těžké

Typy proměnných

Rozhodovačka • lehké

Typy proměnných

Rozhodovačka • střední

Typy proměnných

Rozhodovačka • těžké

Vnořené bloky

Rozhodovačka • střední

Vnořené bloky

Rozhodovačka • těžké

Vstup a výstup

Rozhodovačka • lehké

Vstup a výstup

Rozhodovačka • střední

Dopravní značky

Pexeso • střední

Dopravní značky

Rozhodovačka • lehké

Dopravní značky

Rozhodovačka • střední

Metody strojového učení: mix

Rozhodovačka • lehké

Metody strojového učení: mix

Rozhodovačka • střední

Metody strojového učení: mix

Rozhodovačka • těžké

Metody umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • lehké

Metody umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • střední

Metody umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • těžké

Aplikace umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • střední

Vymezení umělé inteligence

Rozhodovačka • těžké

Neuronové sítě

Rozhodovačka • lehké

Neuronové sítě

Rozhodovačka • střední

Neuronové sítě

Rozhodovačka • těžké

Optimalizace

Rozhodovačka • lehké

Optimalizace

Rozhodovačka • střední

Optimalizace

Rozhodovačka • těžké

Splňování podmínek

Rozhodovačka • lehké

Splňování podmínek

Rozhodovačka • střední

Splňování podmínek

Rozhodovačka • těžké

Základy strojového učení: mix

Rozhodovačka • střední

Základy strojového učení: mix

Rozhodovačka • těžké

Základy umělé inteligence: mix

Rozhodovačka • střední

Umělá inteligence: pojmy

Rozhodovačka • střední

Umělá inteligence: realita a fikce

Rozhodovačka • střední

Historie umělé inteligence

Rozhodovačka • střední

Využití a schopnosti umělé inteligence

Rozhodovačka • střední

Vymezení umělé inteligence

Rozhodovačka • střední

Úlohy a metody umělé inteligence

Rozhodovačka • střední

Úlohy a metody umělé inteligence

Rozhodovačka • těžké

Prohledávání stavového prostoru

Rozhodovačka • lehké

Prohledávání stavového prostoru

Rozhodovačka • střední

Prohledávání stavového prostoru

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: rozhodovací stromy

Rozhodovačka • střední

Rozhodovací stromy

Rozhodovačka • lehké

Rozhodovací stromy

Rozhodovačka • střední

Rozhodovací stromy

Rozhodovačka • těžké

Lineární regrese

Rozhodovačka • lehké

Lineární regrese

Rozhodovačka • střední

Lineární regrese

Rozhodovačka • těžké

Opakování a podmínky: těžší

Stavitel

Opakuj dokud: těžší

Stavitel

Stavby s opakováním: těžší

Stavitel

Lineární regrese

Přesouvání • střední

Lineární regrese

Přesouvání • těžké

Pravděpodobnost ve strojovém učení

Krok po kroku • těžké

Pravděpodobnost ve strojovém učení

Rozhodovačka • střední

Pravděpodobnost ve strojovém učení

Rozhodovačka • těžké

Zkreslení dat

Rozhodovačka • těžké

Počítačové vidění

Rozhodovačka • střední

Robotika

Rozhodovačka • střední

Robotika

Rozhodovačka • těžké

Zpracování přirozeného jazyka

Rozhodovačka • těžké

Zpracování přirozeného jazyka

Rozhodovačka • střední

Zkreslení strojového učení

Čtení s porozuměním

Vyhodnocení strojového učení

Čtení s porozuměním

Postup strojového učení

Čtení s porozuměním

Princip strojového učení

Čtení s porozuměním

Matematické funkce v Pythonu

Rozhodovačka • střední

Strojové učení: pojmy

Rozhodovačka • střední

Strojové učení: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Vyhodnocení strojového učení

Přesouvání • střední

Formát dat

Rozhodovačka • lehké

Získávání dat

Rozhodovačka • lehké

Emodži a Unicode symboly

Rozhodovačka • lehké

Šifry s nápadem

Pexeso • střední

Šifry s nápadem

Pexeso • těžké

Emodži a Unicode symboly

Pexeso • střední

Úlohy strojového učení

Pexeso • střední

Zkreslení strojového učení

Krok po kroku • střední

Vyhodnocení strojového učení

Krok po kroku • střední

Postup strojového učení

Krok po kroku • střední

Princip strojového učení

Krok po kroku • střední

Vyhodnocení strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Postup strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Úlohy strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Princip strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Zkreslení strojového učení

Rozhodovačka • střední

Vyhodnocení strojového učení

Rozhodovačka • střední

Postup strojového učení

Rozhodovačka • střední

Úlohy strojového učení

Rozhodovačka • střední

Vyjádření informací slovně a číslem

Rozhodovačka • střední

Paměť

Rozhodovačka • lehké

Procesor a architektura

Rozhodovačka • lehké

Opakuj dokud

Krok po kroku • střední

Opakuj N×

Krok po kroku • střední

Podmínky a větvení

Krok po kroku • střední

Úprava programů

Želví grafika

Ergonomie

Rozhodovačka • střední

Hesla a autentizace

Rozhodovačka • těžké

Postup strojového učení

Přesouvání • střední

Princip strojového učení

Rozhodovačka • střední

Typy proměnných

Pexeso • střední

Grafy a abstrakce

Pexeso • střední

Funkce

Krok po kroku • střední

Proměnné: základní princip

Krok po kroku • střední

Úprava programů s proměnnými

Krok po kroku • střední

Úprava programů

Krok po kroku • střední

Ladění programů s proměnnými

Krok po kroku • střední

Ladění programů

Krok po kroku • střední

Knoflíky a nitě

Pexeso • střední

Abstrakce příšerek

Pexeso • střední

Rekurze

Stavitel

Záludné

Stavitel

Funkce

Stavitel

Stejné grafy

Pexeso • lehké

Klasifikace obrázků

Pexeso • lehké

Izomorfní grafy

Pexeso • lehké

Informace, velikost dat

Vpisování • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • lehké

Řetězce: těžší

Programování v Pythonu

Entitně-vztahové modely

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a vztahy

Rozhodovačka • střední

Informace, velikost dat

Rozhodovačka • lehké

Vnořené cykly

Stavitel

Opakuj dokud

Stavitel

Opakování a podmínky

Stavitel

Sloupcové grafy

Pexeso • lehké

Stavby s opakováním

Stavitel

Základy stavitelství

Stavitel

Koláčové grafy

Pexeso • lehké

Teorie grafů: základní pojmy

Pexeso • střední

Rozklad tvarů

Pexeso • lehké

Rozklad obrázků (s opakováním)

Pexeso • střední

Informace, velikost dat

Pexeso • střední

Rozklad obrázků

Pexeso • lehké

Osobní údaje

Rozhodovačka • střední

Šifry s nápadem

Pexeso • lehké

Chování na internetu

Rozhodovačka • lehké

Emodži přísloví

Pexeso • lehké

Kódování informací textem i jinak

Pexeso • lehké

Emodži a Unicode symboly

Pexeso • lehké

Počítačové sítě: mix

Pexeso • střední

Typy souborů

Pexeso • střední

Software: typy aplikací, příklady

Pexeso • střední

CSS: hlavní vlastnosti a jejich použití

Pexeso • střední

Interpunkce a speciální znaky

Pexeso • střední

Typy písma

Pexeso • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • střední

Šifrování v praxi

Rozhodovačka • střední

Grafy a abstrakce

Krok po kroku • střední

Logické spojky a pravdivostní tabulky

Pexeso • střední

Společná vlastnost: znaky a čísla

Pexeso • střední

Vektorová grafika

Přesouvání • lehké

Proměnné: základní princip

Pexeso • střední

Posloupnosti kouzel

Pexeso • lehké

Základní akce

Pexeso • lehké

Opakovací kouzla

Pexeso • střední

Opakuj N×

Pexeso • střední

Software: mix

Rozhodovačka • těžké

Nevhodné vizualizace a jejich úpravy

Rozhodovačka • střední

Viry, spam a sociální inženýrství

Krok po kroku • střední

Hesla a autentizace

Krok po kroku • střední

Vláček: opakované rozhodování

Rozhodovačka • střední

Vláček: posloupnost akcí

Rozhodovačka • lehké

Vláček: opakuj dokud

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • lehké

Kouzla: mix

Rozhodovačka • těžké

Kouzla: mix

Rozhodovačka • střední

Kouzla: mix

Rozhodovačka • lehké

Cykly a podmínky: mix

Rozhodovačka • lehké

Cykly a podmínky: mix

Rozhodovačka • střední

Cykly a podmínky: mix

Rozhodovačka • těžké

Funkce

Rozhodovačka • lehké

Vnořeně opakovací kouzla

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: vnořené cykly

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: opakuj dokud

Rozhodovačka • střední

Opakuj dokud

Rozhodovačka • těžké

Opakuj dokud

Rozhodovačka • lehké

Deaktivace bomby: proměnné

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: proměnné

Rozhodovačka • lehké

Získávání dat

Krok po kroku • lehké

Proměnná kouzla

Rozhodovačka • těžké

Proměnná kouzla

Rozhodovačka • lehké

Vektorová grafika

Rozhodovačka • lehké

Proměnné: základní princip

Rozhodovačka • těžké

Zkreslení dat

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: rozcvička

Kód kostky

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka • lehké

Formát dat

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: funkce

Kód kostky

Kostky v Pythonu: cykly a proměnné

Kód kostky

Deaktivace bomby: posloupnosti

Rozhodovačka • těžké

Získávání dat

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: while cyklus

Kód kostky

Kostky v Pythonu: for cyklus

Kód kostky

Vyjádření informací slovně a číslem

Rozhodovačka • lehké

Výpravy kostek

Kód kostky

Funkce s parametry

Kód kostky

Biologie

Formulovat žádost

Krok po kroku • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • lehké

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Rozhodovačka • střední

Střídavé napětí a proud

Rozhodovačka • střední

Vznik Československa

Diktáty • těžké

První státy na českém území

Diktáty • lehké

První státy v Evropě

Diktáty • lehké

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • lehké

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznat manipulaci

Krok po kroku • střední

Bádání a výzkum v biologii

Rozhodovačka • střední

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • lehké

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Rozhodovačka • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • těžké

Dějiny každodennosti

Otázky • střední

Dějiny každodennosti

Otázky • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • těžké

PN přechod

Rozhodovačka • střední

PN přechod

Rozhodovačka • těžké

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • střední

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • těžké

Zvuk: základy

Rozhodovačka • střední

Volby a volební právo

Pexeso • střední

Volby a volební právo

Otázky • střední

Volby a volební právo

Čtení s porozuměním

Obecné principy demokracie

Pexeso • střední

Obecné principy demokracie

Otázky • střední

Obecné principy demokracie

Rozhodovačka • střední

Národní obrození

Rozhodovačka • střední

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Rozhodovačka • střední

Východní Evropa a vpády Osmanů

Rozhodovačka • střední

Kinematika: základní pojmy

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • lehké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • střední

NATO

Pexeso • střední

OSN

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Otázky • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Rozhodovačka • střední

Tepelné stroje

Rozhodovačka • lehké

Tepelné stroje

Rozhodovačka • střední

NATO

Otázky • střední

NATO

Rozhodovačka • střední

Soli

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • těžké

Jeskyně ČR

Slepé mapy • střední

Krasové oblasti

Slepé mapy • střední

Vesmír: mix

Otázky • střední

Vesmír: mix

Otázky • těžké

Vesmír: mix

Překladatel • střední

Vesmír: mix

Překladatel • těžké

Vesmír: mix

Pexeso • střední

Vesmír: mix

Pexeso • těžké

Dějiny Mosambiku

Diktáty • těžké

Dějiny Angoly

Diktáty • těžké

Dějiny Zimbabwe

Diktáty • těžké

Dějiny Rwandy

Diktáty • těžké

Československo po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

OSN

Otázky • střední

OSN

Rozhodovačka • střední

Státní symboly

Rozhodovačka • střední

Čeští panovníci

Řazení • střední

Krasové oblasti

Překladatel • střední

Krasové oblasti

Překladatel • těžké

Krasové oblasti

Pexeso • střední

Krasové oblasti

Pexeso • těžké

Krasové oblasti

Otázky • střední

Krasové oblasti

Otázky • těžké

Krasové oblasti

Rozhodovačka • střední

Krasové oblasti

Diktáty • střední

Krasové oblasti

Slova ve větách • střední

Příměsi v polovodiči

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • těžké

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • střední

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • těžké

Polokovy

Rozhodovačka • střední

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují potřeby

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují emoce

Rozhodovačka • lehké

První věta termodynamická

Rozhodovačka • střední

První věta termodynamická

Rozhodovačka • těžké

Dát kompliment

Krok po kroku • střední

Přemyslovská knížata

Přesouvání • těžké

Přemyslovská knížata

Přesouvání • lehké

Přemyslovská knížata

Řazení • lehké

Regulace vzteku

Krok po kroku • střední

Regulace strachu

Krok po kroku • střední

Vláda Karla IV.

Rozhodovačka • lehké

Starověká Čína a Indie

Čtení s porozuměním

Staroorientální despocie

Čtení s porozuměním

Starověký Egypt

Čtení s porozuměním

První civilizace

Čtení s porozuměním

Jednání o změnách klimatu, výzkum

Rozhodovačka • střední

Klimatická změna: mix

Rozhodovačka • střední

Důsledky změn klimatu, adaptace

Rozhodovačka • střední

Klimatická změna: mix

Pexeso • střední

Klimatická změna: mix

Otázky • střední

Volby a volební právo

Diktáty • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • střední

Klimatický systém a jeho vývoj

Rozhodovačka • střední

Látky jako součást výživy

Rozhodovačka • těžké

Onemocnění spojená s výživou

Rozhodovačka • střední

Údaje na obalech potravin

Rozhodovačka • střední

Výběr a úprava potravin, stravování

Rozhodovačka • střední

Způsoby stravování, výživové doplňky

Rozhodovačka • střední

Látky jako součást výživy

Rozhodovačka • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Rozhodovačka • střední

Látky jako součást výživy

Překladatel • střední

Látky jako součást výživy

Pexeso • střední

Látky jako součást výživy

Otázky • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Překladatel • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Pexeso • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Otázky • střední

Skupiny živočichů, stavba těla

Přesouvání • střední

Geologie: mix

Překladatel • těžké

Geologie: mix

Otázky • těžké

Redoxní reakce

Rozhodovačka • těžké

Soli: vzorec na název

Krok po kroku • střední

Soli: název na vzorec

Krok po kroku • střední

Karboxylové kyseliny

Překladatel • střední

Karboxylové kyseliny

Pexeso • střední

Karboxylové kyseliny

Otázky • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Překladatel • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Překladatel • těžké

Alkoholy, fenoly, ethery

Pexeso • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Otázky • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Otázky • těžké

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Překladatel • střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Překladatel • těžké

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Pexeso • střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Pexeso • těžké

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Otázky • střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Otázky • těžké

Uhlovodíky: mix

Rozhodovačka • lehké

Aromatické uhlovodíky

Překladatel • střední

Aromatické uhlovodíky

Pexeso • střední

Aromatické uhlovodíky

Otázky • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Překladatel • lehké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Překladatel • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Překladatel • těžké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Pexeso • lehké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Pexeso • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Pexeso • těžké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Otázky • lehké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Otázky • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Otázky • těžké

Úvod do organické chemie

Rozhodovačka • těžké

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka • lehké

Atom, prvky

Slova ve větách • střední

Soli

Překladatel • lehké

Soli

Pexeso • lehké

Soli

Otázky • lehké

Směsi

Rozhodovačka • střední

Druhá světová válka

Rozhodovačka • těžké

První světová válka

Rozhodovačka • těžké

Stavová rovnice ideálního plynu

Rozhodovačka • střední

Bernoulliho rovnice

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • střední

Základní veličiny termodynamiky

Rozhodovačka • střední

Zákon síly

Diktáty • střední

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • lehké

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • těžké

Archeologie

Rozhodovačka • střední

Latinská Amerika

Rozhodovačka • střední

Regulace smutku

Rozhodovačka • střední

Regulace vzteku

Rozhodovačka • střední

Regulace strachu

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Čtení s porozuměním

Zpracování zranění

Čtení s porozuměním

Zpracování studu

Čtení s porozuměním

Zpracování viny

Čtení s porozuměním

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • střední

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • střední

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava: mix

Diktáty • střední

Regulace emocí

Krok po kroku • střední

Řízení času

Krok po kroku • střední

Stanovování cílů

Krok po kroku • střední

Prioritizace úkolů

Krok po kroku • střední

Přenos tepla

Rozhodovačka • střední

Vyčíslování chemických rovnic

Krok po kroku • lehké

Jednotky objemu: základní

Vpisování • střední

Jednotky objemu: základní

Vpisování • těžké

Jednotky plochy: základní

Vpisování • střední

Jednotky plochy: základní

Vpisování • těžké

Jednotky času: pokročilé

Vpisování • střední

Jednotky času: pokročilé

Vpisování • těžké

Jednotky času: základní

Vpisování • střední

Jednotky času: základní

Vpisování • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Vpisování • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Vpisování • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Vpisování • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Vpisování • těžké

Čeledi jednoděložných rostlin

Překladatel • lehké

Čeledi jednoděložných rostlin

Pexeso • lehké

Čeledi jednoděložných rostlin

Otázky • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Překladatel • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Překladatel • střední

Vyšší dvouděložné: mix

Pexeso • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Pexeso • střední

Vyšší dvouděložné: mix

Otázky • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Otázky • střední

Kalorimetrická rovnice

Rozhodovačka • střední

Tepelná kapacita

Rozhodovačka • těžké

Tepelná kapacita

Rozhodovačka • střední

Tepelná kapacita

Rozhodovačka • lehké

Laboratorní vybavení

Rozhodovačka • střední

Vnitřní energie tělesa

Rozhodovačka • těžké

Vnitřní energie tělesa

Rozhodovačka • střední

Vnitřní energie tělesa

Rozhodovačka • lehké

Vnitřní monolog

Čtení s porozuměním

Vztahy ve škole

Čtení s porozuměním

Vztahy s prarodiči

Čtení s porozuměním

Vztahy s vrstevníky

Čtení s porozuměním

Jednotky délky: pokročilé

Vpisování • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Vpisování • střední

Jednotky délky: základní

Vpisování • těžké

Jednotky délky: základní

Vpisování • střední

Dějiny Madagaskaru

Diktáty • těžké

Dějiny Jihoafrické republiky

Diktáty • těžké

Bakterie a viry: mix

Diktáty • střední

Bakterie a viry: mix

Rozhodovačka • střední

Bakterie a viry: mix

Rozhodovačka • těžké

Vztahy s rodiči

Čtení s porozuměním

Paryby

Rozhodovačka • střední

14. skupina

Rozhodovačka • těžké

13. skupina

Rozhodovačka • těžké

Základní jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Základní jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Základní jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Předpony násobků a dílů jednotek

Rozhodovačka • střední

Předpony násobků a dílů jednotek

Rozhodovačka • lehké

Působení magnetů na látky

Rozhodovačka • střední

Rovnice kontinuity

Rozhodovačka • střední

Rovnice kontinuity

Rozhodovačka • lehké

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Kombinované jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Kombinované jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Kyslík, vodík, vzduch a voda

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba: mix

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické choroby

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka, tkáně

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha a teplota

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Dějiny Namibie

Diktáty • těžké

Revoluce 1848 v Českých zemích

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po ní

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Hustota

Vpisování • střední

Hustota

Vpisování • těžké

Hustota

Vpisování • lehké

Atmosférický tlak

Rozhodovačka • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • těžké

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • lehké

Sluneční soustava

Rozhodovačka • těžké

Elektrochemie

Rozhodovačka • těžké

Bezobratlí: mix

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • těžké

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • těžké

Lipidy

Rozhodovačka • těžké

Sacharidy

Rozhodovačka • těžké

Grafy pohybu

Rozhodovačka • střední

Proteiny

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Diktáty • střední

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Vpisování • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Vpisování • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Rozhodovačka • těžké

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Rozhodovačka • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný vnější silou

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání potřeb

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání emocí

Rozhodovačka • lehké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Rozhodovačka • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod a zkrat

Rozhodovačka • lehké

Němčina

Se způsobovým slovesem – préteritum

Stavba vět • těžké

Škola a studium

Pexeso • lehké

Škola a studium

Překladatel • lehké

Škola a studium

Otázky • lehké

Škola a studium

Hláskování • lehké

Denní rutina

Pexeso • lehké

Denní rutina

Překladatel • lehké

Denní rutina

Otázky • lehké

Vlastnosti a pocity

Otázky • lehké

Vlastnosti a pocity

Pexeso • lehké

Ptáci

Otázky • střední

Ptáci

Překladatel • střední

Ptáci

Pexeso • střední

Ptáci

Poslech slovíček • střední

Ptáci

Hláskování • střední

Spojky als a wenn

Rozhodovačka • střední

Silná slovesa – přítomný čas

Rozhodovačka • těžké

V hotelu

Krok po kroku • lehké

Cestování: mix

Krok po kroku • lehké

Velikonoční mix se 3. a 4. pádem

Přesouvání • lehké

Škola

Krok po kroku • lehké

U lékaře, v nemocnici a lékárně

Krok po kroku • lehké

Vazby sloves s předložkami

Vpisování • těžké

Předložkové vazby příd. jmen

Vpisování • střední

Poschovávej velikonoční vajíčka (4. pád)

Přesouvání • lehké

Nakupování

Krok po kroku • lehké

Spojky als a wie

Rozhodovačka • střední

Číslovky 0–⁠⁠⁠⁠⁠20

Vpisování • lehké

Číslovky 21–⁠⁠⁠⁠⁠100

Vpisování • lehké

Číslovky nad 100

Vpisování • lehké

Vazby sloves s předložkami

Rozhodovačka • lehké

Zájmena man a es

Rozhodovačka • lehké

Kde jsou velikonoční vajíčka? (3. pád)

Přesouvání • lehké

Tázací zájmena

Diktáty • střední

Zvratná zájmena

Vpisování • lehké

Zvratná zájmena

Vpisování • střední

Zvratná zájmena

Rozhodovačka • střední

Ptáci

Slova ve větách • střední

Lesní zvířata

Slova ve větách • těžké

Školní potřeby

Pexeso • střední

Školní potřeby

Překladatel • střední

Školní potřeby

Otázky • střední

Neurčitá zájmena

Rozhodovačka • střední

Ukazovací zájmena

Rozhodovačka • střední

Přivlastňovací zájmena

Diktáty • střední

Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas

Rozhodovačka • lehké

Předložky se 3. pádem

Diktáty • střední

Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum

Vpisování • střední

Osobní zájmena

Diktáty • střední

Přivlastňovací zájmena

Rozhodovačka • střední

Domácí a farmářská zvířata

Slova ve větách • střední

Osobní zájmena

Rozhodovačka • střední

Příslovce směru

Rozhodovačka • střední

Ukazovací příslovce

Rozhodovačka • střední

Přístroje a zařízení

Překladatel • lehké

Přístroje a zařízení

Překladatel • střední

Přístroje a zařízení

Překladatel • těžké

Přístroje a zařízení

Pexeso • lehké

Přístroje a zařízení

Pexeso • střední

Přístroje a zařízení

Pexeso • těžké

Životní události, rodina

Překladatel • lehké

Životní události, rodina

Překladatel • střední

Životní události, rodina

Překladatel • těžké

Životní události, rodina

Pexeso • lehké

Životní události, rodina

Pexeso • střední

Životní události, rodina

Pexeso • těžké

Životní události, rodina

Hláskování • střední

Životní události, rodina

Hláskování • těžké

Svátky

Překladatel • lehké

Svátky

Pexeso • lehké

Svátky

Pexeso • střední

Svátky

Pexeso • těžké

Svátky

Hláskování • lehké

Podzim

Překladatel • střední

Podzim

Pexeso • střední

Léto

Překladatel • střední

Léto

Pexeso • střední

Příslovce způsobu

Rozhodovačka • střední

Oblečení a móda

Slova ve větách • těžké

Oblečení a móda

Slova ve větách • střední

Oblečení a móda

Slova ve větách • lehké

Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách

Rozhodovačka • těžké

Předložky místní

Rozhodovačka • střední

Předložky časové

Rozhodovačka • střední

Snídaně

Slova ve větách • lehké

Slabá slovesa zakončená na ‑ieren – perfektum

Vpisování • lehké

Skloňování příd. jm. po nulovém čl.

Rozhodovačka • střední

Skloňování příd. jm. po zájmenech a číslovkách

Vpisování • střední

Perfektum: slovesa s odluč. předponami

Vpisování • střední

Turistika na horách

Pexeso • střední

Skloňování příd. jm. po množ. čís.

Vpisování • lehké

Životní události, rodina

Otázky • těžké

Životní události, rodina

Otázky • střední

Životní události, rodina

Otázky • lehké

Svátky

Otázky • lehké

Podzim

Otázky • střední

Podzim

Slova ve větách • střední

Skloňování příd. jm. po čl. urč.

Rozhodovačka • těžké

Části těla

Slova ve větách • těžké

Části těla

Slova ve větách • lehké

Předložky se 3. a 4. pádem

Rozhodovačka • těžké

Cestování: fráze

Slova ve větách • lehké

Skloňování příd. jm. po čl. urč.

Vpisování • těžké

Skloňování příd. jm. po čl. urč.

Vpisování • lehké

Prohlídka města

Slova ve větách • střední

Skloňování příd. jm. po množ. čís.

Rozhodovačka • střední

Turistika

Slova ve větách • střední

Léto

Slova ve větách • střední

Skloňování příd. jm. po čl. neurč.

Vpisování • těžké

Předložky se 4. pádem

Rozhodovačka • těžké

Číslovky řadové a násobné

Slova ve větách • lehké

Číslovky základní

Slova ve větách • lehké

Silná slovesa – přítomný čas

Diktáty • těžké

Silná slovesa – přítomný čas

Diktáty • střední

Slabá slovesa – přítomný čas

Stavba vět • těžké

Nulový člen

Rozhodovačka • těžké

Měsíce a roky

Slova ve větách • střední

Měsíce a roky

Slova ve větách • lehké

Zeměpis

Formulovat žádost

Krok po kroku • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • lehké

Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Rozhodovačka • střední

Střídavé napětí a proud

Rozhodovačka • střední

Vznik Československa

Diktáty • těžké

První státy na českém území

Diktáty • lehké

První státy v Evropě

Diktáty • lehké

Mechanická energie tělesa a soustavy těles

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • lehké

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • střední

Kinetická a potenciální energie

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznat manipulaci

Krok po kroku • střední

Bádání a výzkum v biologii

Rozhodovačka • střední

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • lehké

Struktura pevných látek

Rozhodovačka • střední

Padesátá a šedesátá léta v ČSR

Rozhodovačka • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • střední

Dějiny každodennosti

Pexeso • těžké

Dějiny každodennosti

Otázky • střední

Dějiny každodennosti

Otázky • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Vpisování • těžké

PN přechod

Rozhodovačka • střední

PN přechod

Rozhodovačka • těžké

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • střední

Teplotní závislost odporu vodiče

Rozhodovačka • těžké

Zvuk: základy

Rozhodovačka • střední

Volby a volební právo

Pexeso • střední

Volby a volební právo

Otázky • střední

Volby a volební právo

Čtení s porozuměním

Obecné principy demokracie

Pexeso • střední

Obecné principy demokracie

Otázky • střední

Obecné principy demokracie

Rozhodovačka • střední

Národní obrození

Rozhodovačka • střední

Jiří z Poděbrad a Jagellonci

Rozhodovačka • střední

Východní Evropa a vpády Osmanů

Rozhodovačka • střední

Kinematika: základní pojmy

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • lehké

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Krok po kroku • střední

NATO

Pexeso • střední

OSN

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Pexeso • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Otázky • střední

Česko v mezinárodních organizacích

Rozhodovačka • střední

Tepelné stroje

Rozhodovačka • lehké

Tepelné stroje

Rozhodovačka • střední

NATO

Otázky • střední

NATO

Rozhodovačka • střední

Soli

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: vzájemný pohyb těles

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas: pohyb tělesa

Rozhodovačka • těžké

Jeskyně ČR

Slepé mapy • střední

Krasové oblasti

Slepé mapy • střední

Vesmír: mix

Otázky • střední

Vesmír: mix

Otázky • těžké

Vesmír: mix

Překladatel • střední

Vesmír: mix

Překladatel • těžké

Vesmír: mix

Pexeso • střední

Vesmír: mix

Pexeso • těžké

Dějiny Mosambiku

Diktáty • těžké

Dějiny Angoly

Diktáty • těžké

Dějiny Zimbabwe

Diktáty • těžké

Dějiny Rwandy

Diktáty • těžké

Československo po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

OSN

Otázky • střední

OSN

Rozhodovačka • střední

Státní symboly

Rozhodovačka • střední

Čeští panovníci

Řazení • střední

Krasové oblasti

Překladatel • střední

Krasové oblasti

Překladatel • těžké

Krasové oblasti

Pexeso • střední

Krasové oblasti

Pexeso • těžké

Krasové oblasti

Otázky • střední

Krasové oblasti

Otázky • těžké

Krasové oblasti

Rozhodovačka • střední

Krasové oblasti

Diktáty • střední

Krasové oblasti

Slova ve větách • střední

Příměsi v polovodiči

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • střední

Polovodiče a proud

Rozhodovačka • těžké

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • střední

Polovodiče: základy

Rozhodovačka • těžké

Polokovy

Rozhodovačka • střední

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin: mix

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují potřeby

Rozhodovačka • lehké

Jak fungují emoce

Rozhodovačka • lehké

První věta termodynamická

Rozhodovačka • střední

První věta termodynamická

Rozhodovačka • těžké

Dát kompliment

Krok po kroku • střední

Přemyslovská knížata

Přesouvání • těžké

Přemyslovská knížata

Přesouvání • lehké

Přemyslovská knížata

Řazení • lehké

Regulace vzteku

Krok po kroku • střední

Regulace strachu

Krok po kroku • střední

Vláda Karla IV.

Rozhodovačka • lehké

Starověká Čína a Indie

Čtení s porozuměním

Staroorientální despocie

Čtení s porozuměním

Starověký Egypt

Čtení s porozuměním

První civilizace

Čtení s porozuměním

Jednání o změnách klimatu, výzkum

Rozhodovačka • střední

Klimatická změna: mix

Rozhodovačka • střední

Důsledky změn klimatu, adaptace

Rozhodovačka • střední

Klimatická změna: mix

Pexeso • střední

Klimatická změna: mix

Otázky • střední

Volby a volební právo

Diktáty • střední

Skleníkové plyny

Rozhodovačka • střední

Klimatický systém a jeho vývoj

Rozhodovačka • střední

Látky jako součást výživy

Rozhodovačka • těžké

Onemocnění spojená s výživou

Rozhodovačka • střední

Údaje na obalech potravin

Rozhodovačka • střední

Výběr a úprava potravin, stravování

Rozhodovačka • střední

Způsoby stravování, výživové doplňky

Rozhodovačka • střední

Látky jako součást výživy

Rozhodovačka • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Rozhodovačka • střední

Látky jako součást výživy

Překladatel • střední

Látky jako součást výživy

Pexeso • střední

Látky jako součást výživy

Otázky • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Překladatel • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Pexeso • střední

Výživa a metabolizmus obecně

Otázky • střední

Skupiny živočichů, stavba těla

Přesouvání • střední

Geologie: mix

Překladatel • těžké

Geologie: mix

Otázky • těžké

Redoxní reakce

Rozhodovačka • těžké

Soli: vzorec na název

Krok po kroku • střední

Soli: název na vzorec

Krok po kroku • střední

Karboxylové kyseliny

Překladatel • střední

Karboxylové kyseliny

Pexeso • střední

Karboxylové kyseliny

Otázky • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Překladatel • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Překladatel • těžké

Alkoholy, fenoly, ethery

Pexeso • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Otázky • střední

Alkoholy, fenoly, ethery

Otázky • těžké

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Překladatel • střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Překladatel • těžké

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Pexeso • střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Pexeso • těžké

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Otázky • střední

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíků

Otázky • těžké

Uhlovodíky: mix

Rozhodovačka • lehké

Aromatické uhlovodíky

Překladatel • střední

Aromatické uhlovodíky

Pexeso • střední

Aromatické uhlovodíky

Otázky • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Překladatel • lehké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Překladatel • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Překladatel • těžké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Pexeso • lehké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Pexeso • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Pexeso • těžké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Otázky • lehké

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Otázky • střední

Uhlovodíky: (cyklo)alkany/alkeny/alkyny

Otázky • těžké

Úvod do organické chemie

Rozhodovačka • těžké

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka • lehké

Atom, prvky

Slova ve větách • střední

Soli

Překladatel • lehké

Soli

Pexeso • lehké

Soli

Otázky • lehké

Směsi

Rozhodovačka • střední

Druhá světová válka

Rozhodovačka • těžké

První světová válka

Rozhodovačka • těžké

Stavová rovnice ideálního plynu

Rozhodovačka • střední

Bernoulliho rovnice

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • střední

Základní veličiny termodynamiky

Rozhodovačka • střední

Zákon síly

Diktáty • střední

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • lehké

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • těžké

Archeologie

Rozhodovačka • střední

Latinská Amerika

Rozhodovačka • střední

Regulace smutku

Rozhodovačka • střední

Regulace vzteku

Rozhodovačka • střední

Regulace strachu

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Čtení s porozuměním

Zpracování zranění

Čtení s porozuměním

Zpracování studu

Čtení s porozuměním

Zpracování viny

Čtení s porozuměním

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • střední

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • střední

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava: mix

Diktáty • střední

Regulace emocí

Krok po kroku • střední

Řízení času

Krok po kroku • střední

Stanovování cílů

Krok po kroku • střední

Prioritizace úkolů

Krok po kroku • střední

Přenos tepla

Rozhodovačka • střední

Vyčíslování chemických rovnic

Krok po kroku • lehké

Jednotky objemu: základní

Vpisování • střední

Jednotky objemu: základní

Vpisování • těžké

Jednotky plochy: základní

Vpisování • střední

Jednotky plochy: základní

Vpisování • těžké

Jednotky času: pokročilé

Vpisování • střední

Jednotky času: pokročilé

Vpisování • těžké

Jednotky času: základní

Vpisování • střední

Jednotky času: základní

Vpisování • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Vpisování • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Vpisování • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Vpisování • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Vpisování • těžké

Čeledi jednoděložných rostlin

Překladatel • lehké

Čeledi jednoděložných rostlin

Pexeso • lehké

Čeledi jednoděložných rostlin

Otázky • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Překladatel • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Překladatel • střední

Vyšší dvouděložné: mix

Pexeso • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Pexeso • střední

Vyšší dvouděložné: mix

Otázky • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Otázky • střední

Kalorimetrická rovnice

Rozhodovačka • střední

Tepelná kapacita

Rozhodovačka • těžké

Tepelná kapacita

Rozhodovačka • střední

Tepelná kapacita

Rozhodovačka • lehké

Laboratorní vybavení

Rozhodovačka • střední

Vnitřní energie tělesa

Rozhodovačka • těžké

Vnitřní energie tělesa

Rozhodovačka • střední

Vnitřní energie tělesa

Rozhodovačka • lehké

Vnitřní monolog

Čtení s porozuměním

Vztahy ve škole

Čtení s porozuměním

Vztahy s prarodiči

Čtení s porozuměním

Vztahy s vrstevníky

Čtení s porozuměním

Jednotky délky: pokročilé

Vpisování • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Vpisování • střední

Jednotky délky: základní

Vpisování • těžké

Jednotky délky: základní

Vpisování • střední

Dějiny Madagaskaru

Diktáty • těžké

Dějiny Jihoafrické republiky

Diktáty • těžké

Bakterie a viry: mix

Diktáty • střední

Bakterie a viry: mix

Rozhodovačka • střední

Bakterie a viry: mix

Rozhodovačka • těžké

Vztahy s rodiči

Čtení s porozuměním

Paryby

Rozhodovačka • střední

14. skupina

Rozhodovačka • těžké

13. skupina

Rozhodovačka • těžké

Základní jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Základní jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Základní jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Předpony násobků a dílů jednotek

Rozhodovačka • střední

Předpony násobků a dílů jednotek

Rozhodovačka • lehké

Působení magnetů na látky

Rozhodovačka • střední

Rovnice kontinuity

Rozhodovačka • střední

Rovnice kontinuity

Rozhodovačka • lehké

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Kombinované jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Kombinované jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na přelomu tisíciletí

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné a kombinované: plocha, objem, hustota...

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky, času, hmotnosti...

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Kyslík, vodík, vzduch a voda

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba: mix

Rozhodovačka • střední