Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Čeština

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Pexeso • střední

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • těžké

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • střední

Dy, ty, ny, di, ti, ni

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • střední

H, ch, k, r, ž, š, č, ř, c, j

Rozhodovačka • lehké

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • střední

Přejatá slova: psaní i/y po…

Rozhodovačka • těžké

S sebou × sebou

Rozhodovačka • střední

Hlavní díla světové…

Pexeso • těžké

Hlavní díla světové…

Pexeso • lehké

Hlavní díla české literatury

Pexeso • těžké

Hlavní díla české literatury

Pexeso • lehké

Světoví spisovatelé

Rozhodovačka • těžké

Antonyma: mix

Otázky • těžké

Antonyma: mix

Otázky • střední

Synonyma: mix

Otázky • těžké

Synonyma: mix

Otázky • střední

Slovní analogie

Rozhodovačka • střední

Slovní analogie

Rozhodovačka • lehké

Slova nadřazená, podřazená…

Rozhodovačka • lehké

Antonyma: přídavná jména…

Otázky • těžké

Antonyma: přídavná jména…

Otázky • střední

Antonyma: slovesa

Otázky • střední

Antonyma: slovesa

Otázky • lehké

Antonyma: podstatná jména

Otázky • těžké

Antonyma: podstatná jména

Otázky • střední

Antonyma: podstatná jména

Otázky • lehké

Synonyma: přídavná jména…

Otázky • těžké

Synonyma: přídavná jména…

Otázky • střední

Synonyma: slovesa

Otázky • střední

Synonyma: slovesa

Otázky • lehké

Synonyma: podstatná jména

Otázky • těžké

Synonyma: podstatná jména

Otázky • střední

Synonyma: podstatná jména

Otázky • lehké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Otázky • střední

Dům, části domu, nábytek

Otázky • střední

Pocity, nálady, vlastnosti

Otázky • střední

Rodinní příslušníci

Otázky • lehké

Literární žánry

Otázky • těžké

Jazykovědné obory

Otázky • těžké

Jazykové prostředky: pojmy

Otázky • těžké

Sloh: pojmy

Otázky • těžké

Gramatika: pojmy

Otázky • těžké

Literární žánry

Otázky • střední

Přísloví

Vpisování • střední

Přísloví

Vpisování • lehké

Hlavní díla světové…

Pexeso • střední

Hlavní díla české literatury

Pexeso • střední

Světoví spisovatelé

Rozhodovačka • střední

Světoví spisovatelé

Rozhodovačka • lehké

Hlavní díla světové…

Rozhodovačka • střední

Hlavní díla světové…

Rozhodovačka • lehké

Světová literatura ve 20…

Rozhodovačka • střední

Světová literatura v 19…

Rozhodovačka • střední

Světová literatura do 18…

Rozhodovačka • střední

Čeští spisovatelé

Rozhodovačka • těžké

Čeští spisovatelé

Rozhodovačka • střední

Čeští spisovatelé

Rozhodovačka • lehké

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka • těžké

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka • střední

Hlavní díla české literatury

Rozhodovačka • lehké

Česká literatura po roce 1950

Rozhodovačka • střední

Česká literatura v 1…

Rozhodovačka • střední

Česká literatura 19. století

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Otázky • lehké

Charakteristiky osob

Otázky • těžké

Tituly, hodnosti

Otázky • těžké

Povolání

Otázky • střední

Čárky ve větě jednoduché…

Čárky • těžké

Čárky ve větě jednoduché…

Čárky • lehké

Matematika

Povrch krychle a kvádru

Vpisování • lehké

Velikost vektoru

Vpisování • těžké

Velikost vektoru

Vpisování • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v rovině

Rozhodovačka • lehké

Délka úsečky v rovině

Krok po kroku • lehké

Délka úsečky v rovině

Přesouvání • střední

Délka úsečky v rovině

Vpisování • střední

Délka úsečky v rovině

Vpisování • lehké

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • střední

Délka úsečky v rovině

Rozhodovačka • lehké

Přímky

Přesouvání • střední

Vzájemná poloha přímky a bodu…

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v prostoru

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 10

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 9

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 8

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 7

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 6

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 5

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 4

Přesouvání • lehké

Velikost vektoru v rovině

Přesouvání • střední

Násobilka čísla 3

Přesouvání • lehké

Násobilka čísla 2

Přesouvání • lehké

Souřadnice vektoru

Přesouvání • střední

Vektory: skalární součin

Vpisování • těžké

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • lehké

Souřadnice bodů v rovině

Pexeso • lehké

Vzdálenost bodů v rovině

Přesouvání • střední

Souřadnice vektoru

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Krok po kroku • střední

Souřadnice vektoru

Vpisování • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice vektoru

Rozhodovačka • střední

Vzájemná poloha vektorů

Vpisování • těžké

Vzájemná poloha vektorů

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Vpisování • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Vpisování • lehké

Vektory: násobení konstantou…

Rozhodovačka • těžké

Vektory: násobení konstantou…

Rozhodovačka • střední

Vektory: skalární součin

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice bodů v prostoru

Vpisování • střední

Vzájemná poloha vektorů

Rozhodovačka • těžké

Vzájemná poloha vektorů

Rozhodovačka • střední

Souřadnice bodů v prostoru

Přesouvání • střední

Velikost vektoru

Rozhodovačka • těžké

Velikost vektoru

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Rozhodovačka • střední

Vzdálenost bodů v rovině

Rozhodovačka • lehké

Souřadnice bodů v prostoru

Rozhodovačka • střední

Vektory: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Souřadnice bodů v rovině

Vpisování • lehké

Souřadnice bodů v rovině

Přesouvání • střední

Sčítací a dosazovací metoda…

Rozhodovačka • střední

Dosazovací metoda řešení

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 10

Vpisování • střední

Násobilka čísla 10

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 9

Vpisování • střední

Násobilka čísla 9

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 8

Vpisování • střední

Násobilka čísla 8

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 7

Vpisování • střední

Násobilka čísla 7

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 6

Vpisování • střední

Násobilka čísla 6

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 5

Vpisování • střední

Násobilka čísla 5

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 4

Vpisování • střední

Násobilka čísla 4

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 3

Vpisování • střední

Násobilka čísla 3

Vpisování • lehké

Násobilka čísla 2

Vpisování • střední

Násobilka čísla 2

Vpisování • lehké

Zápis zadání pomocí rovnice

Krok po kroku • střední

Nákupy, společné výdaje…

Přesouvání • lehké

Nákupy, společné výdaje…

Přesouvání • střední

Zápis zadání pomocí výrazu

Krok po kroku • střední

Zápis výrazů s proměnnými

Krok po kroku • střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka • těžké

Délka oblouku

Vpisování • těžké

Délka oblouku

Vpisování • střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka • těžké

Obvod kruhu, délka kružnice

Rozhodovačka • střední

Obvod kruhu, délka kružnice

Vpisování • těžké

Obvod kruhu, délka kružnice

Vpisování • střední

Obvod kruhu, délka kružnice…

Vpisování • lehké

Nákupy, společné výdaje…

Slovní úlohy • střední

Peníze a procenta

Slovní úlohy • střední

Sleva, daň, přirážka…

Krok po kroku • střední

Finanční produkty: pojmy

Rozhodovačka • střední

Základní finanční pojmy

Rozhodovačka • lehké

Nákupy, společné výdaje…

Slovní úlohy • lehké

Peníze a procenta

Rozhodovačka • střední

Převody měn

Slovní úlohy • střední

Převody měn

Rozhodovačka • střední

Odhad ceny běžných věcí

Rozhodovačka • střední

Odhad ceny běžných věcí

Rozhodovačka • lehké

Obsah lichoběžníku (na…

Rozhodovačka • lehké

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Obsah lichoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod lichoběžníku

Rozhodovačka • lehké

Obvod lichoběžníku

Vpisování • střední

Obsah rovnoběžníku (na…

Rozhodovačka • lehké

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Obsah rovnoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • lehké

Obvod rovnoběžníku

Vpisování • střední

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • střední

Obvod čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • lehké

Obsah trojúhelníku

Vpisování • střední

Obsah trojúhelníku (na…

Vpisování • lehké

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka • těžké

Obsah trojúhelníku

Rozhodovačka • střední

Obsah trojúhelníku (na…

Rozhodovačka • lehké

Obvod trojúhelníku

Vpisování • střední

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka • střední

Obvod trojúhelníku (na…

Vpisování • lehké

Obvod trojúhelníku

Rozhodovačka • lehké

Vzájemná poloha dvou kružnic

Rozhodovačka • střední

Povrch koule

Rozhodovačka • střední

Povrch kužele

Rozhodovačka • střední

Povrch válce

Rozhodovačka • lehké

Povrch válce

Rozhodovačka • střední

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka • těžké

Obsah, obvod: mix kruh…

Rozhodovačka • těžké

Obsah, obvod: mix kruh…

Rozhodovačka • střední

Obsah kruhové výseče (na…

Vpisování • lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Vpisování • lehké

Obvod kruhu, délka kružnice…

Rozhodovačka • lehké

Obsah kruhu (na mřížce)

Rozhodovačka • lehké

Obsah kruhové výseče (na…

Rozhodovačka • lehké

Objem kulatých těles

Rozhodovačka • střední

Objem kužele

Rozhodovačka • střední

Objem válce

Rozhodovačka • střední

Obvod na mřížce: čtverec…

Vpisování • lehké

Objem koule

Rozhodovačka • střední

Obsah lichoběžníku

Vpisování • střední

Obsah rovnoběžníku

Vpisování • střední

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka • těžké

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka • střední

Obsah: trojúhelník…

Rozhodovačka • těžké

Obsah na mřížce: trojúhelník…

Vpisování • lehké

Obsah rovnoběžníku (na…

Vpisování • lehké

Obsah lichoběžníku (na…

Vpisování • lehké

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • těžké

Obvod čtverce a obdélníku

Vpisování • střední

Obsah čtverce a obdélníku

Vpisování • střední

Obsah čtverce a obdélníku (na…

Vpisování • lehké

Obvod čtverce a obdélníku (na…

Vpisování • lehké

Radiány

Rozhodovačka • těžké

Radiány

Rozhodovačka • lehké

Povrch kužele

Vpisování • střední

Povrch koule

Vpisování • střední

Povrch válce

Vpisování • střední

Povrch jehlanu

Vpisování • těžké

Povrch jehlanu

Vpisování • střední

Povrch hranolu

Vpisování • těžké

Povrch hranolu

Vpisování • střední

Povrch krychle a kvádru

Vpisování • těžké

Povrch krychle a kvádru

Vpisování • střední

Obvod: pravidelné…

Rozhodovačka • lehké

Obvod: pravidelné…

Rozhodovačka • střední

Povrch kužele

Rozhodovačka • těžké

Povrch koule

Rozhodovačka • těžké

Povrch válce

Rozhodovačka • těžké

Povrch kulatých těles

Rozhodovačka • těžké

Povrch hranatých těles

Rozhodovačka • střední

Povrch jehlanu

Rozhodovačka • střední

Povrch hranolu

Rozhodovačka • střední

Povrch krychle a kvádru

Rozhodovačka • střední

Objem kužele

Vpisování • střední

Objem válce

Vpisování • střední

Objem koule

Vpisování • střední

Objem jehlanu

Vpisování • těžké

Objem jehlanu

Vpisování • střední

Objem hranolu

Vpisování • těžké

Objem hranolu

Vpisování • střední

Objem krychle a kvádru

Vpisování • těžké

Objem krychle a kvádru

Vpisování • střední

Obsah, obvod: mix kruh…

Vpisování • těžké

Obsah, obvod: mix kruh…

Vpisování • střední

Objem kužele

Rozhodovačka • těžké

Objem válce

Rozhodovačka • těžké

Objem hranatých těles

Rozhodovačka • střední

Objem jehlanu

Rozhodovačka • střední

Objem hranolu

Rozhodovačka • střední

Objem krychle a kvádru

Rozhodovačka • střední

Objem koule

Rozhodovačka • těžké

Objem kulatých těles

Rozhodovačka • těžké

Obsah kruhové výseče

Vpisování • těžké

Obsah kruhové výseče

Vpisování • střední

Obvod: rovnoběžník…

Rozhodovačka • střední

Obvod: rovnoběžník…

Rozhodovačka • lehké

Obvod: čtverec, obdélník…

Rozhodovačka • střední

Obvod: čtverec, obdélník…

Rozhodovačka • lehké

Obvod: rovnoběžník…

Vpisování • střední

Obvod: čtverec, obdélník…

Vpisování • střední

Obsah: trojúhelník…

Vpisování • střední

Obsah: čtverec, obdélník

Vpisování • střední

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka • těžké

Obsah kruhové výseče

Rozhodovačka • střední

Obsah: trojúhelník…

Rozhodovačka • střední

Obsah čtverce a obdélníku

Rozhodovačka • střední

Obsah na mřížce: trojúhelník…

Rozhodovačka • lehké

Obsah čtverce a obdélníku (na…

Rozhodovačka • lehké

Délka lomené čáry (na mřížce)

Přesouvání • lehké

Délka úsečky (na mřížce)

Přesouvání • lehké

Kruh a kružnice

Rozhodovačka • lehké

Trojúhelník: mix

Rozhodovačka • lehké

Délka oblouku

Rozhodovačka • těžké

Délka oblouku

Rozhodovačka • střední

Radiány

Rozhodovačka • střední

Nerovnice: zápis řešení

Krok po kroku • střední

Konstrukce trojúhelníků: věty…

Krok po kroku • střední

Konstrukce trojúhelníků: věty…

Krok po kroku • lehké

Konstrukce trojúhelníků…

Krok po kroku • střední

Konstrukce trojúhelníků…

Krok po kroku • lehké

Angličtina

Project 1 (2 D): Geography

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): Geography

Otázky • lehké

Project 1 (2 D): City life

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): City life

Otázky • lehké

Project 1 (2 D): Days…

Překladatel • lehké

Project 1 (2 D): Days…

Otázky • lehké

Project 1 (2 C): Work

Překladatel • lehké

Project 1 (2 C): Work

Otázky • lehké

Project 1 (2 B): Family

Překladatel • lehké

Project 1 (2 B): Family

Otázky • lehké

Project 1 (2 A): Countries…

Překladatel • lehké

Project 1 (2 A): Countries…

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Your project

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Your project

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Names

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Names

Otázky • lehké

Project 1 (1 D): Spelling

Překladatel • lehké

Project 1 (1 D): Spelling

Otázky • lehké

Project 1 (1 C): Numbers

Překladatel • lehké

Project 1 (1 C): Numbers

Otázky • lehké

Project 1 (1 C): Using…

Překladatel • lehké

Project 1 (1 C): Using…

Otázky • lehké

Project 1 (1 AB)…

Překladatel • lehké

Project 1 (1 AB)…

Otázky • lehké

Hmyz a další bezobratlí

Pexeso • těžké

Hmyz a další bezobratlí

Překladatel • těžké

Hmyz a další bezobratlí

Otázky • těžké

Sports

Čtení s porozuměním

Exotic Animals

Čtení s porozuměním

Wh- question

Rozhodovačka • lehké

Past tense: questions

Rozhodovačka • těžké

To do, to have, to be in…

Rozhodovačka • těžké

Adjectives comparative vs…

Rozhodovačka • těžké

Adjectives comparative vs…

Rozhodovačka • lehké

Talking about the present…

Rozhodovačka • střední

Past tense: negatives

Stavba vět • střední

Past tense: questions

Stavba vět • střední

Popisy věcí: obrázky

Slova ve větách • střední

Popisy lidí: obrázky

Slova ve větách • střední

Present tense: negatives

Rozhodovačka • lehké

Reálie anglicky mluvících…

Rozhodovačka • lehké

Present tense: negatives

Stavba vět • lehké

To do, to have, to be…

Stavba vět • lehké

Past tense: negatives

Vpisování • střední

Past tense: negatives

Rozhodovačka • střední

To do, to have, to be…

Rozhodovačka • střední

Present tense: negatives

Rozhodovačka • střední

Present perfect tense

Rozhodovačka • lehké

Nouns: countable, uncountable

Rozhodovačka • lehké

Present perfect simple vs…

Rozhodovačka • střední

Past simple vs. present…

Rozhodovačka • střední

Past simple vs. past…

Rozhodovačka • střední

Past simple vs. present…

Rozhodovačka • střední

Present simple vs. present…

Rozhodovačka • lehké

Present simple vs. present…

Rozhodovačka • lehké

To have in present simple

Rozhodovačka • lehké

Anglická antonyma: mix

Otázky • střední

Anglická synonyma: mix

Otázky • střední

Anglická antonyma: přídavná…

Otázky • střední

Anglická antonyma: slovesa

Otázky • střední

Anglická antonyma: podstatná…

Otázky • střední

Anglická synonyma: přídavná…

Otázky • střední

Anglická synonyma: slovesa

Otázky • střední

Anglická synonyma: podstatná…

Otázky • střední

Často zaměňovaná slova

Rozhodovačka • střední

Synonyma slov použitých ve…

Rozhodovačka • střední

Multiple adjectives

Rozhodovačka • střední

Position of adjectives…

Rozhodovačka • střední

Family tree (rodokmen)

Přesouvání • střední

Adverbs comparative vs…

Rozhodovačka • lehké

Adverbs comparative vs…

Rozhodovačka • těžké

Some, any, no, every

Rozhodovačka • lehké

Some, any, no, every

Rozhodovačka • těžké

Family tree (rodokmen)

Vpisování • střední

Výslovnost: písmeno C

Rozřazovačka • střední

Výslovnost: písmeno Y

Rozřazovačka • střední

Výslovnost: písmeno E

Rozřazovačka • střední

Výslovnost: písmeno O

Rozřazovačka • střední

Výslovnost: písmeno A

Rozřazovačka • střední

Výslovnost: písmeno G

Rozřazovačka • střední

Cestování metrem

Krok po kroku • střední

V hotelu

Krok po kroku • střední

Řešení problémů při cestování

Krok po kroku • střední

Státy, národnosti, jazyky

Rozhodovačka • lehké

Státy, národnosti, jazyky

Vpisování • střední

Barack Obama

Poslech s porozuměním

Barack Obama

Poslech vět • střední

Linking words

Rozhodovačka • střední

Kolokace: slovesa

Rozhodovačka • těžké

Kolokace: přídavná…

Rozhodovačka • těžké

Adjective or adverb?

Rozhodovačka • střední

Adverbs with two forms

Rozhodovačka • střední

Určování data

Rozhodovačka • lehké

Určování času

Rozhodovačka • lehké

Word forms

Slova ve větách • těžké

Suffixes

Rozhodovačka • střední

Prefixes

Rozhodovačka • střední

Word forms

Rozhodovačka • střední

Denní rutiny

Překladatel • těžké

Denní rutiny

Otázky • těžké

Denní rutiny

Pexeso • těžké

Svátky, životní události

Pexeso • lehké

Svátky, životní události

Překladatel • lehké

Svátky, životní události

Otázky • lehké

Informatika

Stejné grafy

Pexeso • lehké

Klasifikace obrázků

Pexeso • lehké

Izomorfní grafy

Pexeso • lehké

Informace, velikost dat

Vpisování • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • lehké

Řetězce: těžší

Programování v Pythonu

Entitně-vztahové modely

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a vztahy

Rozhodovačka • střední

Informace, velikost dat

Rozhodovačka • lehké

Sloupcové grafy

Pexeso • lehké

Koláčové grafy

Pexeso • lehké

Teorie grafů: základní pojmy

Pexeso • střední

Rozklad tvarů

Pexeso • lehké

Rozklad obrázků (s…

Pexeso • střední

Informace, velikost dat

Pexeso • střední

Rozklad obrázků

Pexeso • lehké

Osobní údaje

Rozhodovačka • střední

Šifry s nápadem

Pexeso • lehké

Chování na internetu

Rozhodovačka • lehké

Emodži přísloví

Pexeso • lehké

Kódování informací textem i…

Pexeso • lehké

Emodži a Unicode symboly

Pexeso • lehké

Počítačové sítě: mix

Pexeso • střední

Typy souborů

Pexeso • střední

Software: typy aplikací…

Pexeso • střední

CSS: hlavní vlastnosti…

Pexeso • střední

Interpunkce a speciální znaky

Pexeso • střední

Typy písma

Pexeso • střední

Rozlišování typů grafů

Pexeso • střední

Šifrování v praxi

Rozhodovačka • střední

Grafy a abstrakce

Krok po kroku • střední

Logické spojky a pravdivostní…

Pexeso • střední

Společná vlastnost: znaky…

Pexeso • střední

Vektorová grafika

Přesouvání • lehké

Proměnné: základní principy

Pexeso • střední

Posloupnosti kouzel

Pexeso • lehké

Význam příkazů

Pexeso • lehké

Opakovací kouzla

Pexeso • střední

Opakování

Pexeso • střední

Software: mix

Rozhodovačka • těžké

Nevhodné vizualizace a jejich…

Rozhodovačka • střední

Viry, spam a sociální…

Krok po kroku • střední

Hesla a autentizace

Krok po kroku • střední

Vláček: opakované rozhodování

Rozhodovačka • střední

Vláček: posloupnost akcí

Rozhodovačka • lehké

Vláček: opakuj dokud

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: mix

Rozhodovačka • lehké

Kouzla: mix

Rozhodovačka • těžké

Kouzla: mix

Rozhodovačka • střední

Kouzla: mix

Rozhodovačka • lehké

Základy algoritmického…

Rozhodovačka • lehké

Základy algoritmického…

Rozhodovačka • střední

Základy algoritmického…

Rozhodovačka • těžké

Funkce

Rozhodovačka • lehké

Vnořeně opakovací kouzla

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: vnořené…

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: opakuj…

Rozhodovačka • střední

Opakuj dokud

Rozhodovačka • těžké

Opakuj dokud

Rozhodovačka • lehké

Deaktivace bomby: proměnné

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: proměnné

Rozhodovačka • lehké

Získávání dat

Krok po kroku • lehké

Proměnná kouzla

Rozhodovačka • těžké

Proměnná kouzla

Rozhodovačka • lehké

Vektorová grafika

Rozhodovačka • lehké

Proměnné: základní principy

Rozhodovačka • těžké

Zkreslení dat

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: podmínky

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: rozcvička

Kód kostky

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka • těžké

Deaktivace bomby: opakování

Rozhodovačka • lehké

Formát dat

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: funkce

Kód kostky

Kostky v Pythonu: cykly…

Kód kostky

Deaktivace bomby…

Rozhodovačka • těžké

Získávání dat

Rozhodovačka • střední

Kostky v Pythonu: while…

Kód kostky

Kostky v Pythonu: for cyklus

Kód kostky

Vyjádření informací slovně…

Rozhodovačka • lehké

Výpravy kostek

Kód kostky

Funkce s parametry

Kód kostky

Nevhodné vizualizace a jejich…

Krok po kroku • střední

Procházky s rozhodováním II

Kód kostky

Posloupnosti kouzel

Rozhodovačka • těžké

Opakované rozhodování

Kód kostky

Funkce kostky

Kód kostky

Dvojité opakování

Kód kostky

Opakuj dokud

Kód kostky

Opakování

Kód kostky

Rozcvička kostek

Kód kostky

Procházky s rozhodováním

Kód kostky

Podmíněná kouzla: oblékání…

Rozhodovačka • lehké

Podmíněná kouzla: oblékání…

Rozhodovačka • těžké

Opakovací kouzla

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: buňky, řádky…

Vpisování • střední

Tabulky: podmínky

Rozhodovačka • těžké

Součásti grafů, pojmy

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: buňky, řádky…

Vpisování • lehké

Vizuální kódování dat

Rozhodovačka • střední

Technické problémy: ovládání…

Rozhodovačka • střední

Technické problémy: vstupní…

Rozhodovačka • střední

Řazení dat v tabulkách

Rozhodovačka • těžké

Řazení dat

Rozhodovačka • těžké

Technické problémy: mobilní…

Rozhodovačka • střední

Technické problémy: vstupní…

Krok po kroku • střední

Technické problémy: ovládání…

Krok po kroku • střední

Tabulky: odkazy

Rozhodovačka • těžké

Řazení dat v tabulkách

Krok po kroku • střední

Podmínky a větvení

Rozhodovačka • těžké

Základní kódování textu

Rozhodovačka • lehké

Tabulky: funkce

Krok po kroku • střední

Cyklus for s vnořenou…

Programování v Pythonu

Základní šifry

Krok po kroku • střední

Binární čísla: základy

Krok po kroku • střední

Sloupcové grafy

Krok po kroku • lehké

Opakuj dokud

Rozhodovačka • střední

Zpětné vazby

Rozhodovačka • střední

Tabulky: početní operace

Krok po kroku • střední

Grafy: nejkratší cesty

Rozhodovačka • těžké

Modely a skutečnost

Rozhodovačka • střední

Použití modelů a simulací

Rozhodovačka • střední

Kódování informací textem i…

Rozhodovačka • střední

Počítačové ikony

Rozhodovačka • lehké

Kódování informací obrázkem

Rozhodovačka • lehké

Umělá inteligence: mix

Rozhodovačka • těžké

Umělá inteligence: realita…

Rozhodovačka • těžké

Aplikace a schopnosti umělé…

Rozhodovačka • těžké

Umělá inteligence: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Historie umělé inteligence

Rozhodovačka • těžké

Vnořené cykly

Rozhodovačka • střední

Tabulky: početní operace

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: funkce

Rozhodovačka • těžké

Sloupcové grafy

Vpisování • střední

Tabulky: rozsahy

Rozhodovačka • těžké

Sloupcové grafy

Rozhodovačka • těžké

Součásti grafů, pojmy

Rozhodovačka • střední

Tabulky: početní operace

Přesouvání • střední

Koláčové grafy

Rozhodovačka • těžké

Podmíněný příkaz (if): těžší

Programování v Pythonu

Slovníky

Programování v Pythonu

Cyklus while

Programování v Pythonu

Seznamy a řetězce: vnořené

Programování v Pythonu

Posloupnosti

Programování v Pythonu

Sloupcové grafy

Rozhodovačka • střední

Funkce II

Python želva

Ladění programů

Python želva

Rozlišování typů grafů

Rozhodovačka • střední

Proměnné II

Želví grafika

Želva s limitem II

Želví grafika

Bodové grafy

Vpisování • střední

Kódování textu v počítačích

Rozhodovačka • střední

Základní kódování textu

Přesouvání • střední

Spojnicové grafy

Vpisování • lehké

Emodži a Unicode symboly

Rozhodovačka • střední

Sloupcové grafy

Vpisování • lehké

Grafy a abstrakce

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: základní porozumění

Vpisování • střední

Řazení dat v tabulkách

Přesouvání • střední

Tabulky: základní porozumění

Přesouvání • lehké

Řazení dat v tabulkách

Rozhodovačka • lehké

Řazení dat v tabulkách

Rozhodovačka • střední

Řazení dat

Rozhodovačka • lehké

Řazení dat

Rozhodovačka • střední

Tabulky: buňky, řádky…

Rozhodovačka • těžké

Viry, spam a sociální…

Rozhodovačka • těžké

Tabulky: početní operace

Rozhodovačka • střední

Textový procesor

Rozhodovačka • těžké

Vzory s opakováním I

ProgMalování

Počítačové ikony

Pexeso • lehké

Počítačové ikony

Přesouvání • střední

Počítačové ikony

Rozhodovačka • střední

Kódování informací obrázkem

Rozhodovačka • střední

Izomorfní grafy

Rozhodovačka • těžké

Vektorová grafika

Přesouvání • střední

Typy souborů

Rozhodovačka • těžké

Textový procesor

Rozhodovačka • střední

Bitmapová grafika

Rozhodovačka • lehké

Vektorová grafika

Rozhodovačka • střední

Bitmapová grafika

Rozhodovačka • střední

Grafy: nejkratší cesty

Vpisování • střední

Grafy a abstrakce

Vpisování • střední

Řazení dat

Přesouvání • lehké

Evidence příšerek

Přesouvání • lehké

Tabulky: základní porozumění

Rozhodovačka • těžké

Monitoring zdraví

Rozhodovačka • střední

SQL: select

Rozhodovačka • střední

SQL: základy

Rozhodovačka • střední

Relační databáze

Rozhodovačka • střední

Použití databází

Rozhodovačka • střední

Deaktivace bomby…

Rozhodovačka • lehké

Biologie

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Hustota

Vpisování • střední

Hustota

Vpisování • těžké

Hustota

Vpisování • lehké

Atmosférický tlak

Rozhodovačka • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • těžké

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • lehké

Sluneční soustava

Rozhodovačka • těžké

Elektrochemie

Rozhodovačka • těžké

Bezobratlí: mix

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • těžké

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • těžké

Lipidy

Rozhodovačka • těžké

Sacharidy

Rozhodovačka • těžké

Grafy pohybu

Rozhodovačka • střední

Proteiny

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznávání emocí

Přesouvání • střední

Archimédův zákon

Diktáty • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Vpisování • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod…

Vpisování • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • těžké

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání potřeb

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání emocí

Rozhodovačka • lehké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • lehké

Ekologie: mix

Rozhodovačka • lehké

Ekologie: mix

Rozhodovačka • střední

Hustota

Rozhodovačka • těžké

Hustota

Rozhodovačka • střední

Hustota

Rozhodovačka • lehké

Zrychlení

Vpisování • těžké

Zrychlení

Vpisování • střední

Zrychlení

Rozhodovačka • těžké

Zrychlení

Rozhodovačka • střední

Zrychlení

Rozhodovačka • lehké

Rovnoměrný a nerovnoměrný…

Rozhodovačka • střední

Rovnoměrný a nerovnoměrný…

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • lehké

Biotické faktory

Rozhodovačka • střední

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka • střední

Čína a Indie

Rozhodovačka • střední

Egypt

Rozhodovačka • střední

První civilizace

Rozhodovačka • střední

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • střední

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • lehké

Holocaust

Rozhodovačka • střední

Nacismus a fašismus

Rozhodovačka • střední

Úvod do ekologie: mix

Rozhodovačka • lehké

Úvod do ekologie: mix

Rozhodovačka • střední

Ekologie jako věda…

Rozhodovačka • střední

Smykové tření a třecí síla

Vpisování • těžké

Smykové tření a třecí síla

Vpisování • střední

Ohmův zákon pro část obvodu

Vpisování • těžké

Ohmův zákon pro část obvodu

Vpisování • střední

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • těžké

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • střední

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • lehké

Smykové tření

Rozhodovačka • střední

Smykové tření

Rozhodovačka • lehké

Buňka obecně

Rozhodovačka • lehké

Potravní řetězce a vztahy

Rozhodovačka • střední

Koloběhy látek v přírodě

Rozhodovačka • střední

Doba pobělohorská

Rozhodovačka • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Překladatel • těžké

Stavba a funkce rostlinného…

Pexeso • těžké

Stavba a funkce rostlinného…

Otázky • těžké

Protektorát

Rozhodovačka • střední

Lipidy

Rozhodovačka • lehké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • lehké

Uhlovodíky…

Rozhodovačka • lehké

Odpor vodiče

Rozhodovačka • střední

Odpor vodiče

Rozhodovačka • lehké

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • těžké

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • lehké

Biologické obory

Překladatel • lehké

Biologické obory

Pexeso • lehké

Biologické obory

Otázky • lehké

Grafy pohybu

Rozhodovačka • lehké

Otáčivé účinky síly

Rozhodovačka • střední

Krytosemenné rostliny –…

Rozhodovačka • střední

Krytosemenné rostliny –…

Rozhodovačka • těžké

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka • střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka • těžké

Lidské tělo: mix

Diktáty • střední

Vyvřelé horniny

Slova ve větách • těžké

Podnebné pásy a biomy

Rozhodovačka • střední

Svalstvo

Čtení s porozuměním

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • lehké

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • těžké

Lidské tělo: pojmy

Otázky • lehké

Lidské tělo: pojmy

Otázky • těžké

Afrika státy

Rozhodovačka • lehké

Kostra obecně

Čtení s porozuměním

Tlak a tlaková síla

Vpisování • střední

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka • střední

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka • lehké

Svět po první světové válce

Rozhodovačka • lehké

Prvoci, protisté

Čtení s porozuměním

Typy znaků, dědičné choroby

Rozhodovačka • těžké

Zákon síly

Vpisování • těžké

Zákon síly

Vpisování • střední

Buněčné dýchání, kvašení

Rozhodovačka • střední

Fotosyntéza

Rozhodovačka • střední

Fotosyntéza

Rozhodovačka • těžké

Vodiče a izolanty

Rozhodovačka • střední

Vodiče a izolanty

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • lehké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • střední

Projevy a dědičnost znaků…

Rozhodovačka • těžké

Moment síly

Rozhodovačka • těžké

Moment síly

Rozhodovačka • střední

Moment síly

Rozhodovačka • lehké

Páky

Rozhodovačka • těžké

Páky

Rozhodovačka • střední

Páky

Rozhodovačka • lehké

Elektrochemie

Rozhodovačka • střední

Houby: mix

Rozhodovačka • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Překladatel • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Otázky • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Překladatel • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Pexeso • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Otázky • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka • střední

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka • těžké

Lilkovité, hvězdnicovité

Rozhodovačka • střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Rozhodovačka • těžké

Projevy a dědičnost znaků…

Přesouvání • střední

Nukleové kyseliny…

Vpisování • těžké

Projevy a dědičnost znaků…

Rozhodovačka • střední

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • těžké

Dědičnost a rozmnožování

Rozhodovačka • střední

Nukleové kyseliny…

Diktáty • střední

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • těžké

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • střední

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • lehké

Pomocné vědy historické

Otázky • střední

Formy vlády

Otázky • střední

Světová náboženství

Otázky • střední

Pomocné vědy historické

Pexeso • střední

Formy vlády

Pexeso • střední

Světová náboženství

Pexeso • střední

Kladky

Rozhodovačka • těžké

Kladky

Rozhodovačka • střední

Kladky

Rozhodovačka • lehké

Laboratorní vybavení

Rozhodovačka • těžké

Hmyz: mix

Krok po kroku • lehké

Miříkovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • střední

Miříkovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • těžké

Hmyz: mix

Diktáty • střední

Krytosemenné rostliny –…

Slova ve větách • střední

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka • těžké

Savci obecně, vejcorodí…

Rozhodovačka • těžké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku • střední

Látkové množství, molární…

Vpisování • střední

Chemické výpočty: mix

Vpisování • střední

Látková koncentrace

Vpisování • střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • těžké

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • lehké

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka • těžké

Chování živočichů

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Překladatel • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Pexeso • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Otázky • střední

Hmotnostní zlomek

Vpisování • střední

Stonožkovci

Rozhodovačka • střední

USA v 19. století

Rozhodovačka • lehké

Poznávání vrhů

Rozhodovačka • střední

Poznávání vrhů

Rozhodovačka • lehké

Radioaktivita

Rozhodovačka • střední

Lékárnička

Rozhodovačka • střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka • střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka • těžké

Orientace v periodické…

Rozhodovačka • střední

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • těžké

Výpočty z chemických rovnic

Vpisování • střední

Chemické výpočty: mix

Rozhodovačka • střední

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka • lehké

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka • střední

Kmitání pro SŠ

Čtení s porozuměním

Kmitání pro ZŠ

Čtení s porozuměním

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka • těžké

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy: mix

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka • střední

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • těžké

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • střední

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • lehké

Rezistory

Rozhodovačka • těžké

Rezistory

Rozhodovačka • střední

Rezistory

Rozhodovačka • lehké

Polní plodiny a plevele

Rozhodovačka • lehké

Mlži, hlavonožci

Rozhodovačka • těžké

Geologie: mix

Překladatel • střední

Geologie: mix

Otázky • střední

Ekologie: mix

Překladatel • střední

Ekologie: mix

Překladatel • těžké

Ekologie: mix

Otázky • střední

Ekologie: mix

Otázky • těžké

Kondenzátory

Rozhodovačka • těžké

Kondenzátory

Rozhodovačka • střední

Kondenzátory

Rozhodovačka • lehké

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • střední

Lidské tělo: pojmy

Otázky • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Překladatel • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Otázky • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Překladatel • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Pexeso • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Otázky • střední

Genetika: mix

Překladatel • těžké

Genetika: mix

Otázky • těžké

Houby: pojmy

Překladatel • těžké

Houby: pojmy

Pexeso • těžké

Houby: pojmy

Otázky • těžké

Biologické obory

Překladatel • střední

Biologické obory

Pexeso • střední

Biologické obory

Otázky • střední

Němčina

Přístroje a zařízení

Překladatel • lehké

Přístroje a zařízení

Překladatel • střední

Přístroje a zařízení

Překladatel • těžké

Přístroje a zařízení

Pexeso • lehké

Přístroje a zařízení

Pexeso • střední

Přístroje a zařízení

Pexeso • těžké

Životní události, rodina

Překladatel • lehké

Životní události, rodina

Překladatel • střední

Životní události, rodina

Překladatel • těžké

Životní události, rodina

Pexeso • lehké

Životní události, rodina

Pexeso • střední

Životní události, rodina

Pexeso • těžké

Svátky

Překladatel • lehké

Svátky

Pexeso • lehké

Svátky

Pexeso • střední

Svátky

Pexeso • těžké

Podzim

Překladatel • střední

Podzim

Pexeso • střední

Léto

Překladatel • střední

Léto

Pexeso • střední

Skloňování příd. jm. po…

Rozhodovačka • střední

Perfektum: slovesa s odluč…

Vpisování • střední

Skloňování příd. jm. po množ…

Vpisování • lehké

Skloňování příd. jm. po čl…

Rozhodovačka • těžké

Části těla

Slova ve větách • těžké

Části těla

Slova ve větách • lehké

Cestování: fráze

Slova ve větách • lehké

Skloňování příd. jm. po čl…

Vpisování • těžké

Skloňování příd. jm. po čl…

Vpisování • lehké

Prohlídka města

Slova ve větách • střední

Skloňování příd. jm. po množ…

Rozhodovačka • střední

Léto

Slova ve větách • střední

Skloňování příd. jm. po čl…

Vpisování • těžké

Číslovky řadové a násobné

Slova ve větách • lehké

Číslovky základní

Slova ve větách • lehké

Silná slovesa – přítomný čas

Diktáty • těžké

Silná slovesa – přítomný čas

Diktáty • střední

Měsíce a roky

Slova ve větách • střední

Měsíce a roky

Slova ve větách • lehké

Vztažné věty

Stavba vět • střední

Pozdravy a zákl. fráze

Slova ve větách • lehké

Barvy

Slova ve větách • střední

Barvy

Slova ve větách • lehké

Věci

Slova ve větách • těžké

Věci

Slova ve větách • střední

Věci

Slova ve větách • lehké

Životní události a svátky

Slova ve větách • těžké

Životní události a svátky

Slova ve větách • střední

Životní události a svátky

Slova ve větách • lehké

Dovolená

Slova ve větách • lehké

Slabá slovesa – přítomný čas

Rozhodovačka • střední

Základní přídavná jména

Slova ve větách • těžké

Základní přídavná jména

Slova ve větách • střední

Dny a čas

Slova ve větách • těžké

Dny a čas

Slova ve větách • střední

Slovesa s odluč. a neodluč…

Rozhodovačka • těžké

Slovesa s odluč. a neodluč…

Rozhodovačka • střední

Pozdravy a zákl. fráze

Pexeso • střední

Pozdravy a zákl. fráze

Hláskování • střední

Pozdravy a zákl. fráze

Překladatel • střední

Pozdravy a zákl. fráze

Otázky • střední

Barvy

Pexeso • střední

Barvy

Překladatel • střední

Barvy

Otázky • střední

Sport

Překladatel • lehké

Sport

Otázky • lehké

Sport

Pexeso • lehké

IT a počítač

Otázky • střední

IT a počítač

Otázky • lehké

Matematické pojmy

Otázky • střední

Zápor

Rozhodovačka • střední

Akuzativ a dativ

Rozhodovačka • střední

Slabá slovesa – přítomný čas

Diktáty • těžké

Zeměpis

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Hustota

Vpisování • střední

Hustota

Vpisování • těžké

Hustota

Vpisování • lehké

Atmosférický tlak

Rozhodovačka • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • těžké

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • lehké

Sluneční soustava

Rozhodovačka • těžké

Elektrochemie

Rozhodovačka • těžké

Bezobratlí: mix

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • těžké

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • těžké

Lipidy

Rozhodovačka • těžké

Sacharidy

Rozhodovačka • těžké

Grafy pohybu

Rozhodovačka • střední

Proteiny

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznávání emocí

Přesouvání • střední

Archimédův zákon

Diktáty • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Vpisování • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod…

Vpisování • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • těžké

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání potřeb

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání emocí

Rozhodovačka • lehké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • lehké

Ekologie: mix

Rozhodovačka • lehké

Ekologie: mix

Rozhodovačka • střední

Hustota

Rozhodovačka • těžké

Hustota

Rozhodovačka • střední

Hustota

Rozhodovačka • lehké

Zrychlení

Vpisování • těžké

Zrychlení

Vpisování • střední

Zrychlení

Rozhodovačka • těžké

Zrychlení

Rozhodovačka • střední

Zrychlení

Rozhodovačka • lehké

Rovnoměrný a nerovnoměrný…

Rozhodovačka • střední

Rovnoměrný a nerovnoměrný…

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • lehké

Biotické faktory

Rozhodovačka • střední

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka • střední

Čína a Indie

Rozhodovačka • střední

Egypt

Rozhodovačka • střední

První civilizace

Rozhodovačka • střední

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • střední

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • lehké

Holocaust

Rozhodovačka • střední

Nacismus a fašismus

Rozhodovačka • střední

Úvod do ekologie: mix

Rozhodovačka • lehké

Úvod do ekologie: mix

Rozhodovačka • střední

Ekologie jako věda…

Rozhodovačka • střední

Smykové tření a třecí síla

Vpisování • těžké

Smykové tření a třecí síla

Vpisování • střední

Ohmův zákon pro část obvodu

Vpisování • těžké

Ohmův zákon pro část obvodu

Vpisování • střední

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • těžké

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • střední

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • lehké

Smykové tření

Rozhodovačka • střední

Smykové tření

Rozhodovačka • lehké

Buňka obecně

Rozhodovačka • lehké

Potravní řetězce a vztahy

Rozhodovačka • střední

Koloběhy látek v přírodě

Rozhodovačka • střední

Doba pobělohorská

Rozhodovačka • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Překladatel • těžké

Stavba a funkce rostlinného…

Pexeso • těžké

Stavba a funkce rostlinného…

Otázky • těžké

Protektorát

Rozhodovačka • střední

Lipidy

Rozhodovačka • lehké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • lehké

Uhlovodíky…

Rozhodovačka • lehké

Odpor vodiče

Rozhodovačka • střední

Odpor vodiče

Rozhodovačka • lehké

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • těžké

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • lehké

Biologické obory

Překladatel • lehké

Biologické obory

Pexeso • lehké

Biologické obory

Otázky • lehké

Grafy pohybu

Rozhodovačka • lehké

Otáčivé účinky síly

Rozhodovačka • střední

Krytosemenné rostliny –…

Rozhodovačka • střední

Krytosemenné rostliny –…

Rozhodovačka • těžké

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka • střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka • těžké

Lidské tělo: mix

Diktáty • střední

Vyvřelé horniny

Slova ve větách • těžké

Podnebné pásy a biomy

Rozhodovačka • střední

Svalstvo

Čtení s porozuměním

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • lehké

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • těžké

Lidské tělo: pojmy

Otázky • lehké

Lidské tělo: pojmy

Otázky • těžké

Afrika státy

Rozhodovačka • lehké

Kostra obecně

Čtení s porozuměním

Tlak a tlaková síla

Vpisování • střední

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka • střední

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka • lehké

Svět po první světové válce

Rozhodovačka • lehké

Prvoci, protisté

Čtení s porozuměním

Typy znaků, dědičné choroby

Rozhodovačka • těžké

Zákon síly

Vpisování • těžké

Zákon síly

Vpisování • střední

Buněčné dýchání, kvašení

Rozhodovačka • střední

Fotosyntéza

Rozhodovačka • střední

Fotosyntéza

Rozhodovačka • těžké

Vodiče a izolanty

Rozhodovačka • střední

Vodiče a izolanty

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • lehké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • střední

Projevy a dědičnost znaků…

Rozhodovačka • těžké

Moment síly

Rozhodovačka • těžké

Moment síly

Rozhodovačka • střední

Moment síly

Rozhodovačka • lehké

Páky

Rozhodovačka • těžké

Páky

Rozhodovačka • střední

Páky

Rozhodovačka • lehké

Elektrochemie

Rozhodovačka • střední

Houby: mix

Rozhodovačka • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Překladatel • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Otázky • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Překladatel • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Pexeso • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Otázky • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka • střední

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka • těžké

Lilkovité, hvězdnicovité

Rozhodovačka • střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Rozhodovačka • těžké

Projevy a dědičnost znaků…

Přesouvání • střední

Nukleové kyseliny…

Vpisování • těžké

Projevy a dědičnost znaků…

Rozhodovačka • střední

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • těžké

Dědičnost a rozmnožování

Rozhodovačka • střední

Nukleové kyseliny…

Diktáty • střední

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • těžké

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • střední

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • lehké

Pomocné vědy historické

Otázky • střední

Formy vlády

Otázky • střední

Světová náboženství

Otázky • střední

Pomocné vědy historické

Pexeso • střední

Formy vlády

Pexeso • střední

Světová náboženství

Pexeso • střední

Kladky

Rozhodovačka • těžké

Kladky

Rozhodovačka • střední

Kladky

Rozhodovačka • lehké

Laboratorní vybavení

Rozhodovačka • těžké

Hmyz: mix

Krok po kroku • lehké

Miříkovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • střední

Miříkovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • těžké

Hmyz: mix

Diktáty • střední

Krytosemenné rostliny –…

Slova ve větách • střední

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka • těžké

Savci obecně, vejcorodí…

Rozhodovačka • těžké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku • střední

Látkové množství, molární…

Vpisování • střední

Chemické výpočty: mix

Vpisování • střední

Látková koncentrace

Vpisování • střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • těžké

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • lehké

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka • těžké

Chování živočichů

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Překladatel • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Pexeso • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Otázky • střední

Hmotnostní zlomek

Vpisování • střední

Stonožkovci

Rozhodovačka • střední

USA v 19. století

Rozhodovačka • lehké

Poznávání vrhů

Rozhodovačka • střední

Poznávání vrhů

Rozhodovačka • lehké

Radioaktivita

Rozhodovačka • střední

Lékárnička

Rozhodovačka • střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka • střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka • těžké

Orientace v periodické…

Rozhodovačka • střední

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • těžké

Výpočty z chemických rovnic

Vpisování • střední

Chemické výpočty: mix

Rozhodovačka • střední

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka • lehké

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka • střední

Kmitání pro SŠ

Čtení s porozuměním

Kmitání pro ZŠ

Čtení s porozuměním

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka • těžké

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy: mix

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka • střední

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • těžké

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • střední

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • lehké

Rezistory

Rozhodovačka • těžké

Rezistory

Rozhodovačka • střední

Rezistory

Rozhodovačka • lehké

Polní plodiny a plevele

Rozhodovačka • lehké

Mlži, hlavonožci

Rozhodovačka • těžké

Geologie: mix

Překladatel • střední

Geologie: mix

Otázky • střední

Ekologie: mix

Překladatel • střední

Ekologie: mix

Překladatel • těžké

Ekologie: mix

Otázky • střední

Ekologie: mix

Otázky • těžké

Kondenzátory

Rozhodovačka • těžké

Kondenzátory

Rozhodovačka • střední

Kondenzátory

Rozhodovačka • lehké

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • střední

Lidské tělo: pojmy

Otázky • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Překladatel • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Otázky • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Překladatel • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Pexeso • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Otázky • střední

Genetika: mix

Překladatel • těžké

Genetika: mix

Otázky • těžké

Houby: pojmy

Překladatel • těžké

Houby: pojmy

Pexeso • těžké

Houby: pojmy

Otázky • těžké

Biologické obory

Překladatel • střední

Biologické obory

Pexeso • střední

Biologické obory

Otázky • střední

Chemie

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: záludnosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky času: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hmotnosti: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky délky: základní

Rozhodovačka • lehké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Chalkogeny (16. skupina)

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • těžké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • těžké

Prvoci, protisté

Rozhodovačka • těžké

Lékárnička

Rozhodovačka • lehké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Rozhodovačka • střední

Civilizační a genetické…

Rozhodovačka • střední

Infekční onemocnění

Rozhodovačka • střední

Onemocnění obecně, prevence

Rozhodovačka • střední

Geologická období

Rozhodovačka • těžké

Úvod do biologie člověka…

Rozhodovačka • těžké

Krev

Rozhodovačka • těžké

Enzymy

Rozhodovačka • těžké

Kognitivní omyly

Rozhodovačka • těžké

Obrany, kontakt

Rozhodovačka • střední

Vylučovací soustava

Rozhodovačka • těžké

Termodynamická rovnováha…

Rozhodovačka • lehké

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • střední

Vzájemné působení magnetů

Rozhodovačka • lehké

Vodní režim rostlin

Rozhodovačka • těžké

Pravěk

Čtení s porozuměním

Namibie

Diktáty • lehké

Revoluce 1848 v Českých…

Rozhodovačka • lehké

Archimédův zákon

Čtení s porozuměním

Sametová revoluce a vývoj po…

Rozhodovačka • střední

Svět po druhé světové válce

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • těžké

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • střední

Dráha zrychleného pohybu

Rozhodovačka • lehké

Hustota

Vpisování • střední

Hustota

Vpisování • těžké

Hustota

Vpisování • lehké

Atmosférický tlak

Rozhodovačka • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Překladatel • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • těžké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • střední

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • těžké

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: základy

Rozhodovačka • lehké

Sluneční soustava

Rozhodovačka • těžké

Elektrochemie

Rozhodovačka • těžké

Bezobratlí: mix

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • těžké

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • střední

Hydrostatický tlak: důsledky

Rozhodovačka • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • těžké

Lipidy

Rozhodovačka • těžké

Sacharidy

Rozhodovačka • těžké

Grafy pohybu

Rozhodovačka • střední

Proteiny

Rozhodovačka • těžké

Rozpoznávání emocí

Přesouvání • střední

Archimédův zákon

Diktáty • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Vpisování • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod…

Vpisování • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • těžké

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • střední

Tlak v kapalinách vyvolaný…

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání potřeb

Rozhodovačka • lehké

Rozpoznávání emocí

Rozhodovačka • lehké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku • lehké

Skupiny přírodních látek: mix

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • těžké

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro celý obvod…

Rozhodovačka • lehké

Ekologie: mix

Rozhodovačka • lehké

Ekologie: mix

Rozhodovačka • střední

Hustota

Rozhodovačka • těžké

Hustota

Rozhodovačka • střední

Hustota

Rozhodovačka • lehké

Zrychlení

Vpisování • těžké

Zrychlení

Vpisování • střední

Zrychlení

Rozhodovačka • těžké

Zrychlení

Rozhodovačka • střední

Zrychlení

Rozhodovačka • lehké

Rovnoměrný a nerovnoměrný…

Rozhodovačka • střední

Rovnoměrný a nerovnoměrný…

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • těžké

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • střední

Rychlost, dráha, čas

Rozhodovačka • lehké

Biotické faktory

Rozhodovačka • střední

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka • střední

Čína a Indie

Rozhodovačka • střední

Egypt

Rozhodovačka • střední

První civilizace

Rozhodovačka • střední

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • střední

Vlnění: pojmy

Rozhodovačka • lehké

Holocaust

Rozhodovačka • střední

Nacismus a fašismus

Rozhodovačka • střední

Úvod do ekologie: mix

Rozhodovačka • lehké

Úvod do ekologie: mix

Rozhodovačka • střední

Ekologie jako věda…

Rozhodovačka • střední

Smykové tření a třecí síla

Vpisování • těžké

Smykové tření a třecí síla

Vpisování • střední

Ohmův zákon pro část obvodu

Vpisování • těžké

Ohmův zákon pro část obvodu

Vpisování • střední

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • těžké

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • střední

Smykové tření a třecí síla

Rozhodovačka • lehké

Smykové tření

Rozhodovačka • střední

Smykové tření

Rozhodovačka • lehké

Buňka obecně

Rozhodovačka • lehké

Potravní řetězce a vztahy

Rozhodovačka • střední

Koloběhy látek v přírodě

Rozhodovačka • střední

Doba pobělohorská

Rozhodovačka • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Překladatel • těžké

Stavba a funkce rostlinného…

Pexeso • těžké

Stavba a funkce rostlinného…

Otázky • těžké

Protektorát

Rozhodovačka • střední

Lipidy

Rozhodovačka • lehké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • lehké

Uhlovodíky…

Rozhodovačka • lehké

Odpor vodiče

Rozhodovačka • střední

Odpor vodiče

Rozhodovačka • lehké

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • těžké

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • střední

Ohmův zákon pro část obvodu

Rozhodovačka • lehké

Biologické obory

Překladatel • lehké

Biologické obory

Pexeso • lehké

Biologické obory

Otázky • lehké

Grafy pohybu

Rozhodovačka • lehké

Otáčivé účinky síly

Rozhodovačka • střední

Krytosemenné rostliny –…

Rozhodovačka • střední

Krytosemenné rostliny –…

Rozhodovačka • těžké

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka • střední

Čeledi jednoděložných rostlin

Rozhodovačka • těžké

Lidské tělo: mix

Diktáty • střední

Vyvřelé horniny

Slova ve větách • těžké

Podnebné pásy a biomy

Rozhodovačka • střední

Svalstvo

Čtení s porozuměním

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • lehké

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • těžké

Lidské tělo: pojmy

Otázky • lehké

Lidské tělo: pojmy

Otázky • těžké

Afrika státy

Rozhodovačka • lehké

Kostra obecně

Čtení s porozuměním

Tlak a tlaková síla

Vpisování • střední

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka • střední

Tlak a tlaková síla

Rozhodovačka • lehké

Svět po první světové válce

Rozhodovačka • lehké

Prvoci, protisté

Čtení s porozuměním

Typy znaků, dědičné choroby

Rozhodovačka • těžké

Zákon síly

Vpisování • těžké

Zákon síly

Vpisování • střední

Buněčné dýchání, kvašení

Rozhodovačka • střední

Fotosyntéza

Rozhodovačka • střední

Fotosyntéza

Rozhodovačka • těžké

Vodiče a izolanty

Rozhodovačka • střední

Vodiče a izolanty

Rozhodovačka • lehké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • těžké

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • střední

Rychlost, dráha, čas

Vpisování • lehké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • střední

Projevy a dědičnost znaků…

Rozhodovačka • těžké

Moment síly

Rozhodovačka • těžké

Moment síly

Rozhodovačka • střední

Moment síly

Rozhodovačka • lehké

Páky

Rozhodovačka • těžké

Páky

Rozhodovačka • střední

Páky

Rozhodovačka • lehké

Elektrochemie

Rozhodovačka • střední

Houby: mix

Rozhodovačka • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Překladatel • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Pexeso • lehké

Byliny v lese, keřové patro

Otázky • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Překladatel • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Pexeso • lehké

Louky, stepi, pastviny…

Otázky • lehké

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka • střední

Vyšší dvouděložné: mix

Rozhodovačka • těžké

Lilkovité, hvězdnicovité

Rozhodovačka • střední

Lilkovité, hvězdnicovité

Rozhodovačka • těžké

Projevy a dědičnost znaků…

Přesouvání • střední

Nukleové kyseliny…

Vpisování • těžké

Projevy a dědičnost znaků…

Rozhodovačka • střední

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • těžké

Dědičnost a rozmnožování

Rozhodovačka • střední

Nukleové kyseliny…

Diktáty • střední

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • těžké

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • střední

Účinnost a příkon

Rozhodovačka • lehké

Pomocné vědy historické

Otázky • střední

Formy vlády

Otázky • střední

Světová náboženství

Otázky • střední

Pomocné vědy historické

Pexeso • střední

Formy vlády

Pexeso • střední

Světová náboženství

Pexeso • střední

Kladky

Rozhodovačka • těžké

Kladky

Rozhodovačka • střední

Kladky

Rozhodovačka • lehké

Laboratorní vybavení

Rozhodovačka • těžké

Hmyz: mix

Krok po kroku • lehké

Miříkovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • střední

Miříkovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • těžké

Hmyz: mix

Diktáty • střední

Krytosemenné rostliny –…

Slova ve větách • střední

Hmotnostní zlomek

Rozhodovačka • těžké

Savci obecně, vejcorodí…

Rozhodovačka • těžké

Vyjadřování veličin

Krok po kroku • střední

Látkové množství, molární…

Vpisování • střední

Chemické výpočty: mix

Vpisování • střední

Látková koncentrace

Vpisování • střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • těžké

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti vrhů

Rozhodovačka • lehké

Paprskoploutvé ryby

Rozhodovačka • těžké

Chování živočichů

Rozhodovačka • střední

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Překladatel • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Pexeso • střední

Dvouprvkové sloučeniny vodíku

Otázky • střední

Hmotnostní zlomek

Vpisování • střední

Stonožkovci

Rozhodovačka • střední

USA v 19. století

Rozhodovačka • lehké

Poznávání vrhů

Rozhodovačka • střední

Poznávání vrhů

Rozhodovačka • lehké

Radioaktivita

Rozhodovačka • střední

Lékárnička

Rozhodovačka • střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka • střední

Deriváty uhlovodíků: mix

Rozhodovačka • těžké

Orientace v periodické…

Rozhodovačka • střední

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • těžké

Výpočty z chemických rovnic

Vpisování • střední

Chemické výpočty: mix

Rozhodovačka • střední

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka • lehké

Chemické reakce: mix

Rozhodovačka • střední

Kmitání pro SŠ

Čtení s porozuměním

Kmitání pro ZŠ

Čtení s porozuměním

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka • těžké

Tíha a tíhová síla

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy: mix

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka • střední

Přechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka • střední

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • těžké

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • střední

Newtonův gravitační zákon

Rozhodovačka • lehké

Rezistory

Rozhodovačka • těžké

Rezistory

Rozhodovačka • střední

Rezistory

Rozhodovačka • lehké

Polní plodiny a plevele

Rozhodovačka • lehké

Mlži, hlavonožci

Rozhodovačka • těžké

Geologie: mix

Překladatel • střední

Geologie: mix

Otázky • střední

Ekologie: mix

Překladatel • střední

Ekologie: mix

Překladatel • těžké

Ekologie: mix

Otázky • střední

Ekologie: mix

Otázky • těžké

Kondenzátory

Rozhodovačka • těžké

Kondenzátory

Rozhodovačka • střední

Kondenzátory

Rozhodovačka • lehké

Lidské tělo: pojmy

Překladatel • střední

Lidské tělo: pojmy

Otázky • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Překladatel • střední

Stavba a funkce rostlinného…

Otázky • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Překladatel • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Pexeso • střední

Onemocnění, prevence, léčba…

Otázky • střední

Genetika: mix

Překladatel • těžké

Genetika: mix

Otázky • těžké

Houby: pojmy

Překladatel • těžké

Houby: pojmy

Pexeso • těžké

Houby: pojmy

Otázky • těžké

Biologické obory

Překladatel • střední

Biologické obory

Pexeso • střední

Biologické obory

Otázky • střední

Dějepis

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • střední

Jednotky s exponenty

Rozhodovačka • lehké

Vývoj po třicetileté válce

Rozhodovačka • střední

Barokní umění

Rozhodovačka • střední

Svět v 90. letech a na…

Rozhodovačka • střední

Pád železné opony

Rozhodovačka • střední

Asie v 20. století

Rozhodovačka • střední

Asie v 19. století

Rozhodovačka • střední

SSSR

Rozhodovačka • střední

Pniktogeny (15. skupina)

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • těžké

Archimédův zákon

Rozhodovačka • střední

Archimédův zákon

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky exotické

Rozhodovačka • těžké

Jednotky exotické

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • střední

Jednotky mocninné…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • střední

Jednotky lineární: délky…

Rozhodovačka • lehké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky pokročilé

Rozhodovačka • lehké

Jednotky základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky látkového množství

Rozhodovačka • střední

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • těžké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v elektromagnetismu…

Rozhodovačka • střední

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • těžké

Jednotky v mechanice

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: pokročilé

Rozhodovačka • střední

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky teploty: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • těžké

Jednotky hustoty

Rozhodovačka • střední

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • těžké

Jednotky rychlosti

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky objemu: základní

Rozhodovačka • lehké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • těžké

Jednotky plochy: základní

Rozhodovačka • střední

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • těžké

Jednotky úhlové: pokročilé

Rozhodovačka • střední