Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Čeština

VV příslovečná příčinná a účelová

Rozbory • střední

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • střední

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • střední

Paronyma: slovesa

Rozhodovačka • lehké

Paronyma: podstatná jména

Rozhodovačka • lehké

Spisovná a nespisovná slova

Rozřazovačka • lehké

Spisovná a nespisovná slova

Otázky • lehké

Lidé: akce, vztahy (slovesa)

Rozhodovačka • střední

Vlastnosti a popisy předmětů

Rozhodovačka • střední

Paronyma: slovesa

Rozhodovačka • střední

Paronyma: podstatná jména

Rozhodovačka • střední

Matematika

Kružnice: pojmy

Rozhodovačka • střední

Elipsa: pojmy

Rozhodovačka • střední

Obvod rovnoběžníku

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • těžké

Parabola: rovnice

Rozhodovačka • střední

Parabola: pojmy

Rozhodovačka • střední

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Krok po kroku • střední

Porovnávání čísel do 100: neostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Porovnávání čísel do 100: ostré nerovnosti

Rozhodovačka • lehké

Kružnice: vzájemná poloha přímky a kružnice

Rozhodovačka • střední

Rovina: vzájemná poloha bodu a roviny

Rozhodovačka • těžké

Rovina: obecná rovnice

Rozhodovačka • těžké

Rovina: parametrická rovnice

Rozhodovačka • těžké

Rovina: pojmy

Rozhodovačka • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • těžké

Kružnice: obecná rovnice

Krok po kroku • střední

Informatika

Vyhodnocení strojového učení

Přesouvání • střední

Formát dat

Rozhodovačka • lehké

Získávání dat

Rozhodovačka • lehké

Emodži a Unicode symboly

Rozhodovačka • lehké

Šifry s nápadem

Pexeso • střední

Šifry s nápadem

Pexeso • těžké

Emodži a Unicode symboly

Pexeso • střední

Úlohy strojového učení

Pexeso • střední

Zkreslení strojového učení

Krok po kroku • střední

Vyhodnocení strojového učení

Krok po kroku • střední

Metody strojového učení

Krok po kroku • střední

Základy strojového učení

Krok po kroku • střední

Vyhodnocení strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Metody strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Úlohy strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Základy strojového učení

Rozhodovačka • těžké

Zkreslení strojového učení

Rozhodovačka • střední

Vyhodnocení strojového učení

Rozhodovačka • střední

Metody strojového učení

Rozhodovačka • střední

Úlohy strojového učení

Rozhodovačka • střední

Vyjádření informací slovně a číslem

Rozhodovačka • střední

Paměť

Rozhodovačka • lehké

Procesor a architektura

Rozhodovačka • lehké

Opakuj dokud

Krok po kroku • střední

Opakování

Krok po kroku • střední

Podmínky a větvení

Krok po kroku • střední

Biologie

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • střední

Základní veličiny termodynamiky

Rozhodovačka • střední

Zákon síly

Diktáty • střední

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • lehké

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • těžké

Archeologie

Rozhodovačka • střední

Latinská Amerika

Rozhodovačka • střední

Regulace smutku

Rozhodovačka • střední

Regulace vzteku

Rozhodovačka • střední

Regulace strachu

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Čtení s porozuměním

Zpracování zranění

Čtení s porozuměním

Zpracování studu

Čtení s porozuměním

Zpracování viny

Čtení s porozuměním

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • lehké

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • střední

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • střední

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava: mix

Diktáty • střední

Regulace emocí

Krok po kroku • střední

Řízení času

Krok po kroku • střední

Stanovování cílů

Krok po kroku • střední

Prioritizace úkolů

Krok po kroku • střední

Učební styly

Krok po kroku • střední

Přenos tepla

Rozhodovačka • střední

Vyčíslování rovnic

Krok po kroku • lehké

Němčina

Přivlastňovací zájmena

Diktáty • střední

Zeměpis

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • střední

Základní veličiny termodynamiky

Rozhodovačka • střední

Zákon síly

Diktáty • střední

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • lehké

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • těžké

Archeologie

Rozhodovačka • střední

Latinská Amerika

Rozhodovačka • střední

Regulace smutku

Rozhodovačka • střední

Regulace vzteku

Rozhodovačka • střední

Regulace strachu

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Čtení s porozuměním

Zpracování zranění

Čtení s porozuměním

Zpracování studu

Čtení s porozuměním

Zpracování viny

Čtení s porozuměním

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • lehké

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • střední

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • střední

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava: mix

Diktáty • střední

Regulace emocí

Krok po kroku • střední

Řízení času

Krok po kroku • střední

Stanovování cílů

Krok po kroku • střední

Prioritizace úkolů

Krok po kroku • střední

Učební styly

Krok po kroku • střední

Přenos tepla

Rozhodovačka • střední

Vyčíslování rovnic

Krok po kroku • lehké

Chemie

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • střední

Základní veličiny termodynamiky

Rozhodovačka • střední

Zákon síly

Diktáty • střední

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • lehké

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • těžké

Archeologie

Rozhodovačka • střední

Latinská Amerika

Rozhodovačka • střední

Regulace smutku

Rozhodovačka • střední

Regulace vzteku

Rozhodovačka • střední

Regulace strachu

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Čtení s porozuměním

Zpracování zranění

Čtení s porozuměním

Zpracování studu

Čtení s porozuměním

Zpracování viny

Čtení s porozuměním

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • lehké

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • střední

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • střední

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava: mix

Diktáty • střední

Regulace emocí

Krok po kroku • střední

Řízení času

Krok po kroku • střední

Stanovování cílů

Krok po kroku • střední

Prioritizace úkolů

Krok po kroku • střední

Učební styly

Krok po kroku • střední

Přenos tepla

Rozhodovačka • střední

Vyčíslování rovnic

Krok po kroku • lehké

Dějepis

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • střední

Základní veličiny termodynamiky

Rozhodovačka • střední

Zákon síly

Diktáty • střední

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • lehké

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • těžké

Archeologie

Rozhodovačka • střední

Latinská Amerika

Rozhodovačka • střední

Regulace smutku

Rozhodovačka • střední

Regulace vzteku

Rozhodovačka • střední

Regulace strachu

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Čtení s porozuměním

Zpracování zranění

Čtení s porozuměním

Zpracování studu

Čtení s porozuměním

Zpracování viny

Čtení s porozuměním

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • lehké

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • střední

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • střední

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava: mix

Diktáty • střední

Regulace emocí

Krok po kroku • střední

Řízení času

Krok po kroku • střední

Stanovování cílů

Krok po kroku • střední

Prioritizace úkolů

Krok po kroku • střední

Učební styly

Krok po kroku • střední

Přenos tepla

Rozhodovačka • střední

Vyčíslování rovnic

Krok po kroku • lehké

Fyzika

Obrany proti emocím

Rozhodovačka • střední

Základní veličiny termodynamiky

Rozhodovačka • střední

Zákon síly

Diktáty • střední

Vytékání kapaliny malým otvorem

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • lehké

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • střední

Rozměry jednotek

Rozhodovačka • těžké

Archeologie

Rozhodovačka • střední

Latinská Amerika

Rozhodovačka • střední

Regulace smutku

Rozhodovačka • střední

Regulace vzteku

Rozhodovačka • střední

Regulace strachu

Rozhodovačka • střední

Obrany proti emocím

Čtení s porozuměním

Zpracování zranění

Čtení s porozuměním

Zpracování studu

Čtení s porozuměním

Zpracování viny

Čtení s porozuměním

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • lehké

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • střední

Součásti nervové soustavy

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • střední

Nervová soustava obecně

Rozhodovačka • těžké

Nervová soustava: mix

Diktáty • střední

Regulace emocí

Krok po kroku • střední

Řízení času

Krok po kroku • střední

Stanovování cílů

Krok po kroku • střední

Prioritizace úkolů

Krok po kroku • střední

Učební styly

Krok po kroku • střední

Přenos tepla

Rozhodovačka • střední

Vyčíslování rovnic

Krok po kroku • lehké

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence