Smluvní podmínky systémů Umíme.
Platné od 10. 6. 2020

Výukové systémy Umíme Vás vítají

Děkujeme Vám za používání našich aplikací a služeb. Jsme rádi, že s námi procvičujete učivo.

Užíváním našich služeb systému Umíme umístěných na internetových stránkách www.umimeto.org, www.umimecesky.cz, www.umimematiku.cz, www.umimefakta.cz, www.umimeinformatiku.cz, www.umimeanglicky.cz, www.umimenemecky.cz, vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Využívání služeb

Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

Poskytovatelem služeb systému Umíme je společnost Umíme to, s.r.o., IČO 09181920, se sídlem Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, která je provozovatelem webů www.umimeto.org, www.umimecesky.cz, www.umimematiku.cz, www.umimefakta.cz, www.umimeinformatiku.cz, www.umimeanglicky.cz, www.umimenemecky.cz.

Poskytovatel je majitelem autorských práv k systému Umíme, tj. především ke všem textům, cvičením a příkladům užitým v systému „Umíme“, které podléhají ochraně autorského práva.

Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte kopírovat náš obsah bez našeho svolení. Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Žádnou část našich služeb, nesmíte kopírovat, pozměňovat, distribuovat, prodávat ani pronajímat a také nesmíte podvádět. Nesmíte systém Umíme, ani jeho jakoukoliv část, využívat pro tvorbu obdobných systémů, bez ohledu na to, zda by takový systém podléhal ochraně autorského práva, nebo ne.

V souvislosti s používáním služeb Vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit.

Váš účet Umíme

K použití některých našich služeb budete potřebovat účet Umíme. Můžete si vytvořit vlastní účet Umíme, nebo Vám může být účet přidělen administrátorem, například učitelem ve vzdělávací instituci.

Aby byla zaručena bezpečnost Vašeho účtu Umíme, své heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající na Vašem účtu nebo prostřednictvím Vašeho účtu Umíme nesete plnou odpovědnost.

Užívání našich služeb bez účtu je omezeno na základní funkce a je limitován maximální počet odpovědí za den. Bezplatná verze účtu Umíme rovněž omezuje počet odpovědí při procvičování za jeden den. Pokud máte zájem o účet s neomezenými možnostmi procvičování Vašich znalostí se systémy Umíme (neomezený účet Umíme), musíte za neomezené funkce zaplatit dle ceníku.

Bezplatnou zkušební verzi učitelského módu systému Umíme můžete využívat po omezenou dobu (pokud nebudete poskytovatelem informováni jinak, po dobu 60 dní), po uplynutí této doby již nemůžete bezplatnou zkušební verzi neomezené funkce systému Umíme využívat. Po uplynutí této doby se můžete rozhodnout pro pořízení plné multilicence.

Ochrana osobních údajů a autorských práv

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů systému Umíme popisují, jak při používání služeb zacházíme s Vašimi osobními údaji a jak chráníme Vaše soukromí.

Vaše stopa a výsledky v našich službách

Svou aktivitou v našich službách vytváříte stopu odpovídající Vaší interakci se systémem. Jedná se především o samotné odpovědi v rámci systému a získané štíty a jiné odměny.

Abychom Vám mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro Vás, například personalizované doporučování a vylepšená cvičení, analyzují Vaše data naše automatizované systémy. Anonymizovaná, souhrnná data rovněž používáme k vědeckému výzkumu a úpravám samotného obsahu systémů.

Změny služeb a jejich ukončení

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat nové funkce systémů, nová cvičení a nový obsah. Také můžeme vybrané části systémů pozastavit či ukončit celou službu.

Používání našich služeb můžete kdykoli ukončit a požádat o likvidaci Vašeho účtu.

Odpovědnost za naše služby

Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat.

V souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit Vaše potřeby se k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“. V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost systémů Umíme za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili (nebo na opětovné poskytování služeb, pokud se pro tuto možnost rozhodneme).

Ve všech případech platí, že systémy Umíme neponesou odpovědnost za žádné ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

Informace o těchto podmínkách

Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb.

Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi Vámi a systémy Umíme. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence