Úvod
Návštěvník

Autoři projektu

Trojice webů Umíme česky, Umíme anglicky a Umíme matiku tvoří projekt, na kterém se podílí rozsáhlý tým, jehož hlavní členové jsou uvedeni níže. Příprava projektu probíhá ve spolupráci s výzkumnou skupinou Adaptive Learning na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity – tato skupina vyvíjí mimo jiné výukové systémy pro další oblasti (např. Slepé mapy, Poznávačka přírody, Anatom).


Petr Jarušek

V rámci svého doktorského studia vyvinul projekt Tutor logických úloh. Je hlavním tahounem projektu a autorem implementace.V rámci projektu se věnuje prakticky všem oblastem – od návrhu jednotlivých cvičení, přes přípravu podkladů, po samotnou implementaci veškeré funkcionality.

Baví jej vytvářet nové výukové formy, prototypování a přemýšlení nad tím, jak může technologie udělat vzdělávání pestřejší a zábavnější.


Radek Pelánek

Docent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde vede výzkumnou skupinu Adaptive Learning zabývající se vývojem inteligentních výukových systémů. Je také autorem několika knih, mimo jiné z oblasti zážitkové pedagogiky.V rámci tohoto projektu se podílí především na vymýšlení formy a obsahu cvičení, analyzuje data z provozu a provádí revize příkladů.


 • Alena Schindlerová: Podílí se na přípravě obsahu pro češtinu, je autorkou mnoha zadání především pro diktáty, doplňovačku, vtipy a rozbory. Píše také vysvětlení.
 • Petr Kuběnský: Podílí se na přípravě obsahu pro češtinu, je autorem rozsáhlé základní databáze příkladů, jakožto i některých specializovaných cvičení (diktáty, čárky).
 • Matěj Klusáček: Vymyslel a namluvil výuková videa pro češtinu. Je také autorem několika vtipných diktátů.
 • Kristina Medalová: Pomáhá s přípravou obsahu pro češtinu a angličtinu. Je autorkou zadání diktátů, vtipů a větných členů.
 • Adéla Miklíková: Autorka ilustrací.
 • Pavla Fryštáková: Podílí se na přípravě obsahu pro angličtinu, je autorkou mnoha zadání z gramatiky a skladby vět.
 • Členové výzkumné skupiny Adaptive Learning (Jan Papoušek, Jiří Řihák, Jan Karásek, Tomáš Effenberger a další): Testování, připomínky, zkušenosti, konzultace analýz dat, tvorba zadání logických úloh, ...
 • Pavel Hamřík: Design, UX poradenství.
 • Martina Duničková, David Končák: Analýzy dat z Umíme česky.
 • Jesika Mlčochová, Lucie Blažková: Vysvětlení pravopisných jevů.
 • Hana Žižková: Konzultace k obsahu a zpracování Umíme česky.