Autoři projektu

Na projektu webů Umíme se podílí rozsáhlý tým, jehož hlavní členové jsou uvedeni níže. Příprava projektu probíhá ve spolupráci s výzkumnou skupinou Adaptive Learning na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Petr Jarušek

V rámci svého doktorského studia vyvinul projekt Tutor logických úloh. Je hlavním tahounem projektu a autorem implementace.V rámci projektu se věnuje prakticky všem oblastem – od návrhu jednotlivých cvičení, přes přípravu podkladů, po samotnou implementaci veškeré funkcionality.

Baví jej vytvářet nové výukové formy, prototypování a přemýšlení nad tím, jak může technologie udělat vzdělávání pestřejší a zábavnější.

Radek Pelánek

Docent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde vede výzkumnou skupinu Adaptive Learning zabývající se vývojem inteligentních výukových systémů. Je také autorem několika knih, mimo jiné z oblasti zážitkové pedagogiky.V rámci tohoto projektu především vymýšlí formy a obsah cvičení, návrh metod hodnocení, analyzuje data z provozu a provádí revize příkladů. Vytváří také některá zadání, především z matematiky a programování.

Autoři obsahu

 • Alena Schindlerová: Autorka mnoha zadání pro češtinu, především pro diktáty, doplňovačku, vtipy a rozbory. Píše také vysvětlení.
 • Petr Kuběnský: Autorem rozsáhlé základní databáze příkladů pro češtinu, jakožto i některých specializovaných cvičení (diktáty, čárky).
 • Matěj Klusáček: Autor velké části slovních úloh z matematiky a mnoha vtipných diktátů z češtiny. Vymyslel a namluvil také výuková videa pro češtinu.
 • Kristina Medalová: Pomáhá s přípravou obsahu pro češtinu a angličtinu. Je autorkou zadání diktátů, vtipů a větných členů.
 • Pavla Fryštáková: Autorka mnoha zadání pro angličtinu, především z gramatiky a skladby vět.
 • Monika Stančíková: Autorka zadání z matematiky (kombinatorika, geometrie).
 • Hana Komínková: Autorka zadání pro češtinu (doplňovačka, čárky).
 • Jesika Mlčochová, Lucie Blažková: Autorky některých vysvětlení pravopisných jevů.

Vzhled a uživatelské rozhraní

 • Adéla Miklíková: Autorka ilustrací webu.
 • Markéta Müllerová: Autorka ilustrací hry Šipkovaná.
 • Pavel Hamřík: Design, UX poradenství.

Další výpomoc

 • Členové výzkumné skupiny Adaptive Learning (Jan Papoušek, Jiří Řihák, Jan Karásek, Tomáš Effenberger a další): Testování, připomínky, zkušenosti, konzultace analýz dat, tvorba zadání logických úloh.
 • Jan Papoušek, Vít Stanislav: Autoři projektu slepemapy.cz, ze kterého vychází realizace cvičení „Slepé mapy“ na Umíme fakta.
 • Jan Drábek: Autor projektu poznavackaprirody.cz, ze kterého vychází poznávačky zvířat a rostlin na Umíme fakta.
 • Martina Duničková, David Končák: Analýzy dat z Umíme česky.
 • Hana Žižková: Konzultace k obsahu a zpracování Umíme česky.