Autoři projektu

Na projektu webů Umíme se podílí rozsáhlý tým, jehož hlavní členové jsou uvedeni níže. Příprava projektu probíhá ve spolupráci s výzkumnou skupinou Adaptive Learning na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Petr Jarušek

Ředitel

Jsem autorem implementace systémů a dá se říci, že se věnuji v různé míře všem oblastem projektu.

V rámci doktorátu jsme spolu s Radkem vyvijeli projekt Tutor na procvičování logických úloh, kde jsme analyzovali data o tom, co činí úlohu těžkou pro člověka.

Systémy mě opravdu baví a jejich rozvoj naplňuje. Dlouhodobě pracujeme intenzivně s daty, díky kterým systémy rozvíjíme. Speciálně mě pak baví prototypování nových úloh a hledání ideálního formátu.

Radek Pelánek

Docent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde vede výzkumnou skupinu Adaptive Learning zabývající se vývojem inteligentních výukových systémů. Je také autorem několika knih, mimo jiné z oblasti zážitkové pedagogiky.V rámci tohoto projektu především vymýšlí formy a obsah cvičení, návrh metod hodnocení, analyzuje data z provozu a provádí revize příkladů. Vytváří také některá zadání, především z matematiky a programování.


Autoři obsahu

Alena Schindlerová

Autorka mnoha zadání pro češtinu, především pro diktáty, doplňovačku, vtipy a rozbory. Píše také vysvětlení.

Matěj Klusáček

Autor mnoha vtipných slovních úloh, diktátů, zadání pro čtení s porozuměním a dalších úloh. Svůj hlas a nápady propůjčuje také našim videím.

Pavla Fryštáková

Autorka mnoha zadání pro angličtinu, především z gramatiky a skladby vět.

Simona Tarageľová

Autorka podkladů a překladů pro sloveštinu.

Erik Gliwitzky

Autor podkladů pro němčinu.

Kristína Melišová

Autorka podkladů pro angličtinu a překladů pro slovenštinu.

Kristína Klasová

Autorka podkladů pro slovenštinu.

Eliška Kutná

Autorka podkladů pro dějepis.

Michaela Kratochvílová

Autorka podkladů pro biologii.

Lenka Jedličková

Autorka příkladů a vysvětlení z češtiny, především k rozborům.

Jozefina Artimová

Autorka podkladů a korektur pro slovenštinu.

Lucie Zrůstová

Autorka podkladů pro matematiku.


Datová analýza

Jan Papoušek

Datová analýza.


Vzhled a uživatelské rozhraní

Pavel Hamřík

Design, UX poradenství.

Adéla Miklíková

Autorka ilustrací webu.

Markéta Müllerová

Autorka ilustrací hry Šipkovaná.

Podpora na školách a v rodinách


Mirek Mráz

Aktivní učitel, podpora na školách.

Alena Schindlerová

Podpora škol.

Simona Tarageľová

Podpora rodin.


Další výpomoc

Členové výzkumné skupiny Adaptive Learning

(Jan Papoušek, Jiří Řihák, Jan Karásek, Tomáš Effenberger a další): Testování, připomínky, zkušenosti, konzultace analýz dat, tvorba zadání logických úloh.

Jan Papoušek, Vít Stanislav

Autoři projektu slepemapy.cz, ze kterého vychází realizace cvičení „Slepé mapy“ na Umíme fakta.

Hana Žižková

Konzultace k obsahu a zpracování Umíme česky.

Dříve aktivní

Kristina Medalová

Pomáhá s přípravou obsahu pro češtinu a angličtinu. Je autorkou zadání diktátů, vtipů a větných členů.

Jiří Plesník

Autor podkladů pro chemii.

Petr Kuběnský

Autorem rozsáhlé základní databáze příkladů pro češtinu, jakožto i některých specializovaných cvičení (diktáty, čárky).

Monika Stančíková

Autorka zadání z matematiky (kombinatorika, geometrie).

Hana Komínková

Autorka zadání pro češtinu (doplňovačka, čárky).

Jesika Mlčochová, Lucie Blažková

Autorky některých vysvětlení pravopisných jevů.

Radka (Rissie) Janská

Autorka podkladů pro němčinu.

Jan Drábek

Autor projektu poznavackaprirody.cz, ze kterého vychází poznávačky zvířat a rostlin na Umíme fakta.

Martina Duničková, David Končák

Analýzy dat z Umíme česky.