Autoři projektu

Na projektu webů Umíme se podílí rozsáhlý tým, jehož hlavní členové jsou uvedeni níže. Příprava projektu probíhá ve spolupráci s výzkumnou skupinou Adaptive Learning na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Petr Jarušek

V rámci svého doktorského studia vyvinul projekt Tutor logických úloh. Je hlavním tahounem projektu a autorem implementace.V rámci projektu se věnuje prakticky všem oblastem – od návrhu jednotlivých cvičení, přes přípravu podkladů, po samotnou implementaci veškeré funkcionality.

Baví jej vytvářet nové výukové formy, prototypování a přemýšlení nad tím, jak může technologie udělat vzdělávání pestřejší a zábavnější.

Radek Pelánek

Docent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde vede výzkumnou skupinu Adaptive Learning zabývající se vývojem inteligentních výukových systémů. Je také autorem několika knih, mimo jiné z oblasti zážitkové pedagogiky.V rámci tohoto projektu především vymýšlí formy a obsah cvičení, návrh metod hodnocení, analyzuje data z provozu a provádí revize příkladů. Vytváří také některá zadání, především z matematiky a programování.


Autoři obsahu

Alena Schindlerová

Autorka mnoha zadání pro češtinu, především pro diktáty, doplňovačku, vtipy a rozbory. Píše také vysvětlení.

Matěj Klusáček

Autorem rozsáhlé základní databáze příkladů pro češtinu, jakožto i některých specializovaných cvičení (diktáty, čárky).

Pavla Fryštáková

Autorka mnoha zadání pro angličtinu, především z gramatiky a skladby vět.

Kristina Medalová

Pomáhá s přípravou obsahu pro češtinu a angličtinu. Je autorkou zadání diktátů, vtipů a větných členů.

Petr Kuběnský

Autorem rozsáhlé základní databáze příkladů pro češtinu, jakožto i některých specializovaných cvičení (diktáty, čárky).

Monika Stančíková

Autorka zadání z matematiky (kombinatorika, geometrie).

Hana Komínková

Autorka zadání pro češtinu (doplňovačka, čárky).

Jesika Mlčochová, Lucie Blažková

Autorky některých vysvětlení pravopisných jevů.

Jiří Plesník

Autor podkladů pro chemii.

Rissie Jánská

Autorka podkladů pro němčinu.


Vzhled a uživatelské rozhraní

Pavel Hamřík

Design, UX poradenství.

Adéla Miklíková

Autorka ilustrací webu.

Markéta Müllerová

Autorka ilustrací hry Šipkovaná.


Další výpomoc

Členové výzkumné skupiny Adaptive Learning

(Jan Papoušek, Jiří Řihák, Jan Karásek, Tomáš Effenberger a další): Testování, připomínky, zkušenosti, konzultace analýz dat, tvorba zadání logických úloh.

Jan Papoušek, Vít Stanislav

Autoři projektu slepemapy.cz, ze kterého vychází realizace cvičení „Slepé mapy“ na Umíme fakta.

Jan Drábek

Autor projektu poznavackaprirody.cz, ze kterého vychází poznávačky zvířat a rostlin na Umíme fakta.

Martina Duničková, David Končák

Analýzy dat z Umíme česky.

Hana Žižková

Konzultace k obsahu a zpracování Umíme česky.