Autoři projektu

Na projektu webů Umíme se podílí rozsáhlý tým, jehož hlavní členové jsou uvedeni níže. Příprava projektu probíhá ve spolupráci s výzkumnou skupinou Adaptive Learning na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.

Petr Jarušek

Ředitel

Jsem autorem implementace systémů a dá se říci, že se věnuji v různé míře všem oblastem projektu.

V rámci doktorátu jsme spolu s Radkem vyvijeli projekt Tutor na procvičování logických úloh, kde jsme analyzovali data o tom, co činí úlohu těžkou pro člověka.

Systémy mě opravdu baví a jejich rozvoj naplňuje. Dlouhodobě pracujeme intenzivně s daty, díky kterým systémy rozvíjíme. Speciálně mě pak baví prototypování nových úloh a hledání ideálního formátu.

Radek Pelánek

Docent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde vede výzkumnou skupinu Adaptive Learning zabývající se vývojem inteligentních výukových systémů. Je také autorem několika knih, mimo jiné z oblasti zážitkové pedagogiky. V rámci tohoto projektu především vymýšlí formy a obsah cvičení, návrh metod hodnocení, analyzuje data z provozu a provádí revize příkladů. Vytváří také některá zadání, především z matematiky a programování.


Autoři obsahu

Alena Schindlerová

Autorka mnoha zadání pro češtinu, především pro diktáty, doplňovačku, vtipy a rozbory. Píše také vysvětlení.

Matěj Klusáček

Autor mnoha vtipných slovních úloh, diktátů, zadání pro čtení s porozuměním a dalších úloh. Svůj hlas a nápady propůjčuje také našim videím.

Kristína Melišová

Autorka podkladů pro angličtinu a překladů pro slovenštinu.

Pavla Fryštáková

Autorka mnoha zadání pro angličtinu, především z gramatiky a skladby vět.

Simona Tarageľová

Autorka podkladů a překladů pro sloveštinu.

Lenka Jedličková

Autorka příkladů a vysvětlení z češtiny, především k rozborům.

Jozefina Artimová

Autorka podkladů a korektur pro slovenštinu.

Kristína Klasová

Autorka podkladů pro slovenštinu.

Lucie Zrůstová

Autorka podkladů pro matematiku.

Eliška Kutná

Autorka podkladů pro dějepis.

Michaela Kratochvílová

Autorka podkladů pro biologii.


Korektury a testování

Richard Černý

Zabývá se testováním uživatelského rozhraní a korekturami jednotlivých obsahů.

Adéla Kolková

Zabývá se korekturami textů i obsahu samotných cvičení.


Datová analýza

Jan Papoušek

Datová analýza.


Vzhled a uživatelské rozhraní

Pavel Hamřík

Design, UX poradenství.

Jana Zuntychová

Autorka ilustrací pro jednotlivá cvičení.

Adéla Miklíková

Autorka ilustrací webu.

Markéta Müllerová

Autorka ilustrací hry Šipkovaná.

Podpora na školách a v rodinách


Mirek Mráz

Aktivní učitel, podpora na školách.


Další výpomoc

Členové výzkumné skupiny Adaptive Learning

(Jan Papoušek, Jiří Řihák, Jan Karásek, Tomáš Effenberger a další): Testování, připomínky, zkušenosti, konzultace analýz dat, tvorba zadání logických úloh.

Jan Papoušek, Vít Stanislav

Autoři projektu slepemapy.cz, ze kterého vychází realizace cvičení „Slepé mapy“ na Umíme fakta.

Hana Žižková

Konzultace k obsahu a zpracování Umíme česky.

Kdo jsme a proč to děláme?

Jsme tým informatiků, pedagogů a grafiků, kteří se snaží udělat procvičování učiva zábavnější, efektivnější a přínosnější pro všechny.

Vše začalo již na studiích, kdy Petr a Radek v rámci doktorátu na informatice vytvářeli nástroje pro řešení logických úloh. Naším cílem bylo tehdy studovat, jak lidé řeší problémy (např. Sokoban), co jim jde a co jim dělá potíže. Postupně jsme se propracovali k obecnějšímu pojetí, které se ptá, jak se lidé učí a jak se učit efektivněji.

První systém, který jsme vytvořili, bylo Umíme česky – systém na procvičování českého pravopisu. Zpočátku měl jen dvě úlohy a pár témat k procvičení. Na začátku roku 2015 jsme jej začali intenzivně rozšiřovat a přidávat (alespoň z tehdejšího pohledu) odvážné nápady jako střílečka vyjmenovaných slov či tetris slovních druhů. Nápady se ujaly a my začali ještě více experimentovat s novými formami procvičování. Dnes jich máme ke čtyřiceti a z jednoho systému vzniklo systémů šest.

Jsme informatici s pedagogickými zkušenostmi, a tak všechna data intenzivně studujeme a systémy na jejich základě dále vylepšujeme. Naší snahou není nahradit učitele, právě naopak, učitel hraje ve vzdělávání zásadní roli. Chceme však studentům a učitelům nabídnout nástroj, který jim pomůže a doplní výuku o skutečně účinné a zajímavé procvičování.

Práce nás baví a pořád vidíme řadu směrů, kterými se chceme vydat. Naše dobrodružství tak rozhodně nekončí a budeme rádi, pokud jej prožijeme společně.

Dříve aktivní

Erik Gliwitzky

Autor podkladů pro němčinu.

Kristina Medalová

Pomáhá s přípravou obsahu pro češtinu a angličtinu. Je autorkou zadání diktátů, vtipů a větných členů.

Jiří Plesník

Autor podkladů pro chemii.

Petr Kuběnský

Autorem rozsáhlé základní databáze příkladů pro češtinu, jakožto i některých specializovaných cvičení (diktáty, čárky).

Monika Stančíková

Autorka zadání z matematiky (kombinatorika, geometrie).

Hana Komínková

Autorka zadání pro češtinu (doplňovačka, čárky).

Jesika Mlčochová, Lucie Blažková

Autorky některých vysvětlení pravopisných jevů.

Radka (Rissie) Janská

Autorka podkladů pro němčinu.

Jan Drábek

Autor projektu poznavackaprirody.cz, ze kterého vychází poznávačky zvířat a rostlin na Umíme fakta.

Martina Duničková, David Končák

Analýzy dat z Umíme česky.