Jak propojit systémy s výukou?

Proč si studenti pamatují tak málo učiva za rok či dva?

Studenti se učí nárazově den či hodiny před písemkou. To není dobré a látka se jim rychle „vykouří z hlavy“. Pro skutečně zapamatování je třeba látku procvičovat opakovaně a témata vzájemné prokládat. Jak tedy systém používat ve výuce, aby měl co největší efekt?

Video: začínáme používat systémy Umíme ve škole


1. Procvičujte po probrání učiva

  • Procvičování je efektivní způsob, jak si látku osvojit a zapamatovat, protože nutí studenta vyvolat si danou látku z paměti.
  • Ve srovnání s jinými metodami vykazuje „testování mimo písemky“ velice dobré výsledky zapamatování.
  • Naopak typické metody jako memorování klíčových slov, podtrhávání, opakované čtení, sumarizace vykazují horší výsledky.

2. Procvičujte danou látku periodicky s časovým odstupem

  • Chceme-li, aby si studenti osvojili učivo dlouhodobě, je ideální procvičovat periodicky s časovým odstupem.
  • Pro dlouhodobé zapamatování v řádu let je ideální mít rozestupy v řádu týdnů až měsíců.
  • Buď zadejte studentům daný úkol opakovaně nebo je motivujte pro získání tzv. „hvězdných štítů“.

3. Procvičujte také mixy témat

  • Pokud cvičíme mix látky (např. všechna vyjmenovaná slova místo jednotlivých škatulek), podporujeme rozpoznání problémů a použití správného pravidla.
  • Student si trénuje rozpoznání problému, což dále přispívá dlouhodobému zapamatování.

4. Postup získávání štítů v systému

Systém vyvíjíme na základě výzkumů