Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro systémy Umíme

Obchodní podmínky pro školní multilicenci
Obchodní podmínky pro rodinnou licenci

Způsoby platby

Při objednání licence, posíláme shrnutí objednávky ihned na e-mail. Po zaplacení zašleme rovněž fakturu.
Platba je možná:

 • bankovním převodem
 • prostřednictvím online bankovnictví
 • internetovou platební kartou Visa/MasterCard

  Dodání

  Multilicence i rodinné licence aktivujeme do 24h od přijetí platby.Následně může uživatel licence využívat v plném rozsahu.

  Ochrana osobních dat

  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.