Časté dotazy

O projektu

Co systémy Umíme vlastně nabízí?

Systémy Umíme nabízí procvičování učiva v mnoha oblastech.
Rychlou představu si uděláte z tohoto videa.

Kdo systémy Umíme vyvíjí?

 • Systémy Umíme vyvíjí rozsáhlý tým informatiků, pedagogů a dalších odborníků.
 • Vývoj probíhá ve spolupráci s výzkumnou skupinou Adaptive Learning na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity.
 • Na obsahové náplni se podílejí zkušení učitelé.
 • Více si o nás můžete přečíst zde.

Licence

Je systém dostupný zdarma, nebo je nutné platit?

 • Systém je dostupný zdarma pro individuální použití s omezeným počtem odpovědí na den.
 • Pro neomezený individuální přístup je nutné mít platnou licenci.
 • Rodina si může zakoupit rodinou licenci.
 • Pro použití ve školách je nutné zakoupit školní multilicenci.
 • Pro vyzkoušení systému má škola provoz první dva měsíce zdarma.

Proč si musím kupovat licenci, když jiné weby jsou zdarma?

 • Vývoj kvalitního výukového webu je opravdu náročný.
 • Jiné dostupné online systémy pro procvičování mají výrazně menší nabídku aktivit i obsah a jsou financovány z reklamy.
 • Reklamu ve výukovém systému však považujeme za rušivou a zcela nevhodnou.
 • Učebnice a pracovní listy také nejsou zadarmo. Licence Umíme vyjde výrazně levněji než nákup učebnic.

Koupil jsem si licenci, ale systém mi píše, že limit vypršel.

 • Jste opravdu přihlášen a máte licenci platnou pro daný systém?
 • Pro členy rodiny: Aktivoval jste si opravdu kód rodiny?
  • Kód rodiny by Vám měl dorazit e-mailem ihned po zaplacení.
 • Pro členy školy: Jste spárovaný s Vaší třídou?
  • Váš učitel by Vám měl poskytnou heslo třídy nebo kód školy.
  • Heslo třídy zadáte v menu Moje třída na vybraném systému.
  • Kód školy vložíte v menu Aktivace licence.

Kolik učitelských účtů zahrnuje jedna školní multilicence?

Omezený je celkový počet účtů v rámci školy (podle velikosti zakoupené licence), na počet učitelských účtů žádné speciální omezení není.

Učitelé

Co je to učitelský mód?

Nejlépe se podívejte přímo na stránku o učitelském módu.

Kdo je to autorizovaný učitel?

Autorizovaný učitel je ověřený učitel školy. V systému pak může provádět řadu operací. Například:

 • Generovat a spravovat kódy školy.
 • Přidávat a odebírat studenty školy.
 • Resetovat zapomenutá hesla studentům.
 • Prohlížet seznam tříd a seznam učitelů školy.
 • Udílet a odebírat autorizaci ostatním učitelům.

Jak mohu sledovat postup mých žáků?

Na vybraném systému využijte menu učitel a tam:

 • Na přehledu tříd najdete souhrnné informace o třídách.
 • V sekci živý náhled vidíte, co žáci zrovna řeší.
 • V sekci statistiky naleznete přehled aktivity žáků.

Mohu žákům smazat štíty, aby museli procvičovat znovu?

Mazání štítů systém neumožňuje, to by žáky mátlo a nepotěšilo.Můžete však využít:

 • Štíty s hvězdičkami – ty se udělují za opakované vyřešení tématu (po časové prodlevě)
 • Domácí úkol, do kterého se nezapočítávají štíty splněné před zadáním úkolu.

Rodiče

Jak mohu sledovat postup svého dítěte?

Na vybraném systému využijte menu rodina a tam:

 • V sekci Moje rodina naleznete souhrnné informace o členech rodiny.
 • V sekci statistiky naleznete přehled aktivity žáků.
 • Můžete zde rovněž zadávat domácí úlohy svým dětem.

Jak najdu vhodné cvičení pro mé dítě?

K vyhledání obsahu můžete využít několik možností:

 • Pokud víte, jaké konkrétní téma chcete s dítětem procvičovat, využijte vyhledávání na vršku stránky.
 • Pokud chcete obecné procvičení, zkuste rozcestník podle třídy.
 • Na začátku se vyplatí vyzkoušet různé typy cvičení (výběr přímo v hlavním menu), abyste vyzkoušeli, jaký styl cvičení vašemu dítěti nejlépe vyhovuje.

Znázornění postupu v systému

Co je to „míra zvládnutí“? Podle čeho se určuje rychlost posunu?

Míra zvládnutí ukazuje, jak dobře téma zvládáte. Kombinuje snahu (počet odpovědí) a úspěšnost. Dává větší váhu nedávným pokusům, takže i pokud vám to na začátku nejde, vždy máte možnost dostat se až na maximální míru zvládnutí.

Rychlost posunu závisí na náročnosti zadání a na tom, zda je možné řešení uhádnout. Například: Pokud řešíte matematickou slovní úlohu s dlouhým zadáním, povyroste míra znalostí po správné odpovědi hodně. Pokud řešíte doplňovačku na vyjmenovaná slova, kde zadání je krátké a vybíráte jen ze dvou možností, roste míra znalostí jen pomalu.

Když odpovím špatně, tak míra zvládnutí klesne. Proč?

Cílem systému je, aby vysokou míru zvládnutí dosáhli jen ti, kdo tématu opravdu rozumí. Nemůže být tedy možné dosáhnout vysoké míry zvládnutí jen vytrvalým náhodným zkoušením. Pro dosažení vysoké míry zvládnutí musíte podávat vyrovnaný výkon.

Co značí barevné štíty? Proč jsou v systému dva typy zelených štítů?

Štít vyjadřuje nejvyšší dosaženou míru zvládnutí na stupnici od 0 do 4. V průběhu řešení úlohy se míra zvládnutí zobrazuje pomocí postupně se vyplňujícího obdélníku, který je doprovozen slovním komentářem a „štítem“. Po ukončení řešení se v přehledových statistikách již zobrazují pouze štíty.

Zelené štíty (vyjadřující míru zvládnutí 3 a 4) značí dobrý výkon. Štít 3 značí dostatečné zvládnutí tématu, používá se jako kritérium pro domácí úlohy. Štít 4 slouží jako výzva a značí mistrovské zvládnutí tématu.

Co znamenají hvězdičky u štítů? Jak mohu získat hvězdičku?

 • Hvězdné štíty nejvíce přispívají udržení znalostí v dlouhodobé paměti.
 • Pokud svou znalost potvrdíte po 14 dnech od prvního zvládnutí, získáte hvězdný štít.
 • Pokud svou znalost potvrdíte po 30 dnech od druhého zvládnutí, získáte dvojitý hvězdný štít.